Katarzyna II Wielka

Zofia zapamiętała Piotra dość pozytywnie, choć jej uwagę wzbudziło jego zainteresowanie alkoholem.

Nie był urodziwym młodzieńcem. Miał wyłupiaste oczy, cierpiał na niedorozwój szczęki, był raczej mało inteligentny, niczego nie czytał, a przyjemność odnajdywał w nadmiernym objadaniu się.
Więcej o Katarzynie II Wielkiej

Podobne tematy