Ciekawostki o Dniu Dziecka

Dzień Dziecka
Znaleźliśmy 22 ciekawostki na temat Dnia Dziecka

Jeden z najbardziej wyczekiwanych przez dzieci dni w roku

Dzień Dziecka to piękne, ważne i bardzo potrzebne święto, które zwraca naszą uwagę na wszystkie dzieci. Nie można zapominać, że to kruche, niewinne istoty, wymagające zainteresowania, opieki i troski, a tak łatwo można je skrzywdzić. Cytując Jana Pawła II "Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta".

1
Idea Dnia Dziecka zrodziła się w trakcie Światowej Konferencji na Rzecz Dobra Dzieci w Genewie w 1925 roku.
W uchwalonej tam deklaracji zapisano m.in. "....ludzkość powinna dać dziecku to co ma najlepszego..."i zapewnić mu"....szczęśliwe dzieciństwo...."
2
Jednak inicjatywę ustanowienia tego święta przypisuje organizacji "The International Union for Protection of Childhood" w roku 1952.
Organizacja ta działała na rzecz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa na świecie.
3
W 1954 roku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowiło Międzynarodowy Dzień Dziecka (MDD).
Dzień ten ustanowiono dla upowszechniania ideałów i celów dotyczących praw dziecka zawartych w Karcie Narodów Zjednoczonych z 1945 roku. Wydarzenie to miało miejsce 20 listopada i to właśnie ten dzień w wielu krajach stał się symboliczną datą Dnia Dziecka.
4
Międzynarodowy Dzeń dziecka obchodzony jest od 1955 roku w różne dni w roku w różnych krajach członkowskich ONZ - pomysłodawcy tego święta ogłosili, że wszystkie kraje powinny ustalić własne daty, powiązane historycznie lub kulturowo z dziećmi.
Odmienny jest też sposób obchodzenia tego święta ze względu na różnorodną tradycję, obyczajowość i historię wynikającą z danego kręgu kulturowego.
5
W Polsce Międzynarodowy Dzień Dziecka po raz pierwszy oficjalnie obchodzono w 1950 roku.
Było to związane z akcją zbierania podpisów pod Apelem sztokholmskim (wzywał narody do przeprowadzenia plebiscytu w sprawie zakazu broni atomowej. W związku z tym odbyła się akcja zbierania podpisów w państwwach bloku komunistycznego.)
6
Już w Polsce przedwojennej (w 1929 roku) obchodzono Dzień Dziecka.
Wtedy to święto związane było z Kościołem katolickim. Rano, przed rozpoczęciem zajęć szkolnych, dzieci z rodzicami uczestniczyły we Mszy św., a po niej wszyscy szli do szkoły, gdzie odbywały się różne przedstawienia i luźne lekcje w obecności rodziców.
7
W 1952 roku Dzień Dziecka w Polsce stał się świętem stałym.
Jego datę ustalono na 1 czerwca - datę tę ustalono dla całego bloku państw socjalistycznych, którego częścią Polska wówczas była.
8
Polskie dzieci w dzień swojego święta otrzymują prezenty od rodziców.
Są to z reguły słodycze i upominki, ale wszystko zależy od inwencji darczyńców. W tym dniu dzieci mają "taryfę ulgową" w kwestii codziennych obowiązków.
9
Szkoły też inaczej traktują ten dzień.
Organizowane są dla dzieci różne atrakcje w postaci zawodów sportowych, wycieczek lub zabaw i gier na świeżym powietrzu.
10
Od 1994 roku w Warszawie organizowane są obrady Sejmu Dzieci i Młodzieży.
Jest to akcja poropagująca parlamentaryzm wśród młodego pokolenia. Kadencja młodocianych posłów (ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych) trwa jeden rok, a jedyna sesja w roku odbywa się 1 czerwca w Dzień Dziecka. Sejm Dzieci i Młodzieży składa się, tak jak Sejm RP z 460 posłów, a każde z 16 województw otrzymuje liczbę mandatów proporcjonalną do liczby uczniów w szkołach podstawowych i średnich w danym województwie.