Ciekawostki o Litwie

Litwa

Niewielki kraj o bogatej historii

Litwa jest stosunkowo niewielkim krajem nadbałtyckim. Posiada bardzo ciekawą historię, która ściśle jest połączona z historią Polski. W okresie powojennym znalazła się w strukturach ZSRR ale jako pierwsza z państw bloku radzieckiego uzyskała niepodległość.
1.Oficjalna nazwa kraju to Republika Litewska.
2.Stolicą Litwy jest Wilno.
3.Językiem urzędowym na Litwie jest język litewski.
Dawniej, w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego językiem urzędowym był ruski a od czasów unii lubelskiej język polski.
4.Przodkowie Litwinów wywodzą się z ludów indoeuropejskich, które przybyły na te tereny 5 -4 tysięcy lat temu.
5.Pierwsza wzmianka o Litwie pojawiła się już 14 lutego 1009 roku.
6.W 1240 roku powstało Wielkie Księstwo Litewskie.
Zostało założone przez Mendoga i składało się z połączonych w jeden twór państwowy księstw litewskich.
7.W latach 1251 – 1263 istniało średniowieczne państwo litewskie, którego jedynym królem był Mendog.
Państwo nie przetrwało długo na skutek najazdu Mongołów i bunt kniaziów, którzy ostatecznie zamordowali Mendoga i dwóch jego synów. W 1430 roku próbowano odtworzyć państwo, którego głową miał zostać Witold Kiejstutowicz jednak koronę, podarowaną przez króla niemieckiego przejęli Polacy i do koronacji nigdy nie doszło.
8.W 1385 roku Wielkie Księstwo Litewskie weszło do unii z Polską.
9.1 lipca 1569 roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarło porozumienie zwane Unią lubelską.
Na mocy traktatu oby dwa państwa połączyły się w jeden twór – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
10.Kolejnym królem litewskim został dopiero Wilhelm Karol von Urach w roku 1918.
Litwa
Znaleźliśmy 43 ciekawostki na temat Litwy

Przeczytaj również

Ciekawostki o Rosji Ciekawostki o Łotwie Ciekawostki o Meksyku Ciekawostki o Polsce Ciekawostki o Korei Północnej

Rozerwij się trochę!

Lubisz quizy? My lubimy, dlatego wraz z portalem FunQuiz.pl zapraszamy do łączenia przyjemnego z pożytecznym.

Quizy o państwach Quizy z wiedzy ogólnej Quiz o Litwie