Miasta

Ciekawostki o Gandawie

Znaleźliśmy 44 ciekawostki na temat Gandawy

Miasto trzech wież

Gandawa jest jednym z najczęściej odwiedzanych przez turystów miastem Belgii. To stare, piękne miasto flandryjskie łączy w sobie dostojeństwo, piękno, kulturę i kreatywność. Należy do najstarszych miast Europy, w którym można poczuć atmosferę Paryża, Wenecji, Amsterdamu i Bolonii.
Gandawa
1
Gandawa leży w północno-zachodniej części Belgii, we Flandrii - dawnej części Niderlandów.
Jest stolicą Flandrii Wschodniej - prowincji w regionie Flamandzkim (jednym z trzech regionów federalnych Belgii).
2
Miasto leży przy ujściu rzeki Leie do Skaldy (rzeka płynąca przez Francję, Belgię i Niderlandy).
Leie swój początek ma w Lisbourgu we Francji. Na terenie Gandawy w Belgii uchodzi do Skaldy i poprzez kanał Gandawa-Terneuzen ma dostęp do Morza Północnego.
3
Gandawa wraz z sześcioma innymi miastami tworzy aglomerację.
Wśród nich do największych należą: Sint-Amandsberg i Gentbrugge.
4
Powierzchnia Gandawy wynosi 156,2 km2
W 2014 roku zamieszkiwało tam ponad 251 tys. osób, co daje 1607 osób/km2.
5
Oficjalnym językiem Regionu Flamandzkiego jest, obok języka francuskiego, belgijska odmiana ustandaryzowanego języka niderlandzkiego.
Mieszkańcy Gandawy posługują się dialektem gandawskim, na który duży wpływ wywarł język francuski (pod koniec XIX wieku po francusku mówiło w Gandawie 20% populacji). Do tej pory język Gandawczyków zawiera bardzo dużo francuskich słów, w specyficzny sposób wymawiają oni też głoskę "r".
6
Nazwa miasta Gandawa (po flamandzku Gent) pochodzi od celtyckiego słowa "ganda", oznaczającego miejsce łączenia się dwóch rzek.
W starożytności tereny obecnej Belgii zamieszkiwane były przez Celtów pod panowaniem Rzymian. Oni też zasiedlili region obecnej Gandawy.
7
W VII wieku przybył do Flandrii francuski mnich Amand (święty katolicki, apostoł Flandrii), aby głosić ewangelię.
Ewangelizację rozpoczął od Gandawy, gdzie początkowo nie został dobrze przyjęty, ale w końcu jego praca przyniosła efekty. Amand na terenie Flandrii utworzył wiele klasztorów.
8
Z postacią Amanda wiążą się legendy, mówiące o jego trudach związanych z nawracaniem na chrześcijaństwo mieszkańców Gandawy i okolic.
Do Gandawy Amand przypłynął łodzią, ale gdy chciał z niej wyjść na brzeg, mieszkańcy wrzucili go do wody. Mnich nie zraził się, popłynął dalej i zatrzymał się w miejscu, gdzie później powstał klasztor Sint-Pieters. Tam zamieszkał i modlił się wytrwale o nawrócenie pogan. Gdy pewnego dnia w Gandawie powieszono skazańca, Amand zdjął jego ciało z szubienicy i w swoim klasztorze przywrócił go do życia. Według innych źródeł przywrócił on do życia kobietę, która powiesiła się na własnym welonie. Gdy mieszkańcy miasta zobaczyli ten cud, masowo zaczęli przyjmować chrzest.
9
Amand wraz ze swoim przyjacielem Bawonem (belgijski święty Kościoła katolickiego i prawosławnego) założyli dwa klasztory - Sint-Baafs (św. Bawona) i Sint-Pieters.
Klasztory te stały się najważniejszymi we Flandrii. Wokół nich rozrastało się miasto.
10
Święty Bawon (Bawo) urodził się jako Allowin niedaleko Liege, w rodzinie Haspengouw - legenda nazywa go synem Pepina z Landen.
W młodości znany był z beztroskiego, hulaszczego i samolubnego życia. Ożenił się i miał córkę Agletrudis. Przedwczesna śmierć żony, niezwykła pobożność córki oraz kazanie wygłoszone przez mnicha Amanda spowodowały, że się nawrócił. Sprzedał cały majątek, a pieniądze przeznaczył na budowany przez Amanda klasztor w Gandawie i przeniósł się tam. Został mnichem benedyktyńskim, a po pewnym czasie pustelnikiem. Początkowo mieszkał w wydrążonym pniu drzewa, a później w wybudowanej w lesie lepiance. Zmarł śmiercią naturalną i został pochowany w Gandawie, w klasztorze który dziś nosi jego imię.
11
Katedra św. Bawona znana jest z Ołtarza Gandawskiego, znanego jako "Adoracja Mistycznego Baranka" autorstwa braci Huberta i Jana van Eycków.
Obraz ten uchodzi za opus magnum (najwybitniejsze dzieło w dorobku artysty) średniowiecznego malarstwa.
12
Innym znanym dziełem w Katedrze Św. Bawona jest obraz Rubensa - "Św. Bawo przybywa do klasztoru w Gandawie".
