Ludzie

Ciekawostki o Władzie Palowniku

Znaleźliśmy 15 ciekawostek na temat Włada Palownika

Drakula

Wład III Palownik, znany również jako Wład III Drakula, to postać historyczna, która wzbudza kontrowersje i fascynacje zarówno w Rumunii, jak i za granicą. Jego krótkie, ale burzliwe panowanie nad Wołoszczyzną, regionem dzisiejszej Rumunii, pozostawiło trwały ślad w historii tego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. 

Jednak to nie tylko jego polityczne rządy, ale również jego krwawy przydomek i tajemnicze pochodzenie, stały się inspiracją dla jednego z najbardziej ikonicznych fikcyjnych bohaterów literackich - hrabiego Drakuli, którego stworzył Bram Stoker w swojej powieści "Drakula".

Wład III Palownik jako tajemniczy i kontrowersyjny władca stał się symbolem brutalnej siły i niepokojącej mroczności w historii Rumunii.

Wład Palownik
1
Wład III Palownik, zwany też Władem Drakulą, uważany jest za jednego z najważniejszych władców w historii Wołoszczyzny i bohatera narodowego Rumunii. Żył w latach 1431-1476.

Pochodził z dynastii Basarabów, której przedstawiciele panowali na Wołoszczyźnie od XIV do XVII wieku. Wołoszczyzna jest historyczną krainą w Rumunii, obejmującą Nizinę Wołoską, położoną między Karpatami Południowymi a dolnym Dunajem. Państwo wołoskie powstało z połączenia kilku drobniejszych księstw w I połowie XIV wieku z inicjatywy władcy jednego z tych księstw, Basaraba I (ok 1310-1352), założyciela dynastii Basarabów.. Głównym miastem historycznej Wołoszczyzny jest Bukareszt, stolica Rumunii.

2
Był on drugim synem Włada II Diabła, zwanego też Władem II Drakulem, lub Władem Smokiem.

Ojciec Włada Palownika zyskał przydomek "Drakul" ze względu na przynależność do Zakonu Smoka - zakonu rycerskiego przeznaczonego dla wybranej wyższej arystokracji i monarchów, założonego w 1408 roku przez króla Węgier, Zygmunta Luksemburskiego. Działalność Zakonu Smoka koncentrowała się na powstrzymaniu natarcia Osmanów na Europę. Wład Palownik odziedziczył ten przydomek po ojcu.

Drakula to w językach słowiańskich dopełniacz słowa Drakul oznaczające "syn Drakula" . We współczesnym rumuńskim słowo dracul znaczy "diabeł", co przyczyniło się do reputacji Włada Palownika, zwanego też Drakulą lub Diabłem.

 

3
Wład III znany jest w rumuńskiej historiografii jako Vlad Țepeș (Wład Palownik).

Ma to związek z jego ulubioną metodą egzekucji - wbijaniem na pal. Około 1500 roku osmański pisarz Tursun Beg (sekretarz na dworze sułtana) nazwał Włada III Kazıklı Voyvoda (Władca Palownika). Przydomka tego użył też Mircea Pasterz, hospodar wołoski w 1551 roku.

4
Wład Palownik urodził się w Sighișoarze w Siedmiogrodzie.

Siedmiogród zwany też Transylwanią jest krainą historyczną położoną na Wyżynie Siedmiogrodzkiej zamkniętą ze wszystkich stron pasmami górskimi Karpat. Na południu Siedmiogród graniczy z Wołoszczyzną.

Ojciec Włada Palownika zajął Wołoszczyznę w 1436 roku, po śmierci swojego przyrodniego brata Aleksandra I Aldei. Wzmianka o Władzie III i jego starszym bracie Mirczy znalazła się w jednym z jego statutów wydanych w 1437 roku, gdzie nazywa ich "pierworodnymi synami ojca". Pojawia się też w czterech innych, późniejszych dokumentach, a ostatni z nich zawiera również wzmiankę o młodszym synu, Radu. Wład II nie poparł inwazji osmańskiej na Siedmiogród w 1442 roku, dlatego sułtan osmański Murad II kazał go pojmać. Zatrzymano go z jego dwoma synami, jedenastoletnim Władem i młodszym Radu (później Radu III Piękny).

 Wład Diabeł został uwolniony, a synowie zatrzymani na tureckim dworze jako zakładnicy gwarantujący lojalność ojca względem Imperium. Wład III spędził w Turcji siedem lat. Przebywał na sułtańskim dworze w Adrianopolu, ale też prawdopodobnie w szkole janczarów w Egregoz w Anatolii.

