Wrocław

W stanie wojennym w 1982 roku we Wrocławiu powstały antykomunistyczne organizacje konspiracyjne: Solidarność Walcząca i Pomarańczowa Alternatywa.

Fragment artykułu 37 ciekawostek o Wrocławiu
Pomarańczowa Alternatywa to antykomunistyczny ruch happeningowy, od którego swój rodowód wzięły obecne wrocławskie krasnale.

Niewielkie rzeźby krasnali, w liczbie stale rosnącej, są umieszczane we Wrocławiu sukcesywnie od 2005 roku. Wywodzą się od malowanych w latach 80. XX w. graffiti, a następnie happeningów organizowanych przez ruch "Pomarańczowej Alternatywy."

Po upadku PRL-u krasnale uległy zapomnieniu, aż do 2005 roku, kiedy to wrocławski rzeźbiarz Tomasz Moczek ustawił pięć pierwszych krasnali. Stały się one integralną częścią miasta oraz zjawiskiem społecznym.

Obecnie na terenie całego miasta można odnaleźć około 350 figurek krasnali. Aby ułatwić ich zlokalizowanie, utworzono mapę krasnali.

Więcej o Wrocławiu

Podobne tematy