Znajduje się tam jeszcze rokokowa ambona autorstwa Laurenta Delvaux z 1745 roku.
13
Dwukrotna inwazja wikingów na Gandawę przyczyniła się do stopniowego upadku miasta.
W latach 879-883 wikingowie splądrowali oba klasztory, a miasto przestało istnieć.
14
Dzięki hrabiom Flandrii, Baldwinowi I Żelazne Ramię i jego synowi, Baldwinowi II Łysemu, Gandawa zaczęła odzyskiwać swój status.
Baldwin II Łysy wybudował w Gandawie umocnienia na lewym brzegu Leie. Tam gromadzili się mieszkańcy i tam powstał pierwszy rynek - dziś Groentenmarkt. Wokół rynku szybko rozwijał się gród, a oba klasztory wznowiły działalność jeszcze przed rokiem 1000. W klasztorze Sint-Pieters znalazł schronienie św. Dunstan, opat klasztoru Glastonbury. Powstała też warownia, która z czasem przerodziła się w zamek Gravensteen - siedzibę hrabiów Flandrii.
15
Między XII a XV wiekiem Gandawa była jednym z największych miast poza granicami Włoch, ustępując jedynie Paryżowi.
Szacuje się, że w granicach murów miejskich żyło od 60 - 65 tys. ludzi.
16
Prawa do własnej rady miejskiej Gandawa otrzymała około 1100 roku od hrabiego Flandrii.
Oznaczało to dla miasta niezależność i przywileje, o których zachowanie przez stulecia mieszkańcy musieli walczyć dość często (pierwsze powstanie wybuchło w 1379 roku).
17
Miasto zostało otoczone murami, w których znajdowały się cztery bramy.
Miasto otrzymało przywilej składu, który nakazywał każdemu kupcowi przepływającemu przez Gandawę ze zbożem przeznaczenie 1/4 swego ładunku do sprzedaży na pobliskim targu zbożowym (Korenmarkt). Miasto szybko się bogaciło, wzrastało też jego znaczenie polityczne. Wybudowano wtedy (1180 rok) twierdzę Gravensteen, nie w celu obrony miasta, a w celu obrony hrabiego przed buntowniczymi rzemieślnikami.
18
Największe zyski w okresie od XII-XV wieku przynosiła Gandawie produkcja sukna i handel nim.
Ponad 60% rodzin w Gandawie czerpało z tego zyski.
19
Władza praktyczna w mieście spoczywała w rękach około 40 najzamożniejszych rodzin, których członkowie zasiadali w radzie miejskiej.
Te bogate rody budowały miejsca użyteczności publicznej, jak szpitale, czy instytucje charytatywne. Powstawały też w mieście nowe klasztory: augustianów, karmelitów, dominikanów i braci mniejszych. Dla niezamężnych kobiet i wdów, dzięki hrabinie Joannie van Constantinopel, powstały dwa duże beginaże (zespół domków z małym kościołem lub kaplicą i szpitalem, izolatką dla zakaźnie chorych, stajnią, kurnikiem, browarem, ogrodami i łąkami) - Sint-Elisabeth i Onze-Lieve-Vrouw ter Hoye.
20
W XIII wieku wybudowano w Gandawie kanał Lieve, liczący 45 km, a później, skierowany w stronę Antwerpii, kanał Sasse Vaart.
21
Gandawa w XV wieku była miastem kultury i ważnym ośrodkiem naukowym.
To tam bracia van Eyck stworzyli w 1432 roku Ołtarz Baranka Mistycznego, tam tworzył Hugo van der Goes (mistrz renesansowego malarstwa niderlandzkiego, najwybitniejszy twórca generacji tzw. prymitywistów niderlandzkich). Miasto posiadało wielu uczonych (Erazm z Rotterdamu), ale też wiele ośrodków, w których można było pobierać naukę (około 300 uczniów uczęszczało do gimnazjum), powszechne były też prywatne lekcje.
22
Gandawa posiadała pięciu lub sześciu aptekarzy, którzy legitymowali się dyplomami uniwersyteckimi lub świadectwami zdanych egzaminów w swojej dziedzinie.
W mieście istniały towarzystwa teatralne i kluby dla mieszczan. Rozwijało się tam też znacząco drukarstwo.
23
Gdy handel suknem przestał być opłacalny, miasto zaczęło podupadać, a mieszkańcu buntować.
Niezadowoleni urzędnicy i robotnicy organizowali strajki, w wyniku których Karol V Habsburg odebrał miastu przywileje i prawo sprawowania władzy nad terenami poza murami miejskimi. Skonfiskował wszystkie dobra miejskie, a symbol niezależności miasta, dzwon Roeland, został zdjety z dzwonnicy. Miasto musiało zapłacić ogromną karę pieniężną.
24
Aby jeszcze bardziej upokorzyć mieszkańców, 3 maja 1540 roku z rozkazu władcy, 30 najznamienitszych mieszkańców, 318 członków mniejszych cechów, 50 członków cechu tkaczy musiało przemaszerować przