Geografia

Ciekawostki o K2

Znaleźliśmy 19 ciekawostek na temat K2

To dzika góra, która próbuje Cię zabić

K2 zwany jest także Czogori. Jest drugim co do wysokości szczytem na Ziemi i najwyższym szczytem Karakorum. Podczas próby zdobycia szczytu życie straciło wiele osób. Na zboczach góry panują bardzo nieprzyjazne warunki a pogoda bywa bardzo kapryśna.
K2
1
K2, zwana też Czogori, jest najwyższym szczytem Karakorum i drugą co do wielkości górą Ziemi, po Mount Evereście.

Lokalna nazwa Czogori (Chhogori) pochodzi z języka balti, którym posługują się mieszkańcy regionu Baltistan, gdzie znajduje się K2. Słowo "Chhogori" składa się z dwóch części: "chho" oznaczającego "wielki" lub "wysoki" oraz "gori" oznaczającego "górę". W dosłownym tłumaczeniu "Czogori" oznacza "Wielka Góra" lub "Wysoka Góra". Lokalni mieszkańcy używają jej aby podkreślić imponującą wysokość i majestatyczny wygląd K2.

Nazwa K2 została nadana przez brytyjskiego geodetę Thomasa Montgomery'ego w 1856 roku, podczas pierwszego pomiaru szczytów w paśmie Karakorum. Montgomery oznaczył drugi najwyższy szczyt Karakorum jako "K2", gdzie "K" oznaczało Karakorum, a "2" wskazywało na jego numer wśród mierzonych szczytów.

W tamtych czasach nazwy lokalne nie były powszechnie znane lub używane przez europejskich kartografów.

 

2
K2 stała się również popularna jako "Dzika Góra".

Stało się to za sprawą Georga Bella, wspinacza amerykańskiej wyprawy z 1953 roku, który powiedział reporterom: "To dzika góra, która próbuje cię zabić". Z pięciu najwyższych gór świata, K2 jest najbardziej niebezpieczna; można w przybliżeniu stwierdzić, że na każde z czterech osób, które dotrą na szczyt, jedna ginie w górach.

K2 znana jest też jako "Góra Godwin-Austen", od nazwiska angielskiego topografa, geodety, przyrodnika i geologa, który eksplorował góry w Himalajach i badał lodowce u podnóża K2. Geograf Kenneth Mason nazwał Godwina-Austena "prawdopodobnie największym alpinistą swoich czasów".

K2 ma też inne pseudonimy, takie jak "Król Gór", "Góra Górali" czy "Góra Gór" - tak swoją książkę o K2 zatytułował wybitny włoski wspinacz Reinhold Messner.

 

3
Góra znajduje się na granicy Chin i Pakistanu.
 

K2 leży w pasmie Karakorum, na terytorium Pakistanu w regionie Gilgit-Balistan, a jego północna część znajduje się na terytorium Chin, w regionie Xinijang. Szczyt znajduje się w pobliżu lodowca Baltoro, jednego z najdłuższych z występujących poza strefą okołobiegunową lodowców (jego powierzchnia wynosi około 755 km2, a długość 62 km).

K2 jest jednym ze szczytów granicznych między Pakistanem a Chinami, co sprawia, że wspinacze mogą podchodzić zarówno od strony pakistańskiej, jak i chińskiej, choć najczęściej używana trasa prowadzi od strony pakistańskiej.

4
K2 w swojej budowie przypomina piramidę.

Budowa tej góry jest jednym z czynników, które przyczyniają się do jej reputacji jako jednej z najtrudniejszych gór do zdobycia. K2 ma wyraźnie piramidalny kształt z czterema głównymi grzbietami i ścianami, które zbiegają się na szczycie. Szczyt góry wybija się ponad 3 000 metrów ponad otaczające go lodowcowe doliny.