5
Wład II Drakul poparł Władysława Warneńczyka podczas bitwy pod Warną przeciw Imperium Osmańskiemu w 1444 roku.

Sytuacja ta spowodowała, że życie uwięzionych przez sułtana braci było mocno zagrożone. Wład II był przekonany, że synowie zostaną zgładzeni, ale tak się nie stało. Aby uwolnić synów i poprawić relacje z sułtanem, uznał on jego zwierzchnictwo i zobowiązał się do płacenia corocznej daniny na rzecz Imperium Osmańskiego.

W 1447 roku Wład II Diabeł został zdradzony przez swoich bojarów i wraz z najstarszym synem Mirczą II, zamordowany w Balteni.

6
Po śmierci ojca i starszego brata, Wład stał się naturalnym pretendentem do władania Wołoszczyzną.

Na czele armii osmańskiej wkroczył na Wołoszczyznę na początku października 1448 roku, ale już w grudniu został przepędzony przez sprawującego tam rządy Władysława II. Wład ponownie schronił się w Imperium Osmańskim, osiadając początkowo w Edirne (Adrianopol), a później w Mołdawii.

7
W 1456 roku Wład III Drakula ponownie został hospodarem Wołoszczyzny.

Jego pierwszy zachowany list, podpisany jako hospodar wołoski, datowany jest na 10 września 1456 roku. Ton tego listu, skierowanego do mieszczan Braszowa, wskazywał na autorytarną osobowość Włada. Wiele źródeł wskazuje, że na rozkaz Włada na początku jego panowania, rozstrzelano setki lub nawet tysiące ludzi.

Zemścił się też na bojarach, których podejrzewał o udział w zabójstwie swojego ojca i starszego brata, a także osobach spiskujących przeciwko niemu. W Wielkanoc zaprosił do swojej twierdzy 1457 bojarów wraz z rodzinami. Ugościł ich, a po uczcie rozpoczął realizację swojej zemsty. Część biesiadników została wbita na pale, a pozostali zostali zmuszeni do pokonania pieszo około 200 km przez góry, bez odpoczynku (z Târgoviște do Poenari). Ci, którym udało się przeżyć ten morderczy marsz, zostali zmuszeni do budowy zamku Poenari (Cytadela Poenari).

8
W 1459 roku, umocniwszy się na tronie Wołoszczyzny, Wład odmówił złożenia hołdu sułtanowi Mehmedowi II i zaprzestał wypłacania haraczu wynoszącego dziesięć tysięcy dukatów.

Drakula osobiście miał dostarczyć sułtanowi zaległy haracz i 500 wołoskich dzieci, przybywając do Stambułu. Pamiętając wydarzenia ze swojej młodości, domyślił się, że zaproszenie sułtana jest pułapką. Udając, że przystał na żądanie sułtana, pojmał czyhających na niego Turków i w Târgoviște nadział ich na pale.

Najechał Imperium Osmańskie, niszcząc wioski wzdłuż Dunaju. Na jego rozkaz w kampanii zginęło 23 884 Turków oraz Bułgarów. W odpowiedzi na ten atak, sułtan zebrał armię liczącą ponad 150 000 żołnierzy, o której mówiono, że "„pod względem wielkości ustępowała jedynie tej, która okupowała Konstantynopol w 1453 roku". Sułtan zamierzał zająć Wołoszczyznę i rządy tam przekazać bratu Włada, Radu, który pozostał wierny sułtanowi.

Wład postanowił włamać się do obozu osmańskiego i porwać sułtana, co wywołałoby panikę wśród Osmanów i umożliwiło pokonanie wrogiej armii. Zamiar się jednak nie powiódł, i wycofujący się Wład postanowił przyjąć politykę "spalonej ziemi". Podążający za nim Turcy napotykali opuszczone miasta, w których odkrywali tysiące pali ze zwłokami ludzi (las wbitych na pal). Zatruwał studnie, palił wsie, aby wróg nie miała ani wody, ani pożywienia. Organizował też różne zasadzki, w których eliminował Turków, stosował nawet "bron biologiczną", podsyłając wrogowi chorych na różne zakaźne choroby.

9
Wład wycofał się w Karpaty mając nadzieję, że król Węgier, Maciej Korwin pomoże mu odzyskać władzę na Woszczyźnie.

Wład chciał walczyć z Imperium Osmańskim i w tej sprawie negocjował z Korwinem, ale ten nie zamierzał angażować się w wojnę. Na rozkaz Korwina Wład został schwytany i osadzony w więzieniu. Przetrzymywano go początkowo w zamku w Budzie, później został zabrany do Wyszehradu, gdzie przebywał przez czternaście lat.

