Ignacy Krasicki

W 1765 roku Krasicki został współzałożycielem czasopisma "Monitor".

Było to czasopismo krytyczne wobec pozostałości kultury czasów saskich i postulujące wprowadzanie reform. Pierwszy numer ukazał się 21 marca 1765 roku.

Wydawnictwo wspierał król Stanisław August Poniatowski, było z resztą wydawane w drukarni królewskiej. Inspiracją dla powstania i formy "Monitora" było wydawane w latach 1711 - 1714 w Anglii pismo "The Spectator".

"Monitor" krytykował najbardziej niepożądane cechy ówczesnego społeczeństwa takie jak pijaństwo, próżniactwo, plotkarstwo, religijny fanatyzm czy pojedynkowanie się. Szczególnym przedmiotem krytyki stało się sarmackie zacofanie szlachty i magnaterii, za to wspierano zarówno chłopstwo jak i mieszczaństwo.

"Monitor" ukazywał się przez 20 lat, był wydawany przeważnie na 8 stronach dwa razy w tygodniu.