Palestyna

W 2014 roku wskaźnik alfabetyzacji w Palestynie wyniósł 96,3%.

Fragment artykułu 27 ciekawostek o Palestynie
Istnieją tam trzy typy szkół: szkoły dla chłopców, dla dziewcząt i szkoły koedukacyjne.
W palestyńskim systemie edukacyjnym obowiązkowa edukacja podstawowa obejmuje klasy od 1 do 10 i podzielona jest na etap przygotowawczy (klasy 1-4) i etap wzmacniający (5-10).
Szkolnictwo średnie (liceum ogólnokształcące i kilka zawodowych szkół średnich) obejmuje klasy 11 i 12.
Szkolnictwo wyższe obejmuje 11 uniwersytetów oraz 11 technicznych szkół wyższych.
Więcej o Palestynie

Podobne tematy