Ciekawostki o Litwie

Niewielki kraj o bogatej historii

Litwa
Litwa jest stosunkowo niewielkim krajem nadbałtyckim. Posiada bardzo ciekawą historię, która ściśle jest połączona z historią Polski. W okresie powojennym znalazła się w strukturach ZSRR ale jako pierwsza z państw bloku radzieckiego uzyskała niepodległość.
1. Oficjalna nazwa kraju to Republika Litewska.
2. Stolicą Litwy jest Wilno.
3. Językiem urzędowym na Litwie jest język litewski.
Dawniej, w czasach Wielkiego Księstwa Litewskiego językiem urzędowym był ruski a od czasów unii lubelskiej język polski.
4. Przodkowie Litwinów wywodzą się z ludów indoeuropejskich, które przybyły na te tereny 5 -4 tysięcy lat temu.
5. Pierwsza wzmianka o Litwie pojawiła się już 14 lutego 1009 roku.
6. W 1240 roku powstało Wielkie Księstwo Litewskie.
Zostało założone przez Mendoga i składało się z połączonych w jeden twór państwowy księstw litewskich.
7. W latach 1251 – 1263 istniało średniowieczne państwo litewskie, którego jedynym królem był Mendog.
Państwo nie przetrwało długo na skutek najazdu Mongołów i bunt kniaziów, którzy ostatecznie zamordowali Mendoga i dwóch jego synów. W 1430 roku próbowano odtworzyć państwo, którego głową miał zostać Witold Kiejstutowicz jednak koronę, podarowaną przez króla niemieckiego przejęli Polacy i do koronacji nigdy nie doszło.
8. W 1385 roku Wielkie Księstwo Litewskie weszło do unii z Polską.
9. 1 lipca 1569 roku Królestwo Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie zawarło porozumienie zwane Unią lubelską.
Na mocy traktatu oby dwa państwa połączyły się w jeden twór – Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
10. Kolejnym królem litewskim został dopiero Wilhelm Karol von Urach w roku 1918.
11. W sierpniu 1940 roku Litwa została anektowana przez Związek Radziecki.
12. Niepodległość od Związku Radzieckiego Litwa uzyskała 11 marca 1990 roku i była pierwszym krajem radzieckim, który tego dokonał.
13. Litwini obchodzą dwa święta niepodległości, 16 lutego i 11 marca.
14. Konstytucja Litwy weszła w życie 6 listopada 1992 roku.
15. Kraj podzielony jest na 10 okręgów, z których każdy składa się z oddzielnych regionów. Na Litwie jest łącznie 60 regionów.
16. Powierzchnia Litwy wynosi 65 300 km² co daje Litwie 123 miejsce na świecie.
17. Liczba mieszkańców kraju to ponad 2,8 miliona ludzi a gęstość zaludnienia to 43 osoby/ km².
18. Na Litwie są 103 miasta, największe z nich to: Wilno, Kowno, Kłajpeda, Szawle i Poniewież.
19. Oficjalną walutą kraju jest Euro.
20. Jednym z największych zachowanych miast średniowiecznych w Europie północnej jest Wilno.
Jego Stare Miasto zostało wpisane w 1994 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
21. Litwa graniczy z 4 państwami: Białorusią, Łotwą, Polską i Rosją.
22. Litwini stanowią 84,2% ludności swojego państwa.
Największą mniejszością narodową na Litwie są Polacy. Stanowią oni 6,6% społeczeństwa.
23. Przez Litwę płynie łącznie 733 rzek.
24. Najwyższym punktem na Litwie jest Góra Auksztocka, jej wysokość to 293,84 m n.p.m.
25. Najdłuższą rzeką na Litwie jest Niemen. Długość rzeki wynosi 937 km a odcinek litewski liczy sobie 475 km.
26. Największym jeziorem na Litwie jest jezioro Dryświaty, które zajmuje powierzchnię 4479 hektarów.
27. W sumie na terytorium Litwy znajduje się około 6000 jezior. Jest to spowodowane polodowcowym charakterem ukształtowania terenu.
28. Długość wybrzeża Litwy wynosi 90 km. Najniżej położonym punktem jest Morze Bałtyckie (0 m n.p.m.)
29. Jedynym litewskim portem morskim jest Kłajpeda.
30. Na terenie Litwy znajduje się 5 parków narodowych. Są to: Auksztocki, Dzukijski, Żmudzki, Trocki Historyczny i Mierzei Kurońskiej.
31. Litwa posiada 30 rezerwatów przyrody.
32. Około 33% terytorium Litwy pokrywają lasy.
33. Na Litwie rośnie jeden z najstarszych dębów w Europie.
Jest najbardziej znanym drzewem w kraju. Może mieć od 1500 do 2000 lat, rośnie w miejscowości Stalmujża. W 1960 roku dąb został uznany za pomnik przyrody i wpisany do wykazu obiektów chronionych na Litwie.
34. Najstarszym parkiem narodowym Litwy jest Auksztocki, został założony 29 marca 1974 roku. Ma powierzchnie około 30 tysięcy hektarów, większość jego obszaru zajmują lasy (60%).
35. Dominującą na Litwie religią jest katolicyzm. 83,2% mieszkańców kraju deklaruje przynależność do kościoła rzymskokatolickiego.
36. 10% obywateli Litwy stanowią ateiści.
37. Kraj ten odwiedza około 2 milionów turystów rocznie.
38. Jedną z największych atrakcji turystycznych jest zamek w Trokach.
Znajduje się on na wyspie na jeziorze Galve. Budowę zamku rozpoczęto w 1404 roku jednak w chwili obecnej jego większość jest rekonstrukcją powstałą w 2 połowie XX wieku.
39. Najsłynniejszym sanktuarium znajdującym się na Litwie jest Góra krzyży.
Jest to wzgórze położone w pobliżu miasteczka Meszkucie. Znajduje się tam cała masa różnego rodzaju krzyży. Tradycja stawiania krzyży wywodzi się z okresu po upadku powstania listopadowego. W 1430 roku zbudowano tutaj kapliczkę upamiętniającą przyjęcie przez Żmudzinów chrztu. Szacuje się że na Górze Krzyży znajduje się ich ponad 50 tysięcy, a wliczając w to również te podwieszane liczba może dochodzić do 150 tysięcy.
40. Litwa jest światowym liderem w lotach balonami na ogrzane powietrze. W stolicy tego kraju można odbyć lot balonem nad miastem.
41. Najpopularniejszym sportem na Litwie jest koszykówka, część litewskich koszykarzy grała w NBA.
42. Literatura litewska zaczęła się rozwijać dopiero w 1 połowie XIX wieku.
43. .lt to litewska domena internetowa.
44. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz o Litwie.
Dzięki quizowi sprawdzisz, jak dobrze pamiętasz o czym pisaliśmy w ciekawostkach :)

Dowiedz się dziś czegoś nowego!

Wylosuj kolejną ciekawostkę

I to już wszystkie fakty o Litwie, dziękujemy za lekturę.

Jeśli podobał Ci się ten artykuł, podziel się nim ze znajomymi.

Przeczytaj również

Ciekawostki o SzkocjiCiekawostki o PolsceCiekawostki o ŁotwieCiekawostki o USACiekawostki o Malcie

Sprawdź swoją wiedzę

Po przeczytaniu tego tekstu możesz rozwiązać quiz o Litwie.