Narodowe Święto Niepodległości

Do wybuchu II wojny światowej obchody Święta Niepodległości odbyły się tylko dwa razy (w 1937 i 1938 roku).

W czasie okupacji hitlerowskiej oficjalne obchodzenie świąt państwowych nie było możliwe. Jednak w konspiracji obchodzono 11 listopada głównie w ramach tzw. małego sabotażu.

Polegało to na pisaniu antyhitlerowskich haseł na murach, wysyłaniu ostrzeżeń, ośmieszaniu zarządzeń okupanta, dezorganizowaniu jego akcji propagandowych.

W dniach poprzedzających 11 listopada na murach, chodnikach, ogrodzeniach pojawiały się napisy, afisze, ulotki o treści "Jeszcze Polska nie zginęła", "Polska zwycięży", "11.XI.1918", a od 1942 roku także znak Polski Walczącej (symbol w kształcie kotwicy, której człon w kształcie litery P symbolizuje Polskę, a ramiona literę W - walkę). Gdzie tylko się dało, mocowano flagi narodowe, a pomniki przystrajano wiązankami biało-czerwonych kwiatów. W konspiracyjnej prasie "Biuletynie informacyjnym" AK zamieszczano artykuły przypominające o Święcie Niepodległości.

Więcej o Narodowym Święcie Niepodległości

Podobne tematy