Islam

Prawo islamskie (Szariat) oparte jest na Koranie, Sunnie i hadisach (zapis tradycji dotyczącej czynów lub wypowiedzi Mahometa -hadisy łącznie tworzą sunnę).

Fragment artykułu 53 ciekawostki o islamie

Znaczenie mają też idżma (wykładnia przyjęta przez społeczność muzułmańską) i kijas -wnioskowanie analogiczne. 

Szariat rządzi wszystkimi dziedzinami życia muzułmanów, a praktyczną wykładnią prawa zajmują się sędziowie (mufti). U różnych narodów muzułmańskich szariat jest nieco inny, np. w Afganistanie za cudzołóstwo ukarana zostaje jedynie kobieta, a u Arabów oboje cudzołożników. Prawo jest także inne dla poszczególnych gałęzi islamu.

Wróć do: 53 ciekawostki o islamie

Podobne tematy