Ciekawostki o Mikołaju Koperniku

De revolutionibus orbium coelestium

Mikołaj Kopernik
Był genialnym astronomem, matematykiem i ekonomistą. Ponad połowę swojego życia spędził we Fromborku, gdzie prowadził badania i obserwacje astronomiczne. Celem jego życia było rozwiązanie problemu ruchu ciał niebieskich, gdyż rozwiązanie zaproponowane w teorii ptolomejskiej było w jego odczuciu niekonsekwentne i błędne. Oprócz tego sformułował traktat o wypieraniu dobrego pieniądza przez ten gorszy i negatywnych skutkach tego zjawiska. Zmarł krótko po wydaniu swojego największego dzieła o teorii heliocentrycznej a przez lata miejsce jego pochówku pozostawało nieznane.
1. Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 roku w Toruniu przy ulicy św. Anny 15 lub 17.
2. Jego matka miała na imię Barbara i pochodziła z rodu Watzenrode.
3. Jego ojciec, również Mikołaj był krakowskim kupcem, który trudnił się handlem miedzią.
Rodzina jego ojca wywodziła się ze wsi Koperniki położonej nieopodal Nysy na Śląsku.
4. Miał brata o imieniu Andrzej w towarzystwie którego dorastał a następnie studiował.
5. Nauczycielem młodego Kopernika mógł być włocławski kanonik Mikołaj Wodka z Kwidzynia.
Był to wszechstronnie wykształcony człowiek o wiedzy medycznej, astronomicznej i astrologicznej. Istnieją przypuszczenia, że był jednym z konstruktorów zegara słonecznego z katedry włocławskiej.
6. Mikołaj wraz ze swoim bratem Andrzejem rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej w 1491 roku.
7. Będąc na studiach Mikołaj pobierał nauki u znanego matematyka i astronoma Wojciecha Brudzewskiego, który bardzo sceptycznie podchodził do systemu geocentrycznego.
Brudzewski jako pierwszy stwierdził, że Księżyc porusza się po elipsie i że w stronę ziemi zwrócony jest zawsze jedną stroną.
8. Ukończył studia na Akademii Krakowskiej w 1495 roku nie uzyskawszy żadnego tytułu naukowego. Zaraz po studiach otrzymał niższe święcenia i 26 sierpnia tego roku został kanonikiem warmińskim.
9. W 1496 roku rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Bolonii. Dostanie się na studia we Włoszech umożliwił mu jego wuj Łukasz.
10. W 1500 roku wraz ze swoim bratem wybrał się do Rzymu, gdzie wygłosił serię prywatnych wykładów. Podczas pobytu w wiecznym mieście był też świadkiem zaćmienia księżyca.
11. W 1501 roku cały czas będąc studentem prawa rozpoczął studia medyczne na Uniwersytecie w Padwie.
12. 31 maja 1503 roku pomyślnie obronił doktorat z prawa kanonicznego na uniwersytecie w Ferrarze.
13. Około roku 1507 wuj Mikołaja, Łukasz zaproponował mu objęcie stanowiska duchownego i uzyskanie dalszych święceń. Mikołaj Kopernik stanowczo odmówił i oświadczył, że planuje karierę naukową nie duchowną. Doprowadziło to do konfliktu między Kopernikiem a Łukaszem Watzenrode.
14. W 1516 roku został administratorem dóbr kapituły warmińskiej i piastował ten urząd do roku 1519.
Podczas pełnienia tego stanowiska zarządzał folwarkami oraz osiedlał na nowo opustoszałe po najazdach krzyżackich regiony rolne będące w posiadaniu kapituły.
15. Podczas wojny polsko-krzyżackiej brał udział w negocjacjach z mistrzem krzyżackim Albrechtem Hohenzollernem. Rokowania prowadzone 4 stycznia 1520 roku nie przyniosły efektów.
16. Podczas wojny z krzyżakami zarządzał obroną zamków warmińskich.
17. W 1520 roku został mianowany administratorem dóbr olsztyńskich i rezydował na zamku w Olsztynie. Dzięki pomocy Zygmunta Starego oraz Jana Scultetiego udało mu się obronić miasto przed krzyżackim najazdem.
18. Kopernik nie dowodził osobiście oddziałami wojskowymi podczas wojny z zakonem.
Za to zadanie odpowiadał Paweł Dołuski. Zadaniem Kopernika było natomiast wsparcie logistyczne i sprawne wykorzystanie swoich talentów do organizacji obrony jak najefektywniej. Po zwycięstwie nad krzyżakami 20 sierpnia 1521 roku Mikołaja Kopernika mianowano komisarzem Warmii.
19. Po przeniesieniu się do Fromborka Kopernik poświęcił się aktywności naukowej.
20. Jego życie towarzyskie we Fromborku było bardzo ubogie, ponieważ jego jedyny przyjaciel – Aleksander Sculteti został posądzony przez biskupa o herezję i wygnany, a poza nim, nikt nie interesował się tematami poruszanymi przez Kopernika.
21. Przez całe życie utrzymywał się z pensji kanonika, która pozwalała mu trudnić się zagadnieniami naukowymi.
22. Mikołaj Kopernik posługiwał się biegle językiem niemieckim, polskim oraz łaciną.
23. Mikołaj Kopernik był przeciwnikiem Marcina Lutra i reformacji a Luter przeciwnikiem głoszonych przez Kopernika teorii.
24. W grudniu 1542 roku Kopernik doznał wylewu, który sparaliżował prawą stronę jego ciała i odebrał mu mowę.
25. Pierwsze wydanie dzieła Kopernika miało zostać wydane jeszcze w 1535 roku jednak wydawca Bernard Wapowski zmarł a rękopis zaginął.
26. Dzieło Mikołaja Kopernika – "O obrotach sfer niebieskich" zostało po raz pierwszy wydrukowane w Norymberdze w roku 1543.
Legenda głosi, że egzemplarz wydrukowanej książki dotarł do autora w ostatnim dniu jego życia.
27. Podczas najazdu na Frombork w 1626 roku dzieła Kopernika trafiły w ręce Szwedów. Na polecenie króla Szwecji Gustawa II Adolfa zostały przewiezione do biblioteki uniwersytetu w Uppsali.
28. Pierwsze wydanie „O obrotach sfer niebieskich” było dedykowane papieżowi Pawłowi III. Zostało wydane w nakładzie około 500 egzemplarzy.
29. Podczas swojego pobytu we Fromborku Kopernik obserwował planety układu słonecznego oraz prowadził obserwacje Słońca.
30. Był autorem „Monetae cudendae ratio”, traktatu z zakresu polityki pieniężnej, który napisał na zlecenie króla Zygmunta Starego.
Kopernik poruszał w nim tematy bicia monet o różnych zawartościach kruszcu i ich wpływie na sytuację materialną państw. Powiązał także podaż pieniądza z inflacją. Dzieło to zostało wydrukowane dopiero w 1816 roku.
31. Kopernik był zwolennikiem unifikacji systemu monetarnego.
32. Był podejrzewany o życie w nieoficjalnym związku ze swoją gospodynią Anną Schilling. Według relacji osób widujących astronoma na co dzień był on jej bardzo oddany.
Naciski ze strony władz kościelnych doprowadziły ostatecznie do tego, że Anna Schilling opuściła w 1539 roku Frombork i przeniosła się do Gdańska.
33. Zmarł 21 maja 1543 roku. Został pochowany w katedrze we Fromborku, lecz do 2005 roku nie można było zlokalizować jego grobu.
Ostatecznie odnaleziono jego szczątki pod katedralną podłogą i po przeprowadzeniu badań potwierdzających autentyczność szkieletu pochowano go podczas uroczystego pogrzebu w krypcie fromborskiej katedry.

Dowiedz się dziś czegoś nowego!

Wylosuj kolejną ciekawostkę

I to już wszystkie fakty o Mikołaju Koperniku, dziękujemy za lekturę.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi.