Ciekawostki o rybach

ryby
Znaleźliśmy 35 ciekawostek na temat ryb

Najliczniejsze kręgowce

Historia ryb rozpoczęła się około 530 milionów lat temu w podczas eksplozji kambryjskiej, kiedy to wykształciły się wszystkie główne typy organizmów żywych na Ziemi. To wtedy powstały pierwsze strunowce, do których zaliczamy ryby. Ewolucyjnie przeszły one olbrzymią drogę i sam fakt, że przetrwały tyle globalnych kataklizmów i masowych wymierań pokazuje, jak odporne i zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia są te zwierzęta.

1
Ryby są kręgowcami.
Oznacza to, że posiadają kręgosłup i szkielet wewnętrzny. Może on być zbudowany zarówno z tkanki chrzęstnej jak i kostnej lub obydwu naraz. Kręgowce posiadają również ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Układ krwionośny kręgowców jest zamknięty i posiada wielojamowe serce (zbudowane z przedsionków i komór). Większość kręgowców jest rozdzielnopłciowa.
2
Pośród wszystkich kręgowców, ryby wykazują największą różnorodność gatunkową.
Dotychczas opisano ponad 34 300 gatunków. W polsce spotkać możemy około 120 gatunków tych zwierząt.
3
Ryby można znaleźć w większości środowisk wodnych.
Żyją zarówno w potokach wysokogórskich, rzekach, jeziorach morzach jak i głębiach oceanicznych. W oceanach ryby występują wszędzie poza 25% najgłębszych wód, gdzie dotychczas nie udało się zaobserwować żadnych przedstawicieli.
4
Największą rybą żyjącą obecnie jest rekin wielorybi – jedyny przedstawiciel rodziny Rhincodontidae.
Żyje w wodach tropikalnych i subtropikalnych całego świata, żywi się planktonem i nektonem. Największy zmierzony dotychczas osobnik liczył sobie 18,8 m długości.
5
Najmniejszą żyjącą rybą jest Paedocypris progenetica – przedstawiciel rodziny karpiowatych.
Jest uważany również za jednego z najmniejszych kręgowców świata. Samice osiągają rozmiary niecałych 8 mm a samce 10 mm. Ryba ta żyje w wodach Sumatry i Bintan.
6
U większości ryb skóra pokryta jest łuskami.
Nie występują jedynie u kręgoustych i większości ryb żyjących przy dnie. Łuski pełną funkcje ochronne, zwiększające opływowość ciała oraz kamuflujące. Ułożone są kaskadowo i tworzą zewnętrzny pancerz. Dzięki małym wymiarom nie utrudniają rybom poruszania się. Stanowią część układu odpornościowego ryb i powstają z warstwy mezodermy, co odróżnia je od łusek gadów. Wyróżniamy kilka rodzajów łusek: plakoidalne, ganoidalne oraz elastyczne.
7
Oczy ryb są podobne do oczu innych kręgowców takich jak ptaki i ssaki jednak posiadają bardziej kulistą soczewkę.
Większość ryb posiada widzenie barwne, niektóre są w stanie widzieć światło ultrafioletowe a niektóre reagują na światło spolaryzowane. W odróżnieniu od ptaków czy ssaków, które wyostrzają obraz zmieniając kształt soczewki, ryby przesuwają soczewkę bliżej lub dalej siatkówki. Za zdolność do przesuwania soczewki odpowiada specjalny mięsień.
8
Oczy ryb nie posiadają powiek – wyjątkiem są rekiny.
Mają powieki, jednak nie używają ich do mrugania gdyż oko jest cały czas opłukiwane przez przepływającą wokół nich wody. Zamykają je jednak w czasie ataku na ofiarę by chronić ten bardzo istotny dla nich narząd zmysłów.
9
Niektóre ryby z podgromady spodoustych posiadają na oku membranę pełniącą rolę powieki, tak zwaną migotkę.
Jest ona półprzezroczysta, najczęściej pozioma i służy do odczyszczania powierzchni oka i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10
Pęcherz pławny to organ umożliwiający rybom zmiany zanurzenia. Występuje u prawie wszystkich ryb za wyjątkiem chrzęstnoszkieletowych i przydennych kostnoszkieletowych (u których jego funkcjonowanie straciło rację bytu więc zanikł).
Jest wykonany z nieprzepuszczalnej dla gazów błony i wypełniony mieszanką azotu, tlenu i dwutlenku węgla. U ryb dwudysznych uczestniczy w procesie oddychania. Aby zmienić głębokość zanurzenia, ryba musi zmienić swój ciężar właściwy. Osiąga to zwiększając lub zmniejszając napełnienie pęcherza pławnego gazami.