Ludzie

Ciekawostki o Hatszepsut

Znaleźliśmy 21 ciekawostek na temat Hatszepsut

„Pierwsza z dostojnych kobiet”

Otrzymała imię Hatszepsut, które znaczyło „Pierwsza z dostojnych kobiet”. Była królową Górnego i Dolnego Egiptu - jedną z czterech kobiet noszących tytuł faraona i najdłużej z nich panującą. Nie tylko zasiadła na tronie, tradycyjnie zajmowanym przez mężczyzn, ale zamierzała przekazać władzę kolejnej kobiecie. Po śmierci zniszczono jej posągi, skuto wizerunki i imiona wyrzeźbione na ścianach budowli. Choć żyła w XV wieku p.n.e. świat usłyszał o niej ponownie dopiero po 3300 latach.

Hatszepsut
1
Urodziła się w okresie panowania faraona Amenhotepa I - władcy starożytnego Egiptu XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa.

Amenhotep panował prawdopodobnie w latach od 1525 p.n.e. do 1504 p.n.e. Ocenia się, że był on twórcą imperium egipskiego. Ożenił się ze swoją siostrą – Ahhotep II. Miał z nią jednego syna Amenemhata, który zmarł w wieku około 2 lat. Ponieważ Amenhotep nie pozostawił po sobie następcy tronu, sukcesję po nim przejęła boczna gałąź dynastii.

Dowiedz się więcej ...
2
Hatszepsut była córką Totmesa I i jego „Wielkiej Małżonki”, królowej Ahmes.

Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki mógł mieć także pomniejsze żony i konkubiny. Dawało to możliwość zawierania sojuszy poprzez dyplomatyczne małżeństwa. Tytuł “Wielkiej Małżonki Królewskiej” należał do głównej żony faraona.  

Hatszepsut pochodziła ze związku Totmesa I i jego “Wielkiej Małżonki Królewskiej” Ahmes. 

Z drugorzędną żoną Mutnofret, Totmes I miał synów: Amenmose, Wadżmose i Totmesa II. 

3
Ojciec Hatszepsut, Totmes I panował w latach 1504-1492 p.n.e. 

Według Manethona (kapłan, który prawdopodobnie na polecenie Ptolemeusza I rozpoczął spisywanie historii Egiptu) Totmes I panował przez 12 lat. O ósmym i dziewiątym roku jego panowania mówią inskrypcje na kamiennych blokach w mieście Karnak. 

W dniu, kiedy jej ojciec wstąpił na tron, Hatszepsut miała około 9 lat.

4
Jeszcze za życia swojej matki, Wielkiej Królewskiej Żony Ahmes, Hatszepsut otrzymała tytuł “Boskiej Małżonki Amona”.

Tytuł ten miał znaczenie symboliczno-religijne. Funkcją kobiet noszących ten tytuł było towarzyszenie bogu stwórcy w Kosmogonicznej Prokreacji. Kobiety te nazywano “Ręką Boga” - zgodnie z wierzeniami bogowie powstali w wyniku masturbacji kreatora, dlatego ręka posłużyła mu za partnerkę.

Hatszepsut otrzymała tytuł “Boskiej Małżonki Amona” jeszcze za życia swej matki, co nie było zgodne z zasadą dziedziczenia tego tytułu dopiero po śmierci poprzedniczki, ale świadczyło o głębokim uczuciu, jakim darzyli ją rodzice. 

5
Hatszepsut poślubiła swojego przyrodniego brata Totmesa II.

Zgodnie z zasadą dziedziczenia władzy przez męskich potomków, przyrodnie rodzeństwo Hatszepsut - najpierw Amenmose, a po jego śmierci Wadżmose - byli następcami tronu przygotowanymi do tej funkcji. Nie było im jednak dane osiągnąć sukcesji. Po ich śmierci władzę odziedziczył pochodzący ze związku Totmesa I z drugorzędną żoną Mutnofret - Totmes II. Tron objął w wieku około 21 lat.

Dowiedz się więcej ...
6
W okresie panowania Totmesa II rzeczywistą władzę sprawowała Hatszepsut. 

Totmes II panował prawdopodobnie trzynaście lat (niektóre źródła wskazują 3 lat, inne 18 lat), ale uważa się, że rzeczywistą władzę sprawowała jego żona, która zajmowała się najważniejszymi sprawami państwa. Dowodem na to może być stela umieszczona przez architekta i wysokiego urzędnika państwowego Ineni w jego grobowcu w Szeich Abd el Gurna, mówiąca: „...Król wstąpił do nieba i połączył się z Bogami. Jego syn zajął jego miejsce jako król Obu Krajów i był władcą na tronie tego co go spłodził. Jego siostra, Boska Małżonka Hatszepsut zajmowała się sprawami kraju; ona rządziła Obojgiem Krajów, jej płacono podatki...”

7
Totmes II i Hatszepsut nie mieli męskiego potomka.

Ze związku Totmesa II i Hatszepsut urodziły się dwie córki: Neferure i Meritre. W okresie samodzielnego panowania Hatszepsut, Neferure traktowana była jako następczyni tronu i przygotowywana przez matkę do objęcia władzy, jako faraona. Hatszepsut kreowała jej wizerunek jako męskiego potomka i przekazała jej swój tytuł “Boskiej Małżonki Amona”. Neferure zmarła jednak w młodym wieku, nie doczekawszy możliwości objęcia tronu. 

8
Wobec braku męskiego potomka z małżeństwa z Hatszepsut, Totmes II wyznaczył na następcę swojego syna Totmesa III, pochodzącego ze związku drugorzędną żoną Izis.

Totmes II nie cieszył się dobrym zdrowiem – zmarł w wieku 30 lat. Wcześniej, działając wspólnie z kapłanami Amona sprowokował wybranie syna na faraona. Miało do tego dojść na skutek cudu. Podczas procesji w Świątyni Amona posąg boga zatrzymał się przed dwuletnim wówczas księciem i oznajmił, że to on będzie królem Egiptu.

9
Totmes III był kolejnym księciem z linii bocznej, który zasiadł na tronie. 

Jego koronacja miała miejsce około 1479 roku p.n.e. Prawdopodobnie wcześniej został zaręczony ze swoją przyrodnią siostrą, księżniczką Neferure, być może doszło do ślubu, ale nie jest to pewne.

10
Mimo koronacji Totmesa III, Hatszepsut nie zamierzała oddać władzy.

Uważała swoje pochodzenie za lepsze od współmałżonka, Totmesa II. Dążyła do pełni rządów twierdząc, że ma największe prawa do tronu. Niezależnie od tego, Totmes III w chwili koronacji był kilkuletnim chłopcem. Spraw państwowych nie można było powierzyć kilkulatkowi. Hatszepsut, będąca jego ciotką, macochą i teściową, objęła regencję.

11
Po kilku latach regencji Hatszepsut koronowała się na króla Egiptu, przyjmując tytuł faraona.

Uczyniła to w drugim lub trzecim roku regencji (według innych źródeł w 7 roku). Jej koronacja odbyła się Heliopolis, miejscowości znajdującej się na północ od ówczesnej stolicy Egiptu, Memfis.

12
Od tego momentu Totmes III stał się współwładcą, który w rzeczywistości nie miał wpływu na rządy w państwie.

Nie przestał być faraonem, ale stał się młodszym współrządcą i następcą macochy. Hatszepsut stopniowo przyzwyczajała opinię publiczną do zmiany sytuacji. Zaczęła przedstawiać się jako mężczyzna i utrzymywać, że jeszcze za życia swego ojca została przez niego wyznaczona na koregenta.

Dowiedz się więcej ...
13
Hatszepsut udowodniła, że jest w stanie robić rzeczy godne wielkiego faraona.

Panowała w Egipcie około 20 lat - jej rządy umieszcza się między 1503 p.n.e., a 1450 p.n.e. Był to okres pomyślnego rozwoju kraj.

