Islam

Islamiści szyiccy twierdzą, że państwem (w tym przypadku imamatem) może rządzić jedynie imam, członek rodziny i potomek Mahometa.

Fragment artykułu 53 ciekawostki o islamie

Odrzucają koncept kalifatu, twierdząc, że rządy grzesznego człowieka nigdy nie będą sprawiedliwe, a władcy kalifatów są uzurpatorami i tyranami

Większość szyitów żyjących poza światem muzułmańskim (w Europie, czy USA) jest wierna swoim krajom uznając rządy demokratyczne (Koran mówi, że muzułmanin powinien być wierny temu, który nim rządzi). Pod rządami sunnickiej większości, szyici są prześladowani i pozbawieni praw.

Wróć do: 53 ciekawostki o islamie

Podobne tematy