Ludzie

Ciekawostki o Hatszepsut

Znaleźliśmy 21 ciekawostek na temat Hatszepsut

„Pierwsza z dostojnych kobiet”

Otrzymała imię Hatszepsut, które znaczyło „Pierwsza z dostojnych kobiet”. Była królową Górnego i Dolnego Egiptu - jedną z czterech kobiet noszących tytuł faraona i najdłużej z nich panującą. Nie tylko zasiadła na tronie, tradycyjnie zajmowanym przez mężczyzn, ale zamierzała przekazać władzę kolejnej kobiecie. Po śmierci zniszczono jej posągi, skuto wizerunki i imiona wyrzeźbione na ścianach budowli. Choć żyła w XV wieku p.n.e. świat usłyszał o niej ponownie dopiero po 3300 latach.

Hatszepsut
1
Urodziła się w okresie panowania faraona Amenhotepa I - władcy starożytnego Egiptu XVIII dynastii, z okresu Nowego Państwa.

Amenhotep panował prawdopodobnie w latach od 1525 p.n.e. do 1504 p.n.e. Ocenia się, że był on twórcą imperium egipskiego. Ożenił się ze swoją siostrą – Ahhotep II. Miał z nią jednego syna Amenemhata, który zmarł w wieku około 2 lat. Ponieważ Amenhotep nie pozostawił po sobie następcy tronu, sukcesję po nim przejęła boczna gałąź dynastii.

Dowiedz się więcej ...
2
Hatszepsut była córką Totmesa I i jego „Wielkiej Małżonki”, królowej Ahmes.

Choć większość Egipcjan żyła w związkach monogamicznych, faraon oprócz głównej małżonki mógł mieć także pomniejsze żony i konkubiny. Dawało to możliwość zawierania sojuszy poprzez dyplomatyczne małżeństwa. Tytuł “Wielkiej Małżonki Królewskiej” należał do głównej żony faraona.  

Hatszepsut pochodziła ze związku Totmesa I i jego “Wielkiej Małżonki Królewskiej” Ahmes. 

Z drugorzędną żoną Mutnofret, Totmes I miał synów: Amenmose, Wadżmose i Totmesa II. 

3
Ojciec Hatszepsut, Totmes I panował w latach 1504-1492 p.n.e. 

Według Manethona (kapłan, który prawdopodobnie na polecenie Ptolemeusza I rozpoczął spisywanie historii Egiptu) Totmes I panował przez 12 lat. O ósmym i dziewiątym roku jego panowania mówią inskrypcje na kamiennych blokach w mieście Karnak. 

W dniu, kiedy jej ojciec wstąpił na tron, Hatszepsut miała około 9 lat.

4
Jeszcze za życia swojej matki, Wielkiej Królewskiej Żony Ahmes, Hatszepsut otrzymała tytuł “Boskiej Małżonki Amona”.

Tytuł ten miał znaczenie symboliczno-religijne. Funkcją kobiet noszących ten tytuł było towarzyszenie bogu stwórcy w Kosmogonicznej Prokreacji. Kobiety te nazywano “Ręką Boga” - zgodnie z wierzeniami bogowie powstali w wyniku masturbacji kreatora, dlatego ręka posłużyła mu za partnerkę.

Hatszepsut otrzymała tytuł “Boskiej Małżonki Amona” jeszcze za życia swej matki, co nie było zgodne z zasadą dziedziczenia tego tytułu dopiero po śmierci poprzedniczki, ale świadczyło o głębokim uczuciu, jakim darzyli ją rodzice. 

5
Hatszepsut poślubiła swojego przyrodniego brata Totmesa II.

Zgodnie z zasadą dziedziczenia władzy przez męskich potomków, przyrodnie rodzeństwo Hatszepsut - najpierw Amenmose, a po jego śmierci Wadżmose - byli następcami tronu przygotowanymi do tej funkcji. Nie było im jednak dane osiągnąć sukcesji. Po ich śmierci władzę odziedziczył pochodzący ze związku Totmesa I z drugorzędną żoną Mutnofret - Totmes II. Tron objął w wieku około 21 lat.

Dowiedz się więcej ...
6
W okresie panowania Totmesa II rzeczywistą władzę sprawowała Hatszepsut. 

Totmes II panował prawdopodobnie trzynaście lat (niektóre źródła wskazują 3 lat, inne 18 lat), ale uważa się, że rzeczywistą władzę sprawowała jego żona, która zajmowała się najważniejszymi sprawami państwa. Dowodem na to może być stela umieszczona przez architekta i wysokiego urzędnika państwowego Ineni w jego grobowcu w Szeich Abd el Gurna, mówiąca: „...Król wstąpił do nieba i połączył się z Bogami. Jego syn zajął jego miejsce jako król Obu Krajów i był władcą na tronie tego co go spłodził. Jego siostra, Boska Małżonka Hatszepsut zajmowała się sprawami kraju; ona rządziła Obojgiem Krajów, jej płacono podatki...”

