Stanisław Ignacy Witkiewicz

Niewiele wiadomo o losach Witkiewicza z tego okresu.

Wiadomo, że wstąpił do szkoły oficerskiej, a po jej ukończeniu wziął udział w krwawej bitwie pod Witonieżem w zachodniej Ukrainie. Został tam ranny i trafił do szpitala. Na front już nie powrócił.

Okresowo przebywał w Moskwie, gdzie był świadkiem wybuchu rewolucji październikowej. W czerwcu 1918 roku udało mu się wyjechać z Rosji i powrócić do Zakopanego.

Wszystkie te wojenno-rewolucyjne doświadczenia wywarły głęboki wpływ na późniejszą twórczość Witkiewicza, która stała się twórczością o charakterze pesymistyczno - historiozoficznym, przepełniona refleksją nad sensem i istotą dziejów rozumianych jako całość uporządkowanych lub nieuporządkowanych zmian zachodzących w czasie.
Wróć do: 23 ciekawostki o Stanisławie Ignacym Witkiewiczu

Podobne tematy