Ciekawostki o Konstytucji 3 maja

Konstytucja 3 maja

"Ostatnia wola i testament gasnącej Ojczyzny"

Od rana, 3 maja w okolicach Zamku Królewskiego gromadził się tłum mieszczan. Zamek otoczyły też oddziały wojska dowodzone przez Księcia Józefa Poniatowskiego. Wieść o nadzwyczajnych wydarzeniach w Sejmie spowodowała, że zapełniły się galerie dla publiczności. W wyniku burzliwych obrad 3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni przyjął przez aklamację ustawę rządową, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja.
1.Konstytucja została uchwalona na Zamku Królewskim w Warszawie.
2. Obrady Sejmu były burzliwe. W czasie obrad król Stanisław August Poniatowski przemawiał trzy razy, wskazując pilną konieczność naprawienia dawnego ustroju. Gdy podniósł rękę na znak chęci zabrania głosu po raz czwarty, odebrano ten gest przypadkiem jako wezwanie do przyjęcia projektu przez aklamację. Co rzeczywiście nastąpiło.
Odezwały się wtedy okrzyki "Wiwat król!" "Wiwat Konstytucja!"
3.Król Stanisław August złożył od razu przysięgę na Ustawę Rządową na ręce biskupa krakowskiego, Feliksa Turskiego.
4.Autorami Konstytucji 3 maja byli: król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj i Stanisław Małachowski.
5.Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie, po Stanach Zjednoczonych, ustawą zasadniczą.
6.Konstytucja wprowadzała trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą.
7.Ograniczała immunitety prawne oraz przywileje szlachty zagrodowej tzw. gołoty.
Celem tych ograniczeń było zapobieżenie możliwości przekupstwa biednego szlachcica przez agentów obcych państw.
8.Konstytucja potwierdziła przywileje mieszczańskie nadane w akcie prawnym z kwietnia 1791 roku.
Według tego aktu mieszczanie mieli prawo do bezpieczeństwa osobistego, posiadania majątków ziemskich, prawo zajmowania stanowisk oficerskich i stanowisk w administracji publicznej a także prawo do nabywania szlachectwa.
9.Miasta miały prawo do wysyłania na Sejm dwudziestu czterech plenipotentów jako swoich przedstawicieli, którzy mieli głos w sprawach dotyczących miast.
10.Konstytucja 3 maja znosiła liberum veto, konfederacje, sejm skonfederowany.
Ograniczała też prawa sejmików ziemskich.
11.W dniu uchwalenia Konstytucji 3 maja przestała istnieć Rzeczpospolita Obojga Narodów a w jej miejsce została powołana Rzeczpospolita Polska.
12.Została zniesiona również wolna elekcja.
Zastąpiła ją władza dziedziczna, którą po śmierci Stanisława Augusta Poniatowskiego miał przejąć władca z dynastii Wettynów.
13.Wprowadzono stałą armię, której liczebność miała sięgać 100 tys. żołnierzy.
14.Ustanowiono podatki w wysokości 10% dla szlachty i 20% dla duchowieństwa.
Gołota, mieszczanie i chłopi byli zwolnieni z płacenia podatków.
15.Katolicyzm został uznany za religię panującą, zapewniając jednocześnie swobodę wyznań.
Apostazja wciąż była uznawana za przestępstwo.
Konstytucja 3 maja
Znaleźliśmy 30 ciekawostek na temat Konstytucji 3 maja

Przeczytaj również

Ciekawostki o bitwie pod Azincourt Ciekawostki o Sumerach Ciekawostki o polskiej fladze Ciekawostki o kopalni soli "Wieliczka" Ciekawostki o Göbekli Tepe
Quiz: Co wiesz o Konstytucji 3 maja?
Rozwiąż quiz