Szczyt ten jest często opisywany jako jedna z najpiękniejszych gór na świecie ze względu na swój symetryczny kształt przypominający piramidę. Piramidalny kształt K2 nie tylko dodaje mu estetycznego uroku, ale czyni go jednym z najbardziej rozpoznawalnych i trudnych do zdobycia szczytów na świecie.

5
Wysokość góry wynosząca 8611 m n.p.m. została dokładnie zmierzona i potwierdzona w roku 1987.

Wysokość K2 została po raz pierwszy zmierzona w 1856 roku przez brytyjskiego geodetę Thomasa Montgomery'ego, który pracował w ramach Wielkiej Triangulacji Indii, projektu kartograficznego prowadzonego przez Brytyjską Kompanię Wschodnioindyjską. Jego pomiary wskazały, że K2 jest drugim co do wysokości szczytem na świecie po Mount Evereście.

Od tego czasu przeprowadzono wiele kolejnych pomiarów, które potwierdziły jego wysokość. W XX i XXI wieku, dzięki zaawansowanej technologii, w tym systemom GPS, wysokość K2 została dokładnie zmierzona. Nowoczesne pomiary potwierdzają wysokość szczytu na poziomie 8611 metrów nad poziomem morza.

 

6
K2, podobnie jak inne szczyty w pasmie Karakorum, jest zbudowany głównie z metamorficznych i osadowych skał.

Powstały one w wyniku przekształcenia wcześniejszych skał osadowych i magmowych pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. Są to przede wszystkim gnejsy, które powstały z przekształcenia grantów i innych skał magmowych, a także łupki krystaliczne - metamorficzne skały osadowe charakteryzujące się strukturą warstwową, bardziej podatne na erozję.

W strukturze K2 występują również skały osadowe, które mogą obejmować wapień powstały z nagromadzenia szczątków organizmów morskich, które uległy przekształceniom metamorficznym oraz piaskowiec, utworzony głównie z ziaren piasku skonsolidowanych przez spoiwo krzemionkowe lub wapienne.

Wysokie, strome zbocza K2 są poddane ciągłej erozji przez lodowce, wiatry i inne czynniki atmosferyczne, co kształtuje jego charakterystyczną formę i odsłania różne typy skał. Budowa geologiczna szczytu jest kluczowa dla zrozumienia jego wyjątkowej struktury i wyzwań, jakie stawia przed wspinaczami. Skały metamorficzne i osadowe tworzące tę górę świadczą o złożonej historii geologicznej regionu Karakorum.

7
Pierwsze udane wejście na K2 miało miejsce 31 lipca 1954 roku przez włoską ekspedycję kierowaną przez geologa i wspinacza Ardita Desio.

 Ekspedycja była dobrze zorganizowana i miała na celu dokładne zbadanie trasy oraz warunków na K2. Wspinała się standardową trasą, znaną jako Żebro Abruzzów (Abruzzi Spur), która jest najpopularniejszą trasą na K2. Wspinacze stopniowo zakładali obozy w wyższych partiach gór, co pozwoliło im na aklimatyzację i transport niezbędnego sprzętu. Ostatni obóz, obóz IX, został założony na wysokości 8000 metrów. Stamtąd Lino Lacedelli i Achille Compagnoni rozpoczęli finalny atak na szczyt i jako pierwsi go zdobyli o godzinie 18:00, wbijając włoską flagę na najwyższym punkcie góry. 

Ostatnie kilkaset metrów było niezwykle wymagające, zarówno ze względu na techniczne trudności terenu, jak i ekstremalne warunki pogodowe oraz niedotlenienie na dużej wysokości. Jeden z członków ekspedycji, Walter Bonatti odegrał kluczową rolę w dostarczeniu tlenu do ostatniego obozu. Sukces włoskiej ekspedycji zainspirował kolejne pokolenia wspinaczy i stał się symbolem triumfu nad jednym z najtrudniejszych wyzwań w górach wysokich. Było to jedno z najbardziej znaczących osiągnięć w historii wspinaczki wysokogórskiej.

