Ciekawostki o Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska

Największy kraj na Bliskim Wschodzie

Arabia Saudyjska jest największym krajem na Bliskim Wschodzie i drugim co do wielkości krajem w świecie arabskim. Większość jej terenu składa się z suchych pustyni, nizin, stepów i gór. Terytorium, które obecnie stanowi Arabię Saudyjską było miejscem kilku starożytnych kultur i cywilizacji, a jej prehistoria pokazuje jedne z najwcześniejszych śladów działalności człowieka na świecie. To tam pojawiła się druga co do wielkości religia świata - islam i tam znajdują się jej dwa najświętsze miejsca. Jest to kraj, który nie zapominając o swoim dziedzictwie kulturowym i historii, coraz większymi krokami podąża ku nowoczesności. Saudyjczycy, choć żyją zgodnie z wielowiekową tradycją, stawiają na nowe technologie i rozwój biznesu, zwracają się ku ekologii i zielonym technologiom odnawialnym. Podobnie jak Arabowie żyjący na całym świecie, kierują się w życiu trzema podstawowymi zasadami: godnością, honorem i lojalnością.
1.Arabia Saudyjska jest jednym z krajów Bliskiego Wschodu, leżącym w Azji Południowo-Zachodniej.
Bliski Wschód (dawniej Lewant), to region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki. Obejmuje on głównie państwa położone w południowo-zachodniej Azji. Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W sumie zajmują one powierzchnię około 9,7 mln km2 z liczbą ludności wynoszącą 456 mln mieszkańców.
2.Leży na Półwyspie Arabskim - największym półwyspie na świecie.
Zajmuje około 80% jego powierzchni, co stanowi 2 149 690 km2 (13 pozycja na świecie pod względem wielkości).
3.Arabia Saudyjska graniczy z ośmioma państwami.
Na północy graniczy z Jordanią i Irakiem, na północnym wschodzie - z Kuwejtem, na wschodzie - z Katarem, Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, na południowym wschodzie - z Omanem i na południu - z Jemenem.
4.Na północnym zachodzie Arabia Saudyjska oddzielona jest od Egiptu i Izraela Zatoką Akaba ( zwaną też Zatoką Ejlacką).
Jest jedynym krajem, którego linia brzegowa przebiega wzdłuż Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej. Większość jej terenu składa się się z suchych pustyni, nizin, stepów i gór.
5.W Arabii Saudyjskiej panuje gorący i suchy klimat pustynny - zwrotnikowo-kontynentalny, który należy do najbardziej surowych na świecie (jeden z najgorętszych obszarów na Ziemi).
Szata roślinna tego kraju jest bardzo uboga. Dominującą formacją roślinną jest roślinność efemeryczna (rośliny o bardzo krótkim cyklu życiowym) i suchorośla (suche kolczaste krzewy, suche trawy). Głównym gatunkiem drzew są palmy (palma daktylowa). Zagęszczenie roślin jest marginalne, a obszary leśne w tym kraju zajmują około 1% powierzchni. Nieco bogatsza roślinność występuje w oazach i w obrębie wadi (wyschnięte koryta rzek) i stanowią ją głównie krzewy tamaryszku, saksaułu (Haloxylon), oraz drzewa akacji. Bogata szata roślinna występuje w regionie Asir (jedna z 13 prowincji), gdzie opady są większe niż w innych rejonach kraju.
6.Arabia jest krajem w większości wyżynnym, gdzie prawie cała powierzchnia zajęta jest przez rozległy płaskowyż - średnia wysokość kraju wynosi około 600 m n.p.m.
Od zachodu obszar ten ograniczony jest pasmem gór Dżabal Al-Hidżaz, które ciągną się równoległe do wybrzeża Morza Czerwonego w odległości około 50 km od jego brzegów. Przy granicy z Emiratami płaskowyż łagodnie opada, przechodząc w obszar nizinny.
7.Kraj podzielony jest na trzy krainy geograficzne.
Są to:
  • Płaskowyż Centralny (Nadżd) nie przekraczający wysokości 1300 m n.p.m.
  • Dżabal Al-Hidżaz  - góry zrębowe o maksymalnej wysokości do 3000 m n.p.m., a ich najwyższy szczyt Dżabal as-Sauda wznosi się na 3132 m n.p.m. 
  • Niziny nadmorskie: Tihama na zachodzie i Al-Ahsa na wschodnim wybrzeżu
8.Niemal połowę powierzchni kraju zajmują pustynie, które są charakterystyczną cechą krajobrazu Arabii.
Na południu kraju znajduje się pustynia Ar-Rab al-Chali (nieliczni miejscowi Beduini nazywają ją Ar-Rimal -"piach"), która jest największą na świecie pustynią piaszczystą o powierzchni około 650 tys. km2 - występują na niej ruchome piaski w postaci wydm o wysokości do 200 m.
W północnej części kraju występuje mniejsza pustynia piaszczysta - Wielki Nefud, zwana też Pustynią Czerwoną, której powierzchnia szacowana jest na około 70 tys. km2. Przez pustynię przebiega historyczny szlak karawanowy z północnego zachodu na południowy wschód, łączący oazy Al-Dżauf z oazami Ha'il. Obszary pustynne miejscami pokryte są żwirem.
9.Arabia Saudyjska należy do najgorętszych krajów na świecie.
Ogólna wartość termiczna dla całego kraju wynosi około 30 stopni C. Występują tam wysokie dobowe amplitudy temperatur ( np. na pustyni Ar-Rab al-Chali w dzień temperatura dochodzi do 50-53 st.C, a w nocy spada do 10 st. C). Oprócz wysokich temperatur i małej ilości opadów, w Arabii panuje niesłychana suchość powietrza. Często występują tam burze piaskowe i pyłowe, które nawiedzają arabskie miasta, w tym stolicę Ar-Rijad. Wiosną i latem wieje suchy, gorący wiatr - chamman.
10.Arabia należy do najbardziej suchych rejonów świata.
Nie ma tam praktycznie rzek, występują jedynie suche doliny wadi. Najdłuższa dolina wadi -Wadi ar-Rima ma 900 km długości. Na zachodzie kraju występują nieliczne rzeki okresowe, brak natomiast tam jezior. Stojące wody występują jedynie w nielicznych oazach.
Arabia Saudyjska
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Arabii Saudyjskiej

Przeczytaj również

Ciekawostki o San Marino Ciekawostki o Monako Ciekawostki o Republice Południowej Afryki Ciekawostki o Meksyku Ciekawostki o Armenii

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej