Henryk Sienkiewicz

Razem z Sienkiewiczem w tym samym czasie studiowali Bolesław Prus i Aleksander Świętochowski.

Aleksander Świętochowski pisał o Sienkiewiczu, że należał on do ścisłego grona wydziału historyczno-filologicznego i jako student niczym nie zapowiadał wysokiego talentu. Niezwykłą cechą, którą w nim dostrzegał, była niezwykła zdolnośc do rozpoznawania herbów i znajomość historii rodów szlacheckich. Opisywał Sienkiewicza jako osobę wątłą, chorowitą, nie udzielającą się w życiu studenckim, a przed egzaminami mocno zakłopotaną, trzymającą się na uboczu. Gdy po skończeniu uniwersytetu Józef Kotarbiński (aktor, reżyser, dyrektor teatru, dziennikarz, urodzony w Czemiernikach na Lubelszczyźnie) poinformował kolegów, że Sienkiewicz napisał piękną powieśc "Na marne", wywołało to ich śmiech i przekonanie o wspieraniu jednego Podlasiaka przez drugiego.
Więcej o Henryku Sienkiewiczu

Podobne tematy