Ciekawostki o królowej Jadwidze

Królowa Jadwiga
Znaleźliśmy 32 ciekawostki na temat królowej Jadwigi

Jadwiga Andegaweńska

Jadwiga Andegaweńska została królem Polski jako dziesięcioletnia dziewczynka. Przyjechała co prawda do kraju swoich przodków, ale była bardzo osamotniona, zmuszona do podejmowania trudnych, dojrzałych decyzji. Na kartach historii zapisała się jako mądry władca, który świetnie radził sobie w zarządzaniu tak rozległym państwem, jakim w XIV wieku była Polska połączona z Litwą. Była mądrą królową, empatyczną, wrażliwą na ludzkie problemy, dla której oprócz polityki ważna była nauka, kultura i sztuka. Gdy zmarła, jej grób opatrzono epitafium "Gwiazda Polaków, tu spoczywa Jadwiga ich Królowa".

1
Królowa Jadwiga - Jadwiga Andegaweńska - była córką Ludwika Węgierskiego, króla Węgier i Polski oraz Elżbiety Bośniaczki, królowej węgierskiej i niekoronowanej królowej polskiej, regentki Królestwa Węgier.
Żyła w XIV wieku. Nie ma szczegółowych, udokumentowanych danych dotyczących jej narodzin, wiekszość współczesnych badaczy przyjmuje, że przyszła na świat w dniu 18 lutego 1374 roku, lub parę dni wcześniej. Prawdopodobnym miejscem jej narodzin był zamek wyszehradzki lub budziński.
2
Pochodziła z dynastii Andegawenów, będącej boczną linią francuskiej dynastii Kapetyngów.
Nazwa dynastii wzięła się od tytułu hrabiego Andegawenii, noszonego przez założyciela dynastii - Karola - pogrobowego syna króla Francji Ludwika VIII. Przedstawiciele Andegawenów panowali m.in. na Sycylii, Węgrzech, w Albanii i w Polsce.
3
Jadwiga była najmłodszą, trzecią córką Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Bośniaczki.
Jadwiga posiadała dwie siostry, Katarzynę i Marię. Katarzyna w planach dynastycznych ojca wyznaczona była na królową Polski, jednak dziewczynka zmarła w wieku ośmiu lat. Po śmierci siostry, królową Polski miała zostać Maria, jednak stało się inaczej i to Jadwiga trafiła na polski tron.
4
Jadwiga otrzymała imię na cześć księżnej wrocławskiej Jadwigi Śląskiej lub księżnej kaliskiej i królowej Polski Jadwigi, żony Władysława Łokietka, a swojej prababki.
Być może nosiła również drugie imię, słowiańskie - Draga. Imię Jadwiga mogła otrzymać zgodnie z życzeniem babki - Elżbiety Łokietkówny.
5
Jadwiga odebrała staranne wykształcenie, od najmłodszych lat przygotowywana była do pełnienia roli królowej.
Potrafiła czytać i pisać, znała języki obce: łacinę, niemiecki i francuski, a także podstawy polskiego. Wykazywała zainteresowanie nauką, muzyką i sztuką, a jako że wychowywała się na dworze w Budzie, miała ku temu wszelkie możliwości.
6
Gdy miała pięć lat, została zaręczona z ośmioletnim księciem austriackim Wilhelmem z dynastii Habsburgów.
Odbyła się ceremonia zaręczyn mająca charakter formalnego ślubu (sponsalia de futuro - zaręczyny na przyszłość). Była to kanoniczna forma zaręczyn stosowana przez dynastie panujące w Europie. Pozwalała ona na uroczyste zaręczyny niepełnoletnich kandydatów, dzięki czemu możliwe było zawieranie przypieczętowanych małżeństwem sojuszy, bez względu na wiek potomków rodu. Po osiągnięciu dojrzałości przez zaręczonych, nie ponawiano już właściwej ceremonii ślubnej. Nie był to jednak kontrakt nierozerwalny. Podpisano zobowiązanie według którego, strona zrywająca zaręczyny wypłaca stronie drugiej 200 tys. florenów w złocie.
7
Jadwiga nie od razu była kandydatką do polskiego tronu.
Jej matka, Elżbieta Bośniaczka, wdowa po Ludwiku Wielkim, który był królem Węgier i Polski, oba królestwa chciała oddać w ręce starszej córki - Marii. Chciała, aby małżeństwo Jadwigi z Wilhelmem Habsburgiem przypieczętowało sojusz z Austrią. Polscy politycy natomiast nie zgadzali się, by mąż Marii, Zygmunt Luksemburczyk posiadał polską koronę i zaproponowali osadzenie na polskim tronie małej Jadwigi.
8
Regentka Elżbieta zgodziła się wysłać Jadwigę do Krakowa dopiero po ciągnacych się paręnaście miesięcy negocjacjach.
Do wyjazdu i koronacji Jadwigi, Elżbieta odnosiła się z tak wielką rezerwą, że nawet nie przekazała jej przechowywanych w Budzie bądź Wyszehradzie polskich insygniów koronnych.
9
Jadwiga przybyła do Krakowa 13 października 1384 roku, a 16 października była koronowana na króla Polski.
Koronacja odbyła się w katedrze na Wawelu w trakcie specjalnej mszy świętej, w obecności dostojnych gości. Koronacji dokonał arcybiskup gnieźnieński - Bodzęta. Ponieważ do kraju nie wróciły insygnia koronne, berło i jabłko królewskie trzeba było wykonać na nowo, ale nie przypominały one pełnych blichtru, imponujących swym wykończeniem oznak władzy Łokietka. Korona, którą dokonywano koronacji był skromną, kobiecą koroną, pozbawioną symbolicznego wyrazu.
10
Jadwiga, która dotychczas żyła w luksusie i niemalże pod kloszem, została osamotniona, zdezorientowana, a skarbiec królewski świecił pustkami.
Nie znała dobrze języka polskiego, jedynie jego podstawy, a członkowie rady koronnej nazywani panami krakowskimi, robili wszystko, żeby nie czuła się na Wawelu zbyt pewnie. Pozbawiono ją węgierskich opiekunek, dworzan i wychowawców, odsyłając ich wszystkich z powrotem na Węgry. Miała odtąd uczyć się wszystkiego od Polaków. Więź z domem zapewniał jej tylko jeden człowiek niebędący nawet jej rodakiem. Był to dawny prywatny lekarz króla Ludwika, Jan Radlica, który zdążył awansować nie tylko do rangi kanclerza, ale też biskupa krakowskiego. Został osobistym kapelanem, a zarazem najbliższym doradcą i opiekunem młodziutkiej władczyni. Jadwiga podarowała mu w 1384 roku własnoręcznie wyhaftowany (istniejący do dziś) pas liturgiczny.