Ciekawostki o Polsce

Polska

Jak dobrze znasz swój kraj?

Historia Polski ma już przeszło 1000 lat. Wydaje się że wiemy o naszym kraju wystarczająco dużo - są jednak rzeczy, które mogą zaskoczyć. Poniżej przedstawiamy listę mniej lub bardziej znanych faktów na temat naszej ojczyzny.
1.Polska miała na przestrzeni dziejów przynajmniej 5 stolic.
Gniezno funkcjonowało jako stolica do 1038 roku kiedy to zostało prawie doszczętnie zniszczone podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława. Wtedy to stolicę przeniesiono do Krakowa, który pełnił tę funkcę do września 1568. W międzyczasie stolicą był Płock (1079–1138) oraz Poznań (1295-1296). Proces przenoszenia królewskiego dworu do Warszawy trwał do 25 maja 1609 roku i od tego czasu do dziś to właśnie Warszawa pełni tę funkcję.
2.Polska graniczy z 7 państwami.
Są to: Niemcy, Rosja (obwód kalinigradzki), Litwa, Białoruś, Ukraina, Słowacja i Czechy.
3.Najdłuższą granicą jest granica z Czechami (796 km) a najkrótszą z Litwą (104 km).
4.Nazwa kraju wzięła się prawdopodobnie od nazwy plemienia Polan.
Nazwa "Polska" zaczęła być używana w odniesieniu do całego państwa w XI wieku.
5.Symbolicznym początkiem Polski był chrzest księcia Polan - Mieszka I w 966 roku.
Choć Mieszko jest uważany za twórcę państwa polskiego to pierwszym królem Polski został dopiero jego syn - Bolesław Chrobry.
6.Pierwszą królewską dynastią rządzącą Polską byli Piastowie.
Pierwszym, choć niekoronowanym władcą tej dynastii był Mieszko I a ostatnim Kazimierz III Wielki, który zmarł 5 listopada 1370 nie pozostawiając po sobie męskiego potomka.
7.Przez krótki czas władzę w Polsce sprawowała dynastia Andegawenów.
W 1370 roku królem Polski został Ludwik Węgierski, którego urząd przerwała śmierć. Po nim w 1374 roku na tronie zasiadła jego córka - Jadwiga Andegaweńska. 

Jadwiga sprawowała samodzielnie władzę do roku 1386 kiedy to weszła w związek małżeński z Władysławem Jagiełłą. W ten sposób 4 marca 1386 po koronacji Jagiełly panowanie nad Polską przejęła dynastia Jagiellonów.
8.Jagiellonowie rządzili Polską do 1573 roku kiedy to umarł bezpotomnie Zygmunt II August.
Po śmierci króla wprowadzono w Rzeczypospolitej wolną elekcję czyli wybór króla przez szlachtę. Więszkość władców elekcyjnych nie była zainteresowana rozwojem kraju lub nie była w tej kwestii kompetentna. Ostatni wiek okresu wolnej elekcji to sukcesywny upadek znaczenia Rzeczypospolitej na arenie międzynarodowej, który doprowadził do zaborów.
9.Przez 123 lata Polski nie było na mapie.
Suwerenność i tereny zaczeła tracić już w 1772 roku po I rozbiorze jednak po III rozbiorze Polski w roku 1795 przeprowadzonym przez władców Rosji, Austrii i Prus nasz kraj zniknął z mapy całkowicie. Niepodległość Polska odzyskała w 1918 roku.
10.Zamek w Malborku jest największym zamkiem na świecie.
Choć nie wznosili go Polacy lecz Krzyżacy dziś znajduje się na naszych terenach. Stał się polską własnością w roku 1457 kiedy to Kazimierz Jagiellończyk nabył go za 190 tysięcy florenów od Ulryka Czerwonki, który wszedł w posiadanie zamku jako zastaw pod niespłacone długi Zakonu Krzyżackiego. Dzisiejsza wartość sumy za jaką Jagiellończyk kupił zamek to w przybliżeniu 660 kg złota.
Polska
Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Polski

Przeczytaj również

Ciekawostki o Chinach Ciekawostki o Kanadzie Ciekawostki o Bułgarii Ciekawostki o USA Ciekawostki o Kenii

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej Quiz o Polsce