8
Pierwszą kobietą, która zdobyła szczyt K2 była Wanda Rutkiewicz.

Dokonała tego 23 czerwca 1986 roku, stając się pierwszą kobietą i jednocześnie pierwszym Polakiem, który zdobył ten szczyt. Wanda Rutkiewicz była członkinią międzynarodowej ekspedycji, w której uczestniczyło kilka zespołów wspinaczkowych, w tym z Polski, Czech i Wielkiej Brytanii.

Wspinała się standardową trasą Żebro Abruzzów, warunki pogodowe na K2 były trudne. Osiągnęła szczyt samotnie, co było niezwykłym wyczynem, biorąc pod uwagę ekstremalne warunki i ryzyko związane ze wspinaczką na K2. Swoje wejście na szczyt zadedykowała pamięci przyjaciela, polskiego himalaisty Jerzego Kukuczki.

Rok 1986, w którym Wanda Rutkiewicz zdobyła K2, był rokiem tragicznych wydarzeń na tej górze. Tego samego roku zginęło 13 wspinaczy próbujących zdobyć szczyt.

9
26 lipca 2014 roku na szczycie K2 znalazła się rekordowa liczba 32 wspinaczy.

Był to jeden z największych jednorazowych sukcesów na tej górze. Tego dnia pogoda była wyjątkowo sprzyjająca, pojawiło się krótkie, ale stabilne okno pogodowe, które umożliwiło wspinaczom dokonanie ataku szczytowego. Wspinacze pochodzili z różnych międzynarodowych ekspedycji, które ze sobą współpracowały w drodze na szczyt. Sukces tej grupy był także wynikiem poprawy w zakresie logistyki, planowania oraz zarządzania ryzykiem, które są kluczowe na tak niebezpiecznej górze.

10
22 lipca 2018 roku jako pierwszy na nartach zjechał z K2 Andrzej Bargiel.

Stał się on pierwszą osobą w historii, która tego dokonała. Zjazd Bargiela z K2 zdobył ogromne uznanie na całym świecie, przyciągając uwagę mediów i społeczności narciarskiej oraz wspinaczkowej. Był to jeden z najbardziej spektakularnych i inspirujących wyczynów w historii narciarstwa i wspinaczki.

11
Spośród dziewięciu tras wiodących na szczyt, Polacy wytyczyli cztery, z czego dwie najtrudniejsze: „Magiczna Linia” i „Polska Droga”

"Magiczna Linia" została wytyczona przez Wojciecha Wróża, Przemysława Piaseckiego i Petra Božika. W czasie schodzenia zginął Wróż. Z trasy tej skorzystał tylko raz Jordi Corominas w 2004 roku.

"Polska Droga" wytyczona przez Jerzego Kukuczkę i Tadeusza Piotrowskiego nigdy nie została powtórzona. W trakcie schodzenia drogą klasyczną spadł w przepaść i zginął Tadeusz Piotrowski.

12
Najtragiczniejszym rokiem podczas zdobywania K2 okazał się 1986 kiedy w katastrofie na K2 zginęło 13 osób.
Bezpośrednią przyczyną tragedii, która rozgrywała się w dniach od 21 czerwca do 10 sierpnia były fatalne warunki pogodowe.
13
Pierwszymi ofiarami tragicznego sezonu 1986 roku byli dwaj amerykanie: John Smolich i Alan Pennington, pochłonęła ich schodząca lawina.

Ciała Johna Smolicha nigdy nie odnaleziono.

14
Najbardziej tragicznym wypadkiem jaki zdarzył się na K2 była próba zdobycia szczytu w dniach 1-2 sierpnia 2008 roku kiedy to życie straciło 11 osób.
Za większość śmierci odpowiada oderwanie się seraka od lodowca. O tragedii rozgrywającej się na K2 w tych dniach nakręcono film dokumentalny o tytule „The Summit”.
15
K2 był dotychczas jedynym ośmiotysięcznikiem, którego nie udało zdobyć się zimą.
16 grudnia 2021 grupa dziesięciu Szerpów dotarła na szczyt K2, drugiego najwyższego szczytu Ziemi. Dokonali oni tego, co nie udało się do tej pory nikomu, przechodząc w ten sposób do historii.
16
W 1991 roku na podstawie sztuki Patricka Meyersa nakręcono film „K2”.

