Ludzie

Ciekawostki o Maksymilianie Marii Kolbem

Znaleźliśmy 26 ciekawostek na temat Maksymiliana Marii Kolbego

Męczennik - święty Kościoła katolickiego

Maksymilian Maria Kolbe był księdzem katolickim i franciszkaninem konwentualnym. Był filozofem, teologiem, wydawcą, wynalazcą, człowiekiem pełnym inicjatywy i woli działania. Stworzył konwent, który w 1939 roku stał się największym klasztorem katolickim na świecie. Wszystkie jego działania sprowadzały się do działalności apostolskiej, zarówno w kraju, jak i na misjach w Azji Wschodniej. Wykazując najwyższe poświęcenie poprzez oddanie własnego życia za drugiego człowieka, stał się pierwszym polskim męczennikiem okresu II wojny światowej. Papież Jan Paweł II wyniósł go na ołtarze i ogłosił świętym Kościoła katolickiego.
1
Maksymilian Maria Kolbe żył w latach 1894-1941.
Właściwie nazywał się Rajmund Kolbe. Przyjął imię Maksymilian, gdy rozpoczął nowicjat w zakonie franciszkanów, a imię Maria, składając śluby wieczyste.
2
Był polskim franciszkaninem konwentualnym, misjonarzem, pierwszym polskim męczennikiem okresu II wojny światowej.
Został beatyfikowany jako wyznawca, a następnie kanonizowany jako męczennik. Jest świętym Kościoła katolickiego.
3
Maksymilian Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, położonej w Królestwie Polskim będącym częścią Imperium Rosyjskiego.

Pochodził z wielodzietnej rodziny. Był drugim synem Juliusza Kolbego i Marianny z domu Dąbrowskiej. Miał czterech braci: Franciszka, Józefa (został później franciszkaninem i przyjął imię Alfons), Walentego i Antoniego (obaj zmarli w dzieciństwie).

Ojciec był etniczny Niemcem, pracował jako tkacz, matka była Polką, pracowała najpierw w sklepie, a później jako położna. 

Oboje rodzice należeli do Trzeciego Zakonu Świętego Franciszka (Franciszkański Zakon Świeckich). Jest to międzynarodowe katolickie stowarzyszenie publiczne, którego członkowie uczestniczą w duchu zakonu franciszkańskiego, prowadząc życie apostolskie, dążące do doskonałości chrześcijańskiej.

4
Dom urodzenia Maksymiliana Marii Kolbego w Zduńskiej Woli jest obecnie muzeum.

Jego zbiory poświęcone są osobie św. Maksymiliana. Muzeum mieści się w zrekonstruowanym budynku mieszkalnym, stojącym w miejscu poprzedniego, w który urodził się święty.

Otwarcie muzeum nastąpiło w 100-lecie urodzin Kolbego, w dniu 9 stycznia 1994 roku.

5
Z powodu trudnej sytuacji finansowej, rodzina Kolbów przeniosła się początkowo do Łodzi, a później do Pabianic.

Tam oboje rodzice znaleźli pracę. Tam też w 1902 roku Maksymilian przystąpił do pierwszej komunii świętej, a w 1907 przyjął bierzmowanie w kościele św. Mateusza.

W kościele tym dwunastoletni Maksymilian doznał widzenia Matki Bożej. Według relacji matki, opisanej w liście do franciszkanów z Niepokalanowa wynika, że jej syn modląc się w kościele, ujrzał Matkę Boską trzymającą dwie korony: białą, symbolizującą wytrwanie w czystości i czerwoną, która symbolizowała męczeństwo. Matka Boża spytała go, czy chce je przyjąć, a Maksymilian się zgodził. Wówczas Matka Boża spojrzała na niego i znikła.

6
W planach rodziców było, aby ich syn Maksymilian został sklepikarzem.

Zmienili zdanie, gdy oświadczył im, że chce wieść życie konsekrowane. W 1907 roku Kolbe i jego starszy brat Franciszek wstąpili do zakonu franciszkanów. Maksymilian rozpoczął naukę w małym seminarium franciszkanów we Lwowie, a w 1910 roku rozpoczął nowicjat w zakonie franciszkańskim, przyjmując imię Maksymilian.

W 1912 roku rozpoczął studia w Krakowie, a kilka miesięcy później został wysłany do Międzynarodowego Kolegium Serafickiego w Rzymie. Śluby wieczyste złożył 1 listopada 1914 roku przyjmując imię Maria.

W 1917 roku otrzymał święcenia diakonatu, a rok później przyjął święcenia kapłańskie. Mszę świętą prymicyjną odprawił w bazylice św. Andrzeja delle Fratte w Rzymie.

7
W 1916 roku Maksymilian Maria Kolbe uzyskał doktorat z filozofii na uniwersytecie Gregorianum (Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie).
Trzy lata później uzyskał doktorat z teologii na Papieskim Uniwersytecie św. Bonawentury.
8
Kolbe interesował się także matematyką i fizyką, był również wynalazcą.
W 1915 roku  złożył w urzędzie patentowym projekt pojazdu międzyplanetarnego o nazwie "Eteroplan", opartego na zasadzie trójczłonowej rakiety nośnej.
9
Po powrocie do Polski w 1991 roku wykładał historię Kościoła w seminarium ojców franciszkanów w Krakowie.

Aktywnie krzewił kult Niepokalanej Maryi Panny. Był zagorzałym przeciwnikiem ruchów lewicowych, szczególnie komunistycznych.

Rok później został wysłany do Lwowa, gdzie w zastępstwie o. Walentego Katarzyńca objął kierownictwo nowicjatu. Nie trwało to jednak długo, gdyż zachorował na gruźlicę i zmuszony był wyjechać na leczenie do Zakopanego.

10
Gdy wybuchła I wojna światowa, ojciec Maksymiliana wstąpił do Legionów Polskich Józefa Piłsudskiego.
Juliusz Kolbe został schwytany przez Rosjan i jako zdrajcę powieszono go. W chwili śmierci miał on zaledwie 43 lata. Maksymilian bardzo przeżył śmierć ojca, przeżyta trauma pozostała z nim na zawsze.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o palczaku madagaskarskim
Przez wielu uważany za najdziwniejsze i najbrzydsze zwierzę świata. Do 1961 roku uważany za gatunek wymarły. Występuje tylko na Madagaskarze. Tubylc ...
Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o kasztanach
Kasztan nie jest tym samym drzewem, które powszechne jest w naszych ogrodach i parkach, choć potocznie takim mianem się go określa. Kasztan, w odróżni ...
Ciekawostki o Poczdamie
Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnor ...
Ciekawostki o kuokach
Kuoki słyną ze swojego uśmiechu. Te małe torbacze zamieszkujące Australię stały się swego rodzaju światowym fenomenem. Od 2010 roku rzesze turystów po ...
Ciekawostki o Camilli Parker Bowles
Od 50 lat jej życie toczy się u boku obecnego króla Karola III. Pochodzi z dobrze sytuowanej, szlacheckiej rodziny. Ma za sobą burzliwą historię, nieu ...
Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zygmunt I Stary był przedostatnim Jagiellonem na polskim tronie. Jako przedostatni z sześciu braci nie był brany pod uwagę, jako następca tronu. Okoli ...
Ciekawostki o zamku Balmoral
Zamek Balmoral jest prywatną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakupiony w 1852 roku przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, stał się ...

Podobne tematy