Katarzyna II Wielka

Katarzyna II Wielka wykazywała się dużą aktywnością w sprawach polskich i ingerowała w nie.

Przy poparciu wojsk rosyjskich, następcą tronu polskiego po śmierci króla Augusta III, został dawny faworyt Katarzyny, stolnik wielki litewski Stanisław August Poniatowski. Jego koronacja odbyła się w dniu imienin protektorki - 25 listopada 1764 roku.
Więcej o Katarzynie II Wielkiej

Podobne tematy