William Szekspir

Na przestrzeni lat pojawiły się teorie kwestionujące Szekspira jako autora przypisywanych mu dzieł.

W 1781 r. angielski duchowny James Wilmot, po zbadaniu dostępnych źródeł w Stratfordzie, doszedł do wniosku, iż człowiek o takim pochodzeniu jak Szekspir nie posiadał wystarczającego wykształcenia i doświadczenia, aby móc napisać takie doskonałe dzieła. Podobne teorie zaczęli także wysnuwać amerykańscy badacze literatury. W 1856 r. William Henry Smith twierdził, że faktycznym autorem dramatów jest sir Francis Bacon, eseista, filozof, prawnik i polityk, pełniący wysokie państwowe funkcje na dworze króla Jakuba I.
W 1955 r. amerykański badacz literatury Calvin Hoffman wydał książkę, w której jako autora Szekspirowskich sztuk przedstawił Christophera Marlowe'a, ówczesnego dramatopisarza, który zginął w pojedynku na rok przed ukazaniem się pierwszych dzieł Szekspira. Według innych historyków literatury prawdziwym autorem dzieł przypisywanych Szekspirowi był jakiś arystokrata, który albo uważał, że twórczość literacka dla teatru znajduje się poniżej jego godności, albo bał się gniewu królowej z powodu upublicznienia jego kontrowersyjnych politycznych poglądów. W kręgu zainteresowania pozostawali ówcześni arystokraci: lord Derby William Stanley, lord Oxfordu Edward de Vere, lord Rutland Robert Manners. Pomimo wszystkich spekulacji, obecnie większość autorytetów uznaje Williama Szekspira za jedynego i prawdziwego twórcę przypisywanych mu od dawna sztuk.
Wróć do: 36 ciekawostek o Williamie Szekspirze

Podobne tematy