Stan Kolorado

Znajduje się tam punkt, w którym spotykają się cztery stany.

Miejsce to, to pomnik Four Corners, czworokąt, gdzie spotykają się: Arizona, Kolorado, Nowy Meksyk i Utah. Jest to jedyny punkt w Stanach Zjednoczonych, wspólny dla czterech stanów, nazwany regionem Four Corners.

Four Corners wyznacza również granicę między dwoma pół-autonomicznymi rządami rdzennych Amerykanów: narodem Navajo, który utrzymuje pomnik jako atrakcje turystyczną, oraz rezerwatem plemienia Ute Mountain Ute.

Pomnik stanowi atrakcję turystyczną utrzymywana przez Departament Parków Narodowych Navajo i Rekreacji - Four Corners Monument Navajo Tribal Park. Skład się on z granitowego dysku osadzonego wokół ostrza z mniejszym dyskiem z brązu, otoczonym mniejszymi, odpowiednio rozmieszczonymi pieczęciami państwowymi i flagami reprezentującymi zarówno stany, jak i narody plemienne tego obszaru.

Okrążając punkt, zaczynając od Kolorado, na dysku widnieją dwa słowa w każdym stanie: "Tutaj spotykają się w wolności przed Bogiem cztery stany".

Pomnik znajdujący się na płaskowyżu Kolorado, stanowi przykład granicy politycznej, która sama w sobie jest celem turystycznym.

Więcej o stanie Kolorado

Podobne tematy