Ten film w reżyserii Franca Roddama przedstawia dramatyczną historię dwóch przyjaciół próbujących zdobyć K2. Ich przyjaźń zostaje wystawiona na próbę podczas wspinaczki na niebezpieczną górę, gdzie muszą stawić czoła ekstremalnym warunkom pogodowym, trudnym decyzjom oraz własnym słabościom.

17
Na K2 brak jest stałych obozów.

W przeciwieństwie do Mount Everest, K2 nie ma tak dobrze rozwiniętej infrastruktury wspinaczkowej, jak stałe obozy czy przygotowane trasy wspinaczkowe.

18
Charakterystyczne dla K2 są liczne seraki, lodowe ściany i eksponowane grzbiety.

K2 ma bardziej strome i trudniejsze technicznie stoki niż Mount Everest, co sprawia, że wspinaczka jest bardziej wymagająca.

19
K2 ma jeden z najwyższych wskaźników śmiertelności wśród ośmiotysięczników.

Około jedna czwarta wspinaczy, którzy próbowali zdobyć szczyt, zginęła w trakcie wspinaczki.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

21 ciekawostek o Elbrusie
21 ciekawostek o Elbrusie
Najwyższa góra Kaukazu, najwyższa góra Rosji i najwyższa góra Europy
Elbrus jest starym stratowulkanem o niemal symetrycznej budowie. Uznaje się go za uśpiony, gdyż od około dwóch tysięcy lat nie odnotowano jego erupcji ...
13 ciekawostek o Mount Everest
13 ciekawostek o Mount Everest
Odkryty przez zachodnią cywilizację dopiero w XIX wieku
Mount Everest jest najwyższym szczytem Ziemi, tworzy potężny masyw podcięty lodowcami z trzech stron. Leży na granicy Nepalu i Chin i nosi również naz ...
14 ciekawostek o Uluru
14 ciekawostek o Uluru
Święta skała Aborygenów
Uluru to bardzo malownicza formacja skalna, która w zależności od padającego na nią światła zdaje się zmieniać kolor. Odkryta przez cywilizację zachod ...
22 ciekawostki o Kilimandżaro
22 ciekawostki o Kilimandżaro
Biały Dach Afryki - majestatyczny afrykański wulkan
Aby dotrzeć na najwyższy szczyt Afryki, co roku miejsce to odwiedza około 50 tys osób. Ten samotny masyw wznoszący się na wysokość 5895 m leży w tanz ...
19 ciekawostek o Ślęży
19 ciekawostek o Ślęży
Symbol pogańskich wierzeń
Ślęża, najwyższy szczyt Masywu Ślęży jest zagadkową, pełną tajemnic górą, która przed wiekami stanowiła miejsce pogańskiego kultu solarnego miejscowy ...
18 ciekawostek o Annapurnie
18 ciekawostek o Annapurnie
Trudny ośmiotysięcznik
Annapurna należy do ośmiotysięczników - popularnie określanych tak szczytów, których wierzchołek wznosi się na 8 tys. lub więcej metrów nad poziom mor ...
13 ciekawostek o Aconcagua
13 ciekawostek o Aconcagua
Góra śmierci
Aconcagua tworzy masyw górski o długości przekraczającej 60 kilometrów. Kiedyś była aktywnym stratowulkanem ale w wyniku ruchów tektonicznych aktywnoś ...
22 ciekawostki o Rysach
22 ciekawostki o Rysach
Najwyższy polski szczyt
Rysy są jednym z najczęściej odwiedzanych szczytów w Tatrach. Przy dobrej pogodzie na zdobywców wierzchołka czeka niezapomniany widok, w którym dostrz ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy