Ciekawostki o Arabii Saudyjskiej

Arabia Saudyjska
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Arabii Saudyjskiej

Największy kraj na Bliskim Wschodzie

Arabia Saudyjska jest największym krajem na Bliskim Wschodzie i drugim co do wielkości krajem w świecie arabskim. Większość jej terenu składa się z suchych pustyni, nizin, stepów i gór. Terytorium, które obecnie stanowi Arabię Saudyjską było miejscem kilku starożytnych kultur i cywilizacji, a jej prehistoria pokazuje jedne z najwcześniejszych śladów działalności człowieka na świecie. To tam pojawiła się druga co do wielkości religia świata - islam i tam znajdują się jej dwa najświętsze miejsca. Jest to kraj, który nie zapominając o swoim dziedzictwie kulturowym i historii, coraz większymi krokami podąża ku nowoczesności. Saudyjczycy, choć żyją zgodnie z wielowiekową tradycją, stawiają na nowe technologie i rozwój biznesu, zwracają się ku ekologii i zielonym technologiom odnawialnym. Podobnie jak Arabowie żyjący na całym świecie, kierują się w życiu trzema podstawowymi zasadami: godnością, honorem i lojalnością.

1
Arabia Saudyjska jest jednym z krajów Bliskiego Wschodu, leżącym w Azji Południowo-Zachodniej.
Bliski Wschód (dawniej Lewant), to region geograficzny leżący na styku Azji, Europy i Afryki. Obejmuje on głównie państwa położone w południowo-zachodniej Azji. Najczęściej do krajów Bliskiego Wschodu zalicza się: Arabię Saudyjską, Bahrajn, Cypr, Egipt, Irak, Iran, Izrael z Palestyną, Jemen, Jordanię, Katar, Kuwejt, Liban, Oman, Syrię, Turcję i Zjednoczone Emiraty Arabskie. W sumie zajmują one powierzchnię około 9,7 mln km2 z liczbą ludności wynoszącą 456 mln mieszkańców.
2
Leży na Półwyspie Arabskim - największym półwyspie na świecie.
Zajmuje około 80% jego powierzchni, co stanowi 2 149 690 km2 (13 pozycja na świecie pod względem wielkości).
3
Arabia Saudyjska graniczy z ośmioma państwami.
Na północy graniczy z Jordanią i Irakiem, na północnym wschodzie - z Kuwejtem, na wschodzie - z Katarem, Bahrajnem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi, na południowym wschodzie - z Omanem i na południu - z Jemenem.
4
Na północnym zachodzie Arabia Saudyjska oddzielona jest od Egiptu i Izraela Zatoką Akaba ( zwaną też Zatoką Ejlacką).
Jest jedynym krajem, którego linia brzegowa przebiega wzdłuż Morza Czerwonego i Zatoki Perskiej. Większość jej terenu składa się się z suchych pustyni, nizin, stepów i gór.
5
W Arabii Saudyjskiej panuje gorący i suchy klimat pustynny - zwrotnikowo-kontynentalny, który należy do najbardziej surowych na świecie (jeden z najgorętszych obszarów na Ziemi).
Szata roślinna tego kraju jest bardzo uboga. Dominującą formacją roślinną jest roślinność efemeryczna (rośliny o bardzo krótkim cyklu życiowym) i suchorośla (suche kolczaste krzewy, suche trawy). Głównym gatunkiem drzew są palmy (palma daktylowa). Zagęszczenie roślin jest marginalne, a obszary leśne w tym kraju zajmują około 1% powierzchni. Nieco bogatsza roślinność występuje w oazach i w obrębie wadi (wyschnięte koryta rzek) i stanowią ją głównie krzewy tamaryszku, saksaułu (Haloxylon), oraz drzewa akacji. Bogata szata roślinna występuje w regionie Asir (jedna z 13 prowincji), gdzie opady są większe niż w innych rejonach kraju.
6
Arabia jest krajem w większości wyżynnym, gdzie prawie cała powierzchnia zajęta jest przez rozległy płaskowyż - średnia wysokość kraju wynosi około 600 m n.p.m.
Od zachodu obszar ten ograniczony jest pasmem gór Dżabal Al-Hidżaz, które ciągną się równoległe do wybrzeża Morza Czerwonego w odległości około 50 km od jego brzegów. Przy granicy z Emiratami płaskowyż łagodnie opada, przechodząc w obszar nizinny.
7
Kraj podzielony jest na trzy krainy geograficzne.
Są to:
  • Płaskowyż Centralny (Nadżd) nie przekraczający wysokości 1300 m n.p.m.
  • Dżabal Al-Hidżaz  - góry zrębowe o maksymalnej wysokości do 3000 m n.p.m., a ich najwyższy szczyt Dżabal as-Sauda wznosi się na 3132 m n.p.m. 
  • Niziny nadmorskie: Tihama na zachodzie i Al-Ahsa na wschodnim wybrzeżu
8
Niemal połowę powierzchni kraju zajmują pustynie, które są charakterystyczną cechą krajobrazu Arabii.
Na południu kraju znajduje się pustynia Ar-Rab al-Chali (nieliczni miejscowi Beduini nazywają ją Ar-Rimal -"piach"), która jest największą na świecie pustynią piaszczystą o powierzchni około 650 tys. km2 - występują na niej ruchome piaski w postaci wydm o wysokości do 200 m.
W północnej części kraju występuje mniejsza pustynia piaszczysta - Wielki Nefud, zwana też Pustynią Czerwoną, której powierzchnia szacowana jest na około 70 tys. km2. Przez pustynię przebiega historyczny szlak karawanowy z północnego zachodu na południowy wschód, łączący oazy Al-Dżauf z oazami Ha'il. Obszary pustynne miejscami pokryte są żwirem.
9
Arabia Saudyjska należy do najgorętszych krajów na świecie.
Ogólna wartość termiczna dla całego kraju wynosi około 30 stopni C. Występują tam wysokie dobowe amplitudy temperatur ( np. na pustyni Ar-Rab al-Chali w dzień temperatura dochodzi do 50-53 st.C, a w nocy spada do 10 st. C). Oprócz wysokich temperatur i małej ilości opadów, w Arabii panuje niesłychana suchość powietrza. Często występują tam burze piaskowe i pyłowe, które nawiedzają arabskie miasta, w tym stolicę Ar-Rijad. Wiosną i latem wieje suchy, gorący wiatr - chamman.
10
Arabia należy do najbardziej suchych rejonów świata.
Nie ma tam praktycznie rzek, występują jedynie suche doliny wadi. Najdłuższa dolina wadi -Wadi ar-Rima ma 900 km długości. Na zachodzie kraju występują nieliczne rzeki okresowe, brak natomiast tam jezior. Stojące wody występują jedynie w nielicznych oazach.