Hatszepsut prowadziła niewiele wojen, skupiała się na gospodarczym rozwoju państwa. W dziewiątym roku panowania zorganizowała wyprawę do kraju Punt, leżącego prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Etiopii i Erytrei, z którym kontakty handlowe uległy zerwaniu z powodu różnych zawirowań politycznych.

Dowiedz się więcej ...
14
Najważniejszym mężczyzną w życiu Hatszepsut był Senenmut - urzędnik zarządzający dworem królewskim.

Senenmut pochodził z ubogiej prowincjonalnej rodziny, ale dzięki inteligencji i pracowitości zrobił błyskotliwą karierę. Początkowo był nauczycielem córek Hatszepsut i małego Totmesa III. Po objęciu przez Hatszepsut tronu otrzymał tytuł “Wysokiego sługi króla”. Nie tylko zarządzał dworem królewskim, ale był także rzecznikiem królowej i Zarządcą Wszelkich Prac Budowlanych, uczestniczył w przygotowywaniu wyprawy do kraju Punt i dzielił z królową związany z nią triumf.

Dowiedz się więcej ...
15
Stosunki łączące Hatszepsut z Senenmutem nie stanowiły tajemnicy.

Do naszych czasów zachowało się złośliwe graffiti wykonane przez budowniczych w jednym z niedokończonych grobowców. Ukazano na nim parę podczas aktu płciowego w pozycji od tyłu, a mężczyzna dominuje nad osobnikiem w stroju faraona.

Dowiedz się więcej ...
16
W chwili śmierci Hatszepsut była około 50-letnią, otyłą kobietą, cierpiącą na osteoporozę, cukrzycę i raka kości, z powodu którego prawdopodobnie umarła. 

Jej mumię zidentyfikowano dopiero w 2007 roku. Dzięki zaawansowanym technikom naukowym udało się ustalić, że cierpiała na otyłość, cukrzycę i raka kości, który, z dużym prawdopodobieństwem, był przyczyną jej śmierci. Analiza mumii dostarczyła także informacji, że w chwili śmierci była częściowo łysa (straciła włosy z tyłu głowy).

Dowiedz się więcej ...
17
Hatszepsut pozostawiła po sobie Egipt w szczycie jego rozwoju z wieloma nowo utworzonymi sojuszami oraz pasierbem, który miał powody, aby jej nienawidzić.
18
Po odzyskaniu tronu, Totmes III rozkazał wymazanie imienia i wizerunków Hatszepsut wyrzeźbionych na ścianach budowli oraz zniszczenie przedstawiających ją rzeźb.

W starożytnym Egipcie było to posunięcie niemal świętokradcze, gdyż zgodnie z egipskimi wierzeniami, usunięcie wizerunku i imion zmarłego powodowało jego unicestwienie w świecie pozagrobowym. Totmes III pozostawił tylko te wizerunki Hatszepsut, na których została uwieczniona w roli małżonki jego ojca. Ukrył także ślady po jej mumii i nakazał usunięcie jej imienia z listy królów.

19
Totmes III przejął pełnię władzy i przez następne 33 lata panowania zasłużył na opinię jednego z najwybitniejszych faraonów. 

Lata swojego panowania zaczął liczyć od śmierci swojego ojca Totmesa II. Uznał, że przez cały czas pozostawał faraonem, który wprawdzie nie rządził, ale panował.

20
O istnieniu Hatszepsut świat dowiedział się dopiero w roku 1822, kiedy odszyfrowano hieroglify na murach „Świątyni Milionów Lat” w Deir el-Bahri.
21
Pomimo wysiłku włożonego w wymazywanie z pamięci kraju dowodów jej rządów, historia i tak zapamiętała Hatszepsut jako najwspanialszą kobietę-faraona Egiptu.
Lubisz ciekawostki?

Najnowsze tematy

22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
26 ciekawostek o mrówkach
26 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy