Katedra wawelska

Biblioteka kapitulna została założona w XI wieku i należy do najstarszych w Polsce.

Obejmuje 230 kodeksów rękopiśmiennych, m.in. Roczniki i Kalendarze Kapituły Krakowskiej z XIII-XV wieku, pisma kronikarzy polskich z XVI-XVII wieku, kazania postne z XVIII wieku, bogato iluminowane pisma liturgiczne (trzytomowy Graduał Jana Olbrachta, Mszał i Ewangeliarz bpa Tomickiego z XVI wieku, ponad 170 inkunabułów i około 500 starodruków).
Więcej o katedrze wawelskiej

Podobne tematy