7
Totmes II i Hatszepsut nie mieli męskiego potomka.

Ze związku Totmesa II i Hatszepsut urodziły się dwie córki: Neferure i Meritre. W okresie samodzielnego panowania Hatszepsut, Neferure traktowana była jako następczyni tronu i przygotowywana przez matkę do objęcia władzy, jako faraona. Hatszepsut kreowała jej wizerunek jako męskiego potomka i przekazała jej swój tytuł “Boskiej Małżonki Amona”. Neferure zmarła jednak w młodym wieku, nie doczekawszy możliwości objęcia tronu. 

8
Wobec braku męskiego potomka z małżeństwa z Hatszepsut, Totmes II wyznaczył na następcę swojego syna Totmesa III, pochodzącego ze związku drugorzędną żoną Izis.

Totmes II nie cieszył się dobrym zdrowiem – zmarł w wieku 30 lat. Wcześniej, działając wspólnie z kapłanami Amona sprowokował wybranie syna na faraona. Miało do tego dojść na skutek cudu. Podczas procesji w Świątyni Amona posąg boga zatrzymał się przed dwuletnim wówczas księciem i oznajmił, że to on będzie królem Egiptu.

9
Totmes III był kolejnym księciem z linii bocznej, który zasiadł na tronie. 

Jego koronacja miała miejsce około 1479 roku p.n.e. Prawdopodobnie wcześniej został zaręczony ze swoją przyrodnią siostrą, księżniczką Neferure, być może doszło do ślubu, ale nie jest to pewne.

10
Mimo koronacji Totmesa III, Hatszepsut nie zamierzała oddać władzy.

Uważała swoje pochodzenie za lepsze od współmałżonka, Totmesa II. Dążyła do pełni rządów twierdząc, że ma największe prawa do tronu. Niezależnie od tego, Totmes III w chwili koronacji był kilkuletnim chłopcem. Spraw państwowych nie można było powierzyć kilkulatkowi. Hatszepsut, będąca jego ciotką, macochą i teściową, objęła regencję.

11
Po kilku latach regencji Hatszepsut koronowała się na króla Egiptu, przyjmując tytuł faraona.

Uczyniła to w drugim lub trzecim roku regencji (według innych źródeł w 7 roku). Jej koronacja odbyła się Heliopolis, miejscowości znajdującej się na północ od ówczesnej stolicy Egiptu, Memfis.

12
Od tego momentu Totmes III stał się współwładcą, który w rzeczywistości nie miał wpływu na rządy w państwie.

Nie przestał być faraonem, ale stał się młodszym współrządcą i następcą macochy. Hatszepsut stopniowo przyzwyczajała opinię publiczną do zmiany sytuacji. Zaczęła przedstawiać się jako mężczyzna i utrzymywać, że jeszcze za życia swego ojca została przez niego wyznaczona na koregenta.

Dowiedz się więcej ...
13
Hatszepsut udowodniła, że jest w stanie robić rzeczy godne wielkiego faraona.

Panowała w Egipcie około 20 lat - jej rządy umieszcza się między 1503 p.n.e., a 1450 p.n.e. Był to okres pomyślnego rozwoju kraj.

Hatszepsut prowadziła niewiele wojen, skupiała się na gospodarczym rozwoju państwa. W dziewiątym roku panowania zorganizowała wyprawę do kraju Punt, leżącego prawdopodobnie na terenie dzisiejszej Etiopii i Erytrei, z którym kontakty handlowe uległy zerwaniu z powodu różnych zawirowań politycznych.

Dowiedz się więcej ...
14
Najważniejszym mężczyzną w życiu Hatszepsut był Senenmut - urzędnik zarządzający dworem królewskim.

Senenmut pochodził z ubogiej prowincjonalnej rodziny, ale dzięki inteligencji i pracowitości zrobił błyskotliwą karierę. Początkowo był nauczycielem córek Hatszepsut i małego Totmesa III. Po objęciu przez Hatszepsut tronu otrzymał tytuł “Wysokiego sługi króla”. Nie tylko zarządzał dworem królewskim, ale był także rzecznikiem królowej i Zarządcą Wszelkich Prac Budowlanych, uczestniczył w przygotowywaniu wyprawy do kraju Punt i dzielił z królową związany z nią triumf.

Dowiedz się więcej ...
15
Stosunki łączące Hatszepsut z Senenmutem nie stanowiły tajemnicy.

Do naszych czasów zachowało się złośliwe graffiti wykonane przez budowniczych w jednym z niedokończonych grobowców. Ukazano na nim parę podczas aktu płciowego w pozycji od tyłu, a mężczyzna dominuje nad osobnikiem w stroju faraona.

