Kultura i sztuka

Ciekawostki o islamie

Znaleźliśmy 53 ciekawostki na temat islamu

Mahometanizm

Choć islam obecnie jest drugą po chrześcijaństwie największą pod względem liczby wyznawców religią monoteistyczną, wiele wskazuje na to, że w przyszłości może się to zmienić. Liczba wyznawców islamu rośnie zdecydowanie szybciej, niż wyznawców innych religii. Decydują o tym przede wszystkim względy biologiczne. Wyznawcy tej religii są zdecydowanie najmłodsi i żyją w tych rejonach świata, w których przewidywany jest największy przyrost naturalny. Islam jest religią, w której odnajdą się skrajne postawy i potrzeby, jest religią miłosierdzia i odwetu, religią mistyków i dżihadystów, a nawet zwolenników kapitalizmu i socjalizmu. A wszystko to oznacza "poddanie się woli Boga".
1
Islam jest religią monoteistyczną, zakładającą wiarę w istnienie jednego boga, który w Koranie nazywany jest Allah.
Według muzułmanów Bóg (Allah) jest wszechwiedzący, doskonały, jest źródłem wszelkiej wiedzy i sprawiedliwości, posiada znajomość prawa doskonałego. Do nikogo nie jest podobny i niczego nie można z nim porównać. Islam zabrania przedstawiania go w jakiejkolwiek postaci.
2
Islam jest drugą religią na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie.
Obecnie na świecie żyje 2,17 mld chrześcijan, a muzułmanów jest 1,6 mld. Prognozy wskazują, że w 2050 roku proporcje te wyniosą 2,92 do 2,76, a jeśli trendy pozostaną niezmienne, to w 2070 roku liczba muzułmanów zrówna się z liczbą chrześcijan.
3
Świętą księgą islamu jest Koran.
Zawarte w nim objawienie ma stanowić ostateczne i niezmienne przesłanie Allaha do ludzi.
4
Według tradycji muzułmańskiej Koran powstawał w latach 610-632 i objawiany był fragmentami prorokowi islamu Mahometowi przez Archanioła Dżibrila, identyfikowanego w islamie z biblijnym archaniołem Gabrielem.
Słowo "Koran" pochodzi od arabskiego słowa al-kur-an, które oznacza recytację, ponieważ pierwotnie Koran przekazywano ustnie. Według islamu i samego Koranu jego twórcą jest Allah. Koran składa się ze 114 sur (rozdziałów), które dzielą się na aje (wersety). Rozróżnia się 90 sur mekkańskich i 24 sury medyńskie, ze względu na miejsce ich objawienia. Sury są w Koranie ułożone przeważnie według długości, od najdłuższej do najkrótszej.
5
Koran został spisany w klasycznym języku arabskim.
Recytacja Koranu w świecie islamu jest uznawana zarówno za praktykę religijną, jak i za jedną ze sztuk pięknych. W wielu państwach o tradycji muzułmańskiej Koran uznawany jest za jedno ze źródeł prawa, przede wszystkim w zakresie prawa cywilnego.
6
Wśród proroków Koran wymienia postacie z Biblii Starego i Nowego Testamentu, wśród nich Jezusa, oraz przytacza wydarzenia opisane w Biblii.
Koran formułuje przepisy dotyczące praktyk religijnych, ale także przepisy stricte natury prawnej oraz powszednich przejawów życia, jak higiena czy savoir-vivre.
7
Właściwym symbolem islamu jest szahada (wyznanie wiary) napisane czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle.
Jednak znacznie częściej jako symbol islamu traktuje się półksiężyc (hilal), choć z historycznego punktu widzenia był on symbolem kalifatu, a nie religii. Jednak w świadomości społecznej w krajach muzułmańskich właśnie hilal stał się głównym symbolem islamu i w tym charakterze obecny jest w heraldyce państw islamskich, np. w godłach państw, czy w analogii do chrześcijańskiego krzyża, w symbolu Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca.
8
Twórcą islamu był prorok Mahomet.
W jezyku arabskim  jest to Muhammad, co oznacza "wychwalony", "sławiony". Jest to imię teoforyczne - odwołujące się do Boga. Żył on w latach 570-632. Urodził się w Mekce, mieście w zachodniej części Arabii Saudyjskiej. Ojciec Mahometa, który należał do jednej z zacniejszych rodzin Mekki, zmarł przed jego narodzeniem. Matka zmarła, gdy miał około sześciu lat, dlatego jego wychowaniem zajął się dziadek, który zmarł dwa lata później. Mahomet trafił do wuja, bogatego kupca, z którym często podróżował do Syrii.
9
Podczas jednej z takich podróży poznał chrześcijanina, mnicha Bahirę. W ówczesnej Syrii, jak i Arabii obecni byli liczni chrześcijanie i wyznawcy judaizmu, których podstawowe idee znane były Mahometowi.
W wieku 25 lat poślubił on Chadidżę, 40-letnią wdowę i matkę kilkorga dzieci, dla której początkowo pracował prowadząc karawany do Syrii. Mimo różnicy wieku uchodzili za szczęśliwe małżeństwo. Urodziło im się kilkoro dzieci, z których jedna córka, najmłodsza Fatima przeszła do historii.
10
Swoje pierwsze objawienie przeżył Mahomet na górze Hira w pobliżu Mekki w roku 610.
Zapoczątkowało ono prorocką misję Mahometa i zostało nazwane w Koranie "Nocą Przeznaczenia". Objawienia, które miały być przekazywane przez archanioła Gabriela (Dżibrila) zaczęły się powtarzać i trwały do końca jego życia.

Najnowsze tematy

Ciekawostki o Johannie Wolfgangu von Goethe
Johann Wolfgang Goethe żył i tworzył na przełomie XVIII i XIX wieku. Był niemieckim poetą, dramatopisarzem, powieściopisarzem, naukowcem, mężem stanu, ...
Ciekawostki o palczaku madagaskarskim
Przez wielu uważany za najdziwniejsze i najbrzydsze zwierzę świata. Do 1961 roku uważany za gatunek wymarły. Występuje tylko na Madagaskarze. Tubylc ...
Ciekawostki o kasztanach
Kasztan nie jest tym samym drzewem, które powszechne jest w naszych ogrodach i parkach, choć potocznie takim mianem się go określa. Kasztan, w odróżni ...
Ciekawostki o Poczdamie
Poczdam jest stolicą Brandenburgii. Ze względu na swoją historyczną przeszłość jest miastem międzynarodowym, czego odzwierciedleniem jest także różnor ...
Ciekawostki o kuokach
Kuoki słyną ze swojego uśmiechu. Te małe torbacze zamieszkujące Australię stały się swego rodzaju światowym fenomenem. Od 2010 roku rzesze turystów po ...
Ciekawostki o Camilli Parker Bowles
Od 50 lat jej życie toczy się u boku obecnego króla Karola III. Pochodzi z dobrze sytuowanej, szlacheckiej rodziny. Ma za sobą burzliwą historię, nieu ...
Ciekawostki o Zygmuncie I Starym
Zygmunt I Stary był przedostatnim Jagiellonem na polskim tronie. Jako przedostatni z sześciu braci nie był brany pod uwagę, jako następca tronu. Okoli ...
Ciekawostki o zamku Balmoral
Zamek Balmoral jest prywatną rezydencją brytyjskiej rodziny królewskiej. Zakupiony w 1852 roku przez księcia Alberta, męża królowej Wiktorii, stał się ...