Ciekawostki o Ziemi

Ziemia
Znaleźliśmy 25 ciekawostek na temat Ziemi

Nasz dom

Choć przed 4 miliardami lat nikt o zdrowych zmysłach nie dałby Ziemi szans na podtrzymanie życia, dziś jest skupiskiem niezliczonych form organizmów żywych. Póki co jest na prowadzeniu, nigdzie poza Ziemią nie odnaleziono jak dotąd życia.

1
Ziemia jest trzecią w kolejności od Słońca planetą.
Jest również pierwszą od słońca planetą posiadającą naturalnego satelitę.
2
Pod względem wielkości, ziemia zajmuje piąte miejsce pośród planet Układu Słonecznego.
Promień równikowy Ziemi wynosi 6378,137 km.
3
Ziemia uformowała się z dysku protoplanetarnego wokół Słońca około 4,54 mld lat temu.
Przez pierwszy miliard lat była nieprzyjaznym, surowym, skalistym miejscem, na którym nie istniało życie. Według badań pierwsze organizmy żywe pojawiły się w ziemskich oceanach około 3,5 mld lat temu.
4
Atmosfera Ziemi składa się z wielu gazów, spośród których najwięcej jest azotu.
Azot stanowi około 78,1% atmosfery, tlen 20,9%, Argon 0,93%. Pozostałe gazy, które można znaleźć w składzie ziemskiej atmosfery to: neon, hel, metan, krypton i wodór.

Podzielona jest na warstwy, z których najniższą jest troposfera (6 do 20 km), następnie stratosfera (20 do 50km), mezosfera (50 do 85 km), termosfera (85 do 690 km) i egzosfera (690 do 10,000 km).
5
W swojej historii Ziemia posiadała cztery różne atmosfery.
Na początku otaczała ją atmosfera pierwotna, która składała się z resztek gazu protoplanetarnego, głownie wodoru i helu. Wraz z rozrzedzeniem się dysku protoplanetarnego gazy te uciekły z ziemskiej atmosfery w przestrzeń kosmiczną.

Po niej pojawiła się pierwsza atmosfera – powstała z odgazowanej materii, która spadała na Ziemię podczas kosmicznych bombardowań. Większość (około 80%) stanowiła para wodna. Pozostałymi gazami były: dwutlenek węgla, metan, siarkowodór, amoniak, tlenek węgla i azot. Pierwsza atmosfera wykształciła się około 4 mld lat temu a duża zawartość gazów cieplarnianych spowodowała, że Ziemia stała się bardzo gorącym miejscem.

Druga atmosfera powstała, gdy większość pary wodnej skondensowała się i opadła na Ziemię pod postacią opadów. Najbardziej powszechnym gazem w atmosferze był wtedy dwutlenek węgla.

Trzecia atmosfera powstała dzięki pierwszym organizmom żywym, mieszkańcom oceanów – które w procesie fotosyntezy zaczęły produkować tlen. Od tego czasu tlen nieprzerwanie znajduje się w atmosferze i zapewnia warunki do życia większości organizmów.
6
Ziemska atmosfera waży około 5.15 trylionów ton.
Aż 75% atmosfery znajduje się na wysokości poniżej 11 kilometrów. Z każdym dodatkowym kilometrem jej gęstość rozrzedza się z powodu malejącego przyciągania. Umowną granicą oddzielającą atmosferę od przestrzeni kosmicznej jest Linia Kármána znajdująca się na wysokości 100 km n.p.m.
7
Ziemia okrąża słońce po eliptycznej orbicie w czasie 365,235 dni.
Średnia odległość od Słońca wynosi 150 mln km i waha się od 147,09 mln km w perycentrum do 152,09 w apocentum.
8
W zależności od klasyfikacji na Ziemi wyróżniamy istnienie od pięciu do siedmiu kontynentów.
Według najbardziej powszechnego podziału istnieją: Europa, Azja, Ameryka Północna, Ameryka Południowa, Afryka, Australia i Antarktyda. Z geologicznego punktu widzenia jednak Europa i Azja tworzą jeden kontynent – Eurazję.
9
Z oceanami jest podobnie – w zależności od podziałów jest ich od trzech do pięciu.
Wyróżniamy oceany: Spokojny, Atlantycki, Indyjski, Południowy i Arktyczny. Za podstawowe uważa się Spokojny, Atlantycki i Indyjski. Wszystkie wody oceaniczne połączone w jedną całość nazywamy wszechoceanem.
10
Ziemia jest planetą pełną, życia. Zamieszkuje ją około 11 milionów gatunków, z czego dotychczas opisano około 1,9 miliona.
Poniżej znajdziesz krótką listę najważniejszych organizmów wraz z przybliżoną liczbą opisanych gatunków.

  • Ssaki – około 5500 gatunków
  • Ptaki – około 9900 gatunków
  • Gady – około 8700 gatunków
  • Płazy – około 6500 gatunków
  • Ryby – około 31100 gatunków
  • Bezkręgowce – około 1 360 000 gatunków
  • Rośliny – około 310 000 gatunków
  • Grzyby – około 99 000 gatunków