Tragedia na Przełęczy Diatłowa

Pomysł na górską wyprawę zrodził się z chęci partycypowania w krajowym programie turystyki górskiej, skierowanym do studentów.

Końcówka lat 40. i lata 50. XX wieku kojarzone są przede wszystkim z wyścigiem zbrojeń między ZSRR a Stanami Zjednoczonymi. Oficjelom radzieckim bardzo zależało na tym, by młodzi, dobrze rokujący obywatele Związku Radzieckiego wolny czas poświęcali na wzmacnianie patriotycznych postaw, a nie na poszerzanie horyzontów.

W tym celu wymyślono program turystyki górskiej, który propagowany był zwłaszcza wśród studentów politechnik.

Program opierał się na intensywnej promocji górskich wycieczek. Potencjalne trasy podzielone były na trzy kategorie związane z poziomem trudności. Pokonanie danej trasy i zdobycie określonego szczytu było następnie odpowiednio punktowane i nagradzane stosownymi odznaczeniami. Pokonanie trasy z trzeciej kategorii wiązało się z otrzymaniem odznaczenia „Mistrza Sportu w Turystyce”, co młodym ludziom dawało przede wszystkim szansę na zdobycie lepszej i bardziej prestiżowej pracy po zakończeniu studiów.

Więcej o tragedii na Przełęczy Diatłowa

Podobne tematy