Ciekawostki o rybach

ryby

Najliczniejsze kręgowce

Historia ryb rozpoczęła się około 530 milionów lat temu w podczas eksplozji kambryjskiej, kiedy to wykształciły się wszystkie główne typy organizmów żywych na Ziemi. To wtedy powstały pierwsze strunowce, do których zaliczamy ryby. Ewolucyjnie przeszły one olbrzymią drogę i sam fakt, że przetrwały tyle globalnych kataklizmów i masowych wymierań pokazuje, jak odporne i zdolne do adaptacji do zmieniających się warunków otoczenia są te zwierzęta.
1.Ryby są kręgowcami.
Oznacza to, że posiadają kręgosłup i szkielet wewnętrzny. Może on być zbudowany zarówno z tkanki chrzęstnej jak i kostnej lub obydwu naraz. Kręgowce posiadają również ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy. Układ krwionośny kręgowców jest zamknięty i posiada wielojamowe serce (zbudowane z przedsionków i komór). Większość kręgowców jest rozdzielnopłciowa.
2.Pośród wszystkich kręgowców, ryby wykazują największą różnorodność gatunkową.
Dotychczas opisano ponad 34 300 gatunków. W polsce spotkać możemy około 120 gatunków tych zwierząt.
3.Ryby można znaleźć w większości środowisk wodnych.
Żyją zarówno w potokach wysokogórskich, rzekach, jeziorach morzach jak i głębiach oceanicznych. W oceanach ryby występują wszędzie poza 25% najgłębszych wód, gdzie dotychczas nie udało się zaobserwować żadnych przedstawicieli.
4.Największą rybą żyjącą obecnie jest rekin wielorybi – jedyny przedstawiciel rodziny Rhincodontidae.
Żyje w wodach tropikalnych i subtropikalnych całego świata, żywi się planktonem i nektonem. Największy zmierzony dotychczas osobnik liczył sobie 18,8 m długości.
5.Najmniejszą żyjącą rybą jest Paedocypris progenetica – przedstawiciel rodziny karpiowatych.
Jest uważany również za jednego z najmniejszych kręgowców świata. Samice osiągają rozmiary niecałych 8 mm a samce 10 mm. Ryba ta żyje w wodach Sumatry i Bintan.
6.U większości ryb skóra pokryta jest łuskami.
Nie występują jedynie u kręgoustych i większości ryb żyjących przy dnie. Łuski pełną funkcje ochronne, zwiększające opływowość ciała oraz kamuflujące. Ułożone są kaskadowo i tworzą zewnętrzny pancerz. Dzięki małym wymiarom nie utrudniają rybom poruszania się. Stanowią część układu odpornościowego ryb i powstają z warstwy mezodermy, co odróżnia je od łusek gadów. Wyróżniamy kilka rodzajów łusek: plakoidalne, ganoidalne oraz elastyczne.
7.Oczy ryb są podobne do oczu innych kręgowców takich jak ptaki i ssaki jednak posiadają bardziej kulistą soczewkę.
Większość ryb posiada widzenie barwne, niektóre są w stanie widzieć światło ultrafioletowe a niektóre reagują na światło spolaryzowane. W odróżnieniu od ptaków czy ssaków, które wyostrzają obraz zmieniając kształt soczewki, ryby przesuwają soczewkę bliżej lub dalej siatkówki. Za zdolność do przesuwania soczewki odpowiada specjalny mięsień.
8.Oczy ryb nie posiadają powiek – wyjątkiem są rekiny.
Mają powieki, jednak nie używają ich do mrugania gdyż oko jest cały czas opłukiwane przez przepływającą wokół nich wody. Zamykają je jednak w czasie ataku na ofiarę by chronić ten bardzo istotny dla nich narząd zmysłów.
9.Niektóre ryby z podgromady spodoustych posiadają na oku membranę pełniącą rolę powieki, tak zwaną migotkę.
Jest ona półprzezroczysta, najczęściej pozioma i służy do odczyszczania powierzchni oka i ochrony przed uszkodzeniami mechanicznymi.
10.Pęcherz pławny to organ umożliwiający rybom zmiany zanurzenia. Występuje u prawie wszystkich ryb za wyjątkiem chrzęstnoszkieletowych i przydennych kostnoszkieletowych (u których jego funkcjonowanie straciło rację bytu więc zanikł).
Jest wykonany z nieprzepuszczalnej dla gazów błony i wypełniony mieszanką azotu, tlenu i dwutlenku węgla. U ryb dwudysznych uczestniczy w procesie oddychania. Aby zmienić głębokość zanurzenia, ryba musi zmienić swój ciężar właściwy. Osiąga to zwiększając lub zmniejszając napełnienie pęcherza pławnego gazami.
ryby
Znaleźliśmy 35 ciekawostek na temat ryb

Przeczytaj również

Ciekawostki o Okapi Ciekawostki o niedźwiedziach polarnych Ciekawostki o Jaskółce dymówce Ciekawostki o Ziębie zwyczajnej Ciekawostki o śledziach

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o zwierzętach Quizy z wiedzy ogólnej

Podobne tematy