Czesław Miłosz

Miłosz połączył się z rodziną w 1953 roku, kiedy Janina wraz z dziećmi dołączyła do niego we Francji.

W tym czasie ukazała się publikacja "Zniewolony umysł" stanowiąca analizę metod i konsekwencji sowieckiego komunizmu, która przyniosła Miłoszowi pierwsze czytelnictwo w Stanach Zjednoczonych. Niemiecki filozof Karl Jaspers określił tę książkę jako "znaczący dokument historyczny". Stała się ona podstawą kursów politologicznych i uważana jest za klasyczne dzieło w badaniach nad totalitaryzmem.

W czasie pobytu we Francji , oprócz "Zniewolonego umysłu" Miłosz opublikował jeszcze dwa zbiory wierszy, dwie powieści ("Przejęcie władzy" i "Dolina Issy) oraz pamiętnik.

W 1956 roku Miłosz i Janina pobrali się w Paryżu.
Więcej o Czesławie Miłoszu

Podobne tematy