Ciekawostki o Kanadzie

Kanada
Znaleźliśmy 44 ciekawostki na temat Kanady

Drugi co do wielkości kraj na świecie

Kanada, zwana często Krajem Klonowego Liścia, jest po Rosji drugim co do wielkości krajem świata. Według ustaleń World Happiness Report, specjalnego raportu sporządzonego w 2019 roku dla ONZ, należy ona do dziesięciu najszczęśliwszych krajów na świecie. Zdecydowały o tym korzystne warunki naturalne, bardzo dobrze funkcjonująca gospodarka, a także, w dobie promowanej przez rząd wielokulturowości i zahamowaniu trwającego od wieków konfliktu między ludnością anglojęzyczną a francuskojęzyczną, coraz bardziej harmonijnie rozwijające się społeczeństwo.

1
Kanada leży w północnej części Ameryki Północnej, nad trzema oceanami: Atlantyckim, Arktycznym i Spokojnym.
Zajmuje 2/5 kontynentu północnoamerykańskiego, obejmując część lądową oraz liczne wyspy (m.in. Archipelag Arktyczny na północy i Nową Fundlandię na wschodzie). Od południa i północnego wschodu graniczy ze Stanami Zjednoczonymi - jest to jedyne państwo na lądzie, z którym Kanada graniczy. Posiada jeszcze granicę morską z francuskim terytorium Saint-Pierre i Miquelon i należącą do Danii Grenlandią (terytorium spornym między Kanadą a Danią jest wyspa Hans - niewielka niezamieszkana wyspa o powierzchni 1,3 km2, leżąca pomiędzy Wyspą Ellesmere'a a Grenlandią).
2
Jest drugim co do wielkości państwem świata.
Całkowita powierzchnia kraju wynosi 9 984 670 km2, a powierzchnia wód - 891 163 km2. Linia brzegowa Kanady ma długość 243 791 km, co w przybliżeniu odpowiada 2/3 odległości Ziemi od Księżyca. Linia brzegowa urozmaicona jest dziesiątkami półwyspów i zatok, a także przybrzeżnych wysp i archipelagów. Zachodnie wybrzeże jest wysokie, z licznymi fiordami i wyspami, będącymi częścią zanurzonego w oceanie fragmentu Gór Nadbrzeżnych. Największe z tych wysp to: Vancouver i Wyspy Królowej Charlotty. Wschodnie wybrzeże tworzą półwyspy Labrador i Nowa Szkocja, oddzielone Zatoką Świętego Wawrzyńca, a także wyspy: Nowa Fundlandia, Cape Breton, Anticosti, Wyspa Księcia Edwarda.
3
Kanada jest monarchią konstytucyjną, a głową państwa jest królowa Elżbieta II - w jej imieniu władzę sprawuje gubernator generalny.
Jest demokracją parlamentarną z federalnym systemem administracyjnym i silnymi tradycjami demokratycznymi.
4
Ramy prawne państwa określa Konstytucja Kanady, obejmująca tekst pisany i niepisane zasady i zwyczaje.
Konstytucja została uchwalona przez Parlament Kanady 25 marca 1982 roku i proklamowana przez królową Elżbietę II 17 kwietnia tego roku, stanowi ona pełną suwerenność Kanady. Konstytucja zawiera Ustawę o Ameryce Brytyjskiej z 1867 roku. Jej ważną częścią jest Kanadyjska Karta Praw i Swobód, gwarantująca 34 podstawowe prawa obywatelskie, m.in. wolność religijną, wolność słowa, wolność nauczania języków mniejszości kulturowych i tolerancję kulturową. Konstytucja gwarantuje również prawa rdzennych ludów Kanady oraz definiuje zakres kompetencji prowincji i terytoriów. Konstytucja została uchwalona i przyjęta bez zgody Quebecu, który nigdy jej nie podpisał (formalnie jej nie uznaje, w praktyce korzysta z jej zapisów).
5
Parlament Kanady składa się z Królowej i dwóch izb: wybieralnej Izby Gmin i mianowanego Senatu.
Członkowie Izby Gmin wybierani są w wyborach powszechnych, a członków Senatu nominuje premier, a mianuje formalnie gubernator generalny. Senatorowie swoje mandaty sprawują do ukończenia 75 lat.
6
Kanada posiada cztery główne partie polityczne : Konserwatywną Partię Kanady, Liberalną Partię Kanady, Nową Demokratyczną Partię Kanady i Blok Quebecu.
Obecny rząd tworzy Liberalna Partia Kanady.
7
Kanada jest federacją dziesięciu prowincji i trzech terytoriów.
Prowincje to: Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Fundlandia i Labrador, Nowa Szkocja, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebeck i Saskatchewan. Terytoria to: Nunavut, Terytoria-Północno-Zachodnie i Jukon. Prowincje są bardziej niezależne od rządu federalnego niż terytoria.
8
Kanada i Stany Zjednoczone mają najdłuższą granicę na świecie.
Państwa te współpracują wojskowo i są dla siebie największymi partnerami handlowymi. Kanada jednak prowadzi niezależną politykę zagraniczną, w tym utrzymuje pełne stosunki dyplomatyczne z Kubą, odmówiła też udziału w wojnie irackiej. Kanada utrzymuje historyczne, gospodarcze i wojskowe więzi z Wielką Brytanią, Francją i byłymi koloniami brytyjskimi i francuskimi, jest członkiem Wspólnoty Narodów i Frankofonii (międzynarodowa organizacja zrzeszająca ludzi i państwa posługujące się językiem francuskim).
9
Kanada od 1945 roku należy do ONZ.
Jest założycielem i członkiem NATO od roku 1949.  Jest także członkiem NAFTA, Wspólnoty Narodów, G7, APEC. Jako jeden z najbogatszych krajów świata, Kanada jest członkiem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD.
10
Między Polską a Kanadą odbywa się ruch bezwizowy.
W 2015 roku obroty handlowe Polski z Kanadą wynosiły 1,6 mld USD.