Po okresie niewoli i usunięciu z tronu wołoskiego ówczesnego hospodara Basaraba III Starego, Drakula powrócił na tron wołoski w 1476 roku. Jednak parę miesięcy później, niedaleko Bukaresztu wpadł w zasadzkę zastawioną przez wspieranych przez Turków zwolenników Basabara i zginął.

10
Czterdziestopięcioletni Wład III Palownik zginął przypadkowo raniony przez jednego ze swoich żołnierzy.

Istnieje też teoria, że został zamordowany skrytobójczo. Jego odciętą głowę umieszczono w miodzie i wysłano sułtanowi do Stambułu. Ciało zostało pochowane w monasterze Snagov, który znajduje się na wyspie o tej samej nazwie. 

W 1933 roku wykopaliska archeologiczne prowadzone w klasztorze Snagov doprowadziły do odkrycia krypty, którą zidentyfikowano jako grób Drakuli.

11
Drakula był mężem Justyny Szilágyi de Horogszeg, krewnej króla Węgier i Czech, Macieja Korwina.

Została żoną hospodara prawdopodobnie w 1474 roku. Urodziła mu dwóch nieznanych z imienia synów i córkę, wychowywanych w religii katolickiej.

12
Odkryto niedawno, że Wład Palownik nie jadał mięsa.

Stwierdzono to po analizie chemicznej trzech listów, napisanych w latach 1457 i 1475 przez Włada do władcy miasta Sybin, Thomasa Altembergera. Naukowcy zidentyfikowali około 500 peptydów, z których 100 było pochodzenia ludzkiego, związanych z białkami krwi lub pochodzącymi z białek układu oddechowego. Analiza nie wykazała białek pochodzenia zwierzęcego, co sugeruje, że Wład był wegetarianinem a nawet weganinem.

Przypuszcza się, że nie była to kwestia wyboru, a dostępności produktów pochodzenia zwierzęcego.

13
Wład Palownik stał się mrocznym symbolem brutalnej siły i okrucieństwa - szacuje się, że mógł on mieć na sumieniu około osiemdziesięciu tysięcy osób.

Z dzisiejszego punktu widzenia, stosowane przez niego kary wydają się niezwykle okrutne. W tamtych czasach były one jednak adekwatne do przewinień. Wład nie wymyśli ich sam, posiłkował się obowiązującym wtedy prawem zasadami i kodeksami. Nabijanie na pal było jednym ze sposobów wymierzania kary za zbrodnie, które w innych częściach Europy karano łamaniem kołem, spaleniem na stosie bądź utopieniem.

Takie konsekwencje mogły spotkać wówczas nieuczciwych kupców i ich poręczycieli, podpalaczy, trucicieli, czarowników, krzywoprzysięzców, cudzołożników, ojcobójców i mnichów żebraczych, którzy wykorzystywali do swojej pracy zwierzęta pociągowe lub wozy. Dlatego w pobliżu siedziby Włada można było też ujrzeć duchownych nabitych na pal.

Dowiedz się więcej ...
14
Analiza chemiczna listów napisanych przez Włada ujawniła też, że cierpiał on prawdopodobnie na wyjątkowo rzadką chorobę.

Z jego oczu płynęły krwawe łzy. Być może dotknięty był niezwykle rzadkim schorzeniem - hemolakrią. Badania naukowców ujawniły też peptydy wskazujące u niego na rzęsistkowicę oraz infekcję dróg oddechowych.

15
Zła sława Włada Palownika zaowocowała w 1897 roku powieścią Brama Stokera "Drakula".

Tym sposobem Wład III Palownik, zwany też Drakulą, trafił do popkultury. Obecnie najczęściej kojarzony jest z hrabią Drakulą wampirem.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

Najnowsze tematy

27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...
17 ciekawostek o zającach
17 ciekawostek o zającach
Zwierzęta pełne gracji i zwinności
Zające od wieków fascynują ludzi swoją szybkością, zwinnością, wyjątkowymi zdolnościami adaptacyjnymi oraz znaczącą rolą w ekosystemach. Niezależnie o ...
15 ciekawostek o Egipcie
15 ciekawostek o Egipcie
Ojczyzna kalendarza, zamka do drzwi, pasty do zębów i make-upu
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...

Podobne tematy