Dowiedz się więcej ...
16
W chwili śmierci Hatszepsut była około 50-letnią, otyłą kobietą, cierpiącą na osteoporozę, cukrzycę i raka kości, z powodu którego prawdopodobnie umarła. 

Jej mumię zidentyfikowano dopiero w 2007 roku. Dzięki zaawansowanym technikom naukowym udało się ustalić, że cierpiała na otyłość, cukrzycę i raka kości, który, z dużym prawdopodobieństwem, był przyczyną jej śmierci. Analiza mumii dostarczyła także informacji, że w chwili śmierci była częściowo łysa (straciła włosy z tyłu głowy).

Dowiedz się więcej ...
17
Hatszepsut pozostawiła po sobie Egipt w szczycie jego rozwoju z wieloma nowo utworzonymi sojuszami oraz pasierbem, który miał powody, aby jej nienawidzić.
18
Po odzyskaniu tronu, Totmes III rozkazał wymazanie imienia i wizerunków Hatszepsut wyrzeźbionych na ścianach budowli oraz zniszczenie przedstawiających ją rzeźb.

W starożytnym Egipcie było to posunięcie niemal świętokradcze, gdyż zgodnie z egipskimi wierzeniami, usunięcie wizerunku i imion zmarłego powodowało jego unicestwienie w świecie pozagrobowym. Totmes III pozostawił tylko te wizerunki Hatszepsut, na których została uwieczniona w roli małżonki jego ojca. Ukrył także ślady po jej mumii i nakazał usunięcie jej imienia z listy królów.

19
Totmes III przejął pełnię władzy i przez następne 33 lata panowania zasłużył na opinię jednego z najwybitniejszych faraonów. 

Lata swojego panowania zaczął liczyć od śmierci swojego ojca Totmesa II. Uznał, że przez cały czas pozostawał faraonem, który wprawdzie nie rządził, ale panował.

20
O istnieniu Hatszepsut świat dowiedział się dopiero w roku 1822, kiedy odszyfrowano hieroglify na murach „Świątyni Milionów Lat” w Deir el-Bahri.
21
Pomimo wysiłku włożonego w wymazywanie z pamięci kraju dowodów jej rządów, historia i tak zapamiętała Hatszepsut jako najwspanialszą kobietę-faraona Egiptu.
Lubisz ciekawostki?

Najnowsze tematy

30 ciekawostek o pszczołach
30 ciekawostek o pszczołach
Niezwykle cenne owady
Pszczoły zawsze budziły fascynację człowieka z powodu korzyści płynących z ich działalności oraz ze względu na niezwykłą organizację społeczną. Społec ...
15 ciekawostek o Jezioraku
15 ciekawostek o Jezioraku
Najdłuższe naturalne jezioro w Polsce
Jeziorak to najdłuższe naturalne jezioro oraz szóste pod względem powierzchni w Polsce. Położone jest na Pojezierzu Iławskim i stanowi jego perłę przy ...
12 ciekawostek o Samos
12 ciekawostek o Samos
Miejsce narodzin Pitagorasa
Samos, położona na wschodnim krańcu Morza Egejskiego, to malownicza wyspa, bogata w historię, kulturę i przyrodę. Otoczona turkusowymi wodami i zielon ...
20 ciekawostek o Syrakuzach
20 ciekawostek o Syrakuzach
Miasto Archimedesa
Syrakuzy to miasto usytuowane na wschodnim wybrzeżu Sycylii we Włoszech. Jego korzenie sięgają czasów starożytnych, kiedy to było jednym z najważniejs ...
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
15 ciekawostek o Władzie Palowniku
Drakula
Wład III Palownik, znany również jako Wład III Drakula, to postać historyczna, która wzbudza kontrowersje i fascynacje zarówno w Rumunii, jak i za gra ...
11 ciekawostek o chlebie
11 ciekawostek o chlebie
Symbol wspólnoty
Chleb - symbol żywności, która od tysięcy lat odgrywa kluczową rolę w życiu człowieka. Od starożytnych cywilizacji po współczesność, chleb był stałym ...
16 ciekawostek o marihuanie
16 ciekawostek o marihuanie
Kontrowersyjna używka
Marihuanę, zwyczajowo nazywaną również konopiami indyjskimi, od dawna otacza aura kontrowersji i fascynacji. Jest to roślina, której historia sięga ty ...
14 ciekawostek o Salem
14 ciekawostek o Salem
Amerykańska stolica grozy
Salem, nazywane "Miastem Czarownic", budzi skojarzenia z tajemnicą, historią i niezwykłymi wydarzeniami. Położone na wschodnim wybrzeżu, w stanie Mass ...

Podobne tematy