Międzynarodowa Stacja Kosmiczna

Stacja jest przygotowana na przyjęcie jednorazowo na swój pokład zaledwie kilkoro astronautów.

Początkowo na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej mogła przebywać załoga dwuosobowa.

W miarę rozwoju stacji liczba ta wzrosła do maksymalnie siedmiorga załogantów, możliwe, że w przypadku dalszego rozrostu ISS, łączna liczba pracujących na niej ludzi ulegnie wzrostowi.

Więcej o Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Podobne tematy