Ciekawostki o Ignacym Łukasiewiczu

Ignacy Łukasiewicz

Genialny farmaceuta

Ignacy Łukasiewicz był farmaceutą i przedsiębiorcą. Był pionierem przemysłu naftowego w Europie, założycielem pierwszej na świecie kopalni ropy naftowej i wynalazcą lampy naftowej. Wyprzedzał swoją epokę nie tylko na polu nauki. Był wielkim społecznikiem, rewolucjonistą i działaczem niepodległościowym. Był człowiekiem skromnym i bezinteresownym. Swoim życiem zasłużył sobie na miano "ojciec Łukasiewicz".
1.Ignacy Łukasiewicz urodził się w 1822 roku w Zadusznikach w województwie podkarpackim, w powiecie mieleckim.
Na chrzcie otrzymał imiona Jan Józef Ignacy.
2.Pochodził ze szlacheckiej rodziny inteligenckiej o ormiańskich korzeniach.
Jego ojciec, Józef Łukasiewicz pieczętujący się herbem Łada, był posesorem (dzierżawcą) folwarku i żołnierzem Tadeusza Kościuszki, a matka to Apolonia ze Świetlików. Ignacy miał czworo rodzeństwa: Marię, Emilię, Aleksandra i Franciszka.
3.Ignacy uczęszczał do gimnazjum w Rzeszowie, do którego rodzina Łukasiewiczów przeprowadziła się w 1830 roku.
W gimnazjum Ignacy nauczył się języka niemieckiego i łaciny. Ułatwiło mu to dalszą edukację, którą podjął dopiero po jakimś czasie, gdyż niekorzystna sytuacja materialna rodziny zmusiła go do przerwania kształcenia po czterech latach w gimnazjum.
4.Ignacy musiał wcześnie podjąć pracę.
Został praktykantem w aptece Antoniego Swobody w Łańcucie. Była to praca, ale jednocześnie nauka w zakresie chemii i farmacji.
5.Po czterech latach praktyki w sztuce aptekarskiej zdał pierwszy egzamin zawodowy, tak zwany egzamin tyrocynalny.
Z tytułem pomocnika aptekarskiego podjął pracę w aptece obwodowej magistra Edwarda Hubla w Rzeszowie, cały czas dokształcając się w zawodzie aptekarza.
6.W tym samym czasie Łukasiewicz ropoczął swą działalność w organizacjach demokratyczno-niepodległościowych.
Już wtedy władze austriackie zwróciły na niego uwagę - został zarejestrowany jako obywatel politycznie podejrzany.
7.W 1840 roku nawiązał znajomość z Edwardem Dembowskim  - działaczem lewicy niepodległościowej, jednym z organizatorów powstania krakowskiego w 1846 roku.
Łukasiewicz został zaprzysiężony jako agent Centralizacji Towarzystwa Demokratycznego Polskiego na Rzeszów - było to jedno z najważniejszych stronnictw politycznych Wielkiej Emigracji, utworzone w Paryżu w 1832 roku. Ignacy był bardzo aktywnym działaczem.
8.W lutym 1846 roku został aresztowany wraz ze współpracownikami, co uniemożliwiło wybuch powstania w Rzeszowie.
Osadzono go w więzieniu początkowo w Rzeszowie, a poźniej we Lwowie, ale z braku dowodów zwolniono go po półtora roku. Był jednak cały czas obserwowany i otrzymał zakaz opuszczania Lwowa. Stanowiło to wielką przeszkodę w kontynuowaniu działalności konspiracyjnej.
9.Dzięki pomocy swojego brata, Łukasiewicz podjął pracę w jednej z najsłynniejszych aptek lwowskich - w aptece "Pod Gwaiazdą" magistra Piotra Mikolascha.
Był bardzo ambitnym i zdolnym pracownikiem, chciał dalej się kształcić w zawodzie, ale zakaz opuszczania miasta uniemożliwiał mu podjęcie studiów. Jednak dzięki pomocy pracodawcy udało mu się wyjechać i podjąć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim.
10.W czasie pobytu w Krakowie dorabiał sobie pracując jako laborant w fabryce ałunu pod miastem.
Łukasiewicz nie otrzymał dyplomu na uniwesytecie, ponieważ nie udało mu się zdać jednego egzaminu z farmakognozji - działu farmacji zajmującego się nauką o substancjach pochodzenia naturalnego, które wykorzystywane są jako leki.
Ignacy Łukasiewicz
Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Ignacego Łukasiewicza

Przeczytaj również

Ciekawostki o Romach Ciekawostki o Bronisławie Piłsudskim Ciekawostki o Louise Glück Ciekawostki o Aleksandrze Fredro Ciekawostki o amiszach

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o znanych ludziach Quizy z wiedzy ogólnej