Ciekawostki o Palestynie

Palestyna
Znaleźliśmy 27 ciekawostek na temat Palestyny

Państwo częściowo uznawane, leżące na terytorium historycznej Palestyny

Palestyna jest jednym z państw Bliskiego Wschodu. Znajduje się na terytorium historycznej krainy o tej samej nazwie, które dzieli z Izraelem. Jest podmiotem międzynarodowym o nieustalonym statusie, uznanym jedynie przez niektóre państwa. W skład państwa wchodzi Zachodni Brzeg Jordanu i Strefa Gazy. Tereny te są przedmiotem ciągłego konfliktu między Palestyną a Izraelem. Stolicą kraju jest miasto zbudowane przez arabskich chrześcijan - Ramallah.

1
Palestyna jest de jure (według prawa) suwerennym Państwem w południowo-zachodniej Azji - jest jednym z krajów Bliskiego Wschodu.
Oficjalnie jest państwem rządzonym przez Organizację Wyzwolenia Palestyny (OWP).
2
Leży na terenie historycznej Palestyny - regionu geograficznego, części Bliskiego Wschodu.
Współcześnie Palestyną (regionem) nazywa się obszar położony między wybrzeżem Morza Śródziemnego a doliną rzeki Jordan, w granicach dwóch państw: Palestyny i Izraela.
Granice Palestyny biegną od Sydonu na wybrzeżu Morza Śródziemnego w głąb lądu do Damaszku, w kierunku południowym do Zatoki Akaba, a następnie na północny zachód do Rafah.
3
Nazwa Palestyny pochodzi prawdopodobnie od starożytnego ludu Filistynów, którzy osiedlili się na jej wybrzeżu w XII wieku p.n.e.
W starożytności obecna Palestyna nosiła nazwę Kanaan. Już od neolitu rozwijały się tam pierwsze miasta (Jerycho).
Korzystne położenie geopolityczne Kanaanu (prowadziły przez nie szlaki handlowe pomiędzy Afryką, Azją i Europą) powodowało, że region ten był systematycznie podbijany przez wiele ludów: Egipcjan, Hetytów, Hebrajczyków, Filistynów, Asyryjczyków, Arabów, Turków osmańskich i Brytyjczyków.
4
Około 2500 p.n.e. Palestyna została zasiedlona przez Kananejczyków - starożytny lud zachodniosemicki przybyły tam z Libanu i Półwyspu Arabskiego (według Biblii Kananejczycy pochodzili od Kanaana, syna Chama).
Około XIII wieku p.n.e krainę tę zaczęły przemierzać wędrowne plemiona Hebrajczyków - lud biblijny zwany "Ludem Bożym", potomkowie Jakuba, o którym informacje pochodzą z zapisów Biblii.
W XII w. p.n.e. na wybrzeżach osiedlili się Filistyni, a pod koniec XI w. p.n.e. na terytorium Palestyny powstało królestwo Izraela, które uległo rozbiciu na królestwo Izraela i królestwo Judy.
5
Palestyna została podbita około 587 r. p.n.e. przez Babilonię.
Następnie weszła w skład imperium perskiego, później podbił ją Aleksander Macedoński, była pod władzą dynastii Ptolemeuszów, a następnie Seleucydów, a od 63 p.n.e. pod wpływem rzymskim.
Królestwo Judei początkowo było państwem sprzymierzonym, ale od 6 n.e. stało się rzymską prowincją. W tym rejonie żył, działał i umarł Jezus Chrystus.
6
Żydzi zostali częściowo wypędzeni z Palestyny w wyniku wojny żydowskiej (66-73) oraz powstania Bar-Kochby (zbrojne wystąpienie Żydów przeciwko Cesarstwu Rzymskiemu w latach 132-135).)
Od 395 Palestyna stała się częścią cesarstwa wschodniorzymskiego. Stolicą starożytnej Palestyny była Cezarea Nadmorska, na wybrzeżu Morza Śródziemnego.
W latach 634-640 Palestyna została podbita przez Arabów. W okresie wczesnomuzułmańskim na terenie współczesnej Palestyny istniały okręgi wojskowe Palestyny, ze stolicą w Ar-Ramli oraz Jordanu, ze stolicą w Tyberiadzie.
7
W latach 1099-1291 w Palestynie istniało Królestwo Jerozolimskie, założone przez krzyżowców.
W latach 1516-1918 Palestyna weszła w skład imperium osmańskiego.
8
Podczas I wojny światowej Palestyna została zdobyta w kampanii synajsko-palestyńskiej przez siły brytyjskie.
W 1920 roku stała się brytyjskim mandatem (Brytyjczycy mogli w dowolny sposób kierować polityką państwa). Brytyjczycy zainteresowani byli Palestyną z powodu blisko położonego Kanału Sueskiego oraz starań żydowskiego ruchu nacjonalistycznego (syjonizmu), który organizowali imigrację Żydów do Palestyny licząc na utworzenie tam własnego państwa narodowego.
9
Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii wyraził intencję utworzenia w Palestynie narodowej siedziby Żydów, którzy od wieków w większości żyli w diasporze, w Palestynie utrzymując jedynie minimalną, ciągłą obecność.
Sprzeciwiała się temu stanowiąca zdecydowaną większość populacji Palestyny ludność pochodzenia arabskiego. Wśród tej ludności zaczęły narastać antyżydowskie i antybrytyjskie nastroje, objawiające się zbrojnymi powstaniami. Opór Arabów skłonił Brytyjczyków do ograniczenia imigracji żydowskiej na teren Palestyny, co w czasie II wojny światowej zaowocowało atakami terrorystycznymi skrajnych organizacji syjonistycznych.
10
W obliczu tragedii Holokaustu, międzynarodowa społeczność rozpoczęła nasiloną akcję, której celem było stworzenie państwa żydowskiego.
Rozpoczęła się wielka imigracja europejskich Żydów do Palestyny i wkrótce stanowili oni znaczącą część społeczeństwa tego regionu. Nie mogąc pogodzić roszczeń Arabów i Żydów do terytorium Palestyny, Wielka Brytania zdecydowała się przekazać tę kwestię do ONZ.