Ciekawostki o Wrocławiu

Wrocław
Znaleźliśmy 37 ciekawostek na temat Wrocławia

Stolica Dolnego Śląska

Wrocław to miasto, którego historia sięga ponad tysiąca lat. Niegdyś był największym miastem i stolicą historycznego Śląska, dziś jest stolicą województwa dolnośląskiego. Stanowi ważny ośrodek kulturalny, ekonomiczny, akademicki i turystyczny południowo zachodniej Polski. Jest jednym z najpiękniejszych i najpopularniejszych miast w Polsce, można go znaleźć również na liście najbardziej atrakcyjnych turystycznie miast na świecie.

1
Wrocław to miasto w południowo-zachodniej Polsce.
Leży na Nizinie Śląskiej, nad Odrą i jej czterema dopływami, które zasilają ją w granicach miasta: Bystrzycą, Oławą, Ślęzą i Widawą. Dodatkowo przez teren miasta przepływa rzeka Dobra oraz wiele strug.
2
Wrocław jest historyczną stolicą Śląska i Dolnego Śląska.
Dziś jest stolicą województwa dolnośląskiego. Jest głównym miastem aglomeracji wrocławskiej i największym miastem leżącym na Ziemiach Odzyskanych. Należy do Unii Metropolii Polskich i Eurocities.

Powierzchnia miasta wynosi 292, 82 km2, co czyni je piątym co wielkości miastem Polski, natomiast czwartym pod względem liczby ludności (643 782 mieszkańców).

Szacunkowo aglomerację wrocławską zamieszkuje 1,25 mln osób.
3
Wrocław został sklasyfikowany w IX kategorii (Gamma) miast o znaczeniu globalnym, jako miasto o międzynarodowym zakresie oddziaływania w dziedzinie ekonomicznej, kulturalnej i politycznej.
Jest to drugi najlepszy wynik w Polsce, za Warszawą. Znajduje się także w pierwszej setce miast świata w rankingu "Najlepsze miasto do życia" i najinteligentniejszych miast na świecie (smart city).

W 2021 został sklasyfikowany na pierwszym miejscu raportu fDi Magazine - "Globalne Miasta Przyszłości 2021/2022", w kategorii średnich i małych miast świata.

Od 2019 roku jest Miastem Literatury UNESCO, a w 2016 roku był Europejską Stolicą Kultury.
4
Wrocław to miasto uniwersyteckie, w którym mieszka ponad 130 tysięcy studentów.
Czyni go to prawdopodobnie jednym z najbardziej zorientowanych na młodzież miast w kraju.

Od początku XX wieku Uniwersytet Wrocławski wydał dziewięciu noblistów (m.in. Theodor Mommsen, Paul Ehrlich, Eduard Buchner, Phillip Lenard, Fritz Haber, Max Born, Otto Stern) i słynie z wysokiej jakości kształcenia.
5
Pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca znane, istnieje kilka hipotez na ten temat.
Najstarsze zapisy nazwy miasta pochodzą ze średniowiecza, z zapisków Thietmara, biskupa merseburskiego, kronikarza, autora "Kronik" będących ważnym źródłem historii Niemiec i Polski. Określał on Wrocław jako Wrotizlaensem i Wortizlava, a potem jako Vuartizlau. Sugerowało to pochodzenie nazwy miasta od konkretnej osoby nazywającej się Wrocław, Wrocisław czy Warcisław - było to popularne imię wśród polskiego średniowiecznego rycerstwa.

Inna hipoteza zakłada, że nazwa miasta pochodzi od imienia zmarłego w 921 roku księcia czeskiego Vratislava I. Jest to mało prawdopodobne, gdyż Vratislav I zmarł przed założeniem grodu, które datuje się na lata 940-970.

Istnieje jeszcze niemiecka nazwa miasta - Breslau, która ma słowiańskie korzenie. Zastąpienie litery "W" na "B" wynikało prawdopodobnie z trudności jej wymowy przez Niemców.

Polska nazwa "Wrocław" jest skrótem od staropolskiego imienia Wrócisław lub Vratislav.
6
Historia miasta sięga ponad tysiąca lat.
W czasach starożytnych na terenie dzisiejszego Wrocławia lub w jego pobliżu istniało miejsce o nazwie Budorgium, o czym świadczą mapy Klaudiusza Ptolomeusza z lat 142-147.

Wrocław powstał na skrzyżowaniu dwóch szlaków handlowych: Via Regia i Szlaku Bursztynowego, należał do Ligi Hanzeatyckiej. Po raz pierwszy oficjalnie pojawiła się nazwa "Wrocław" w roku 1000 podczas zjazdu gnieźnieńskiego, kiedy to miastu nadano rangę biskupią - Wrocław był jednym z czterech miast o tej randze w ówczesnej Polsce.
7
Od końca X wieku Wrocław znajdował się pod panowaniem Piastów i był jedną z głównych siedzib królestwa (sedes regni principalis).
Obok Krakowa i Sandomierza został zaliczony do jednej z trzech głównych stolic Królestwa Polskiego.

Od pierwszej połowy XI wieku działała we Wrocławiu mennica.
W XII wieku wzniesiono zamek na Ostrowie Tumskim.
W 1261 roku dokonano lokacji miasta na prawie magdeburskim - Wrocław jest jednym z najstarszych miast Polski pod względem lokacji na prawach miejskich. Pierwszym wójtem została Godinus Stillevogt (później jego syn Gedko został pierwszym wójtem Krakowa).
W okresie rozbicia dzielnicowego Śląsk i Wrocław stały się domeną nowej linii książęcej - Piastów Śląskich. Na początku XIII wieku liczne osady , które powstawały wokół grodu książęcego zaczęły łączyć się w jeden organizm miejski.
8
W roku 1270 niedaleko Wrocławia w Księdze henrykowskiej (kronika założenia i uposażenia opactwa cystersów w Henrykowie, spisana po łacinie) zostało zapisane pierwsze w historii zdanie w języku staropolskim.
Było to zdanie: "Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai" . Księga henrykowska w 2015 roku została wpisana na listę "Pamięć Świata" UNESCO.
9
W 1335 roku, po 350 latach panowania  we Wrocławiu książąt i królów polskich, miasto przeszło pod panowanie Czech.
Po śmierci Ludwika II Jagiellończyka w 1526 roku Wrocław wraz z Królestwem Czech został włączony do monarchii Habsburgów.

Podczas wojen śląskich w 1741 roku Wrocław wraz z większością Śląska, stał się częścią Prus. Zmieniła się wówczas nazwa miasta, która brzmiała teraz: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław.
10
W 1806 roku miasto zostało zdobyte przez wojska napoleońskie i stało się punktem rekrutacyjnym polskich legionów, których liczbę określa się na 8400 rekrutów.
Pod panowaniem Francuzów miasto pozostawało do 1807 roku, gdy Napoleon podpisał pokój w Tylży, na mocy którego ponownie wróciło pod panowanie Prus.

Francuzi zlikwidowali fortyfikacje okalające miasto, co było pożądane dla Wrocławia, gdyż mógł się on wreszcie rozwijać przestrzennie.