Łoś euroazjatycki

Rodzaj Alces (łoś) obejmuje dwa gatunki: łoś euroazjatycki (Alces alces) i łoś amerykański (Alces americanus).

Łoś euroazjatycki jest największym współcześnie żyjącym gatunkiem ssaka kopytnego, charakteryzującym się okazałym porożem i wyjątkowo długimi kończynami.

Łoś występujący w Polsce jest podgatunkiem A. a. alces (łoś europejski). Jest on największą żyjącą w Polsce zwierzyną łowną.

W naszym kraju jest zwierzęciem rzadkim i objętym całorocznym okresem ochronnym. Po II wojnie światowej łosie w Polsce były na skraju wyginięcia, przetrwały tylko na Podlasiu, w okolicach Rajgrodu. Sytuacja uległa zmianie dzięki wprowadzeniu w 2001 roku moratorium na odstrzał łosi. Jaka jest obecnie ich liczba w kraju, dokładnie nie wiadomo. Przypuszcza się, że może ich być około 27 tysięcy.

Więcej o Łosiu euroazjatyckim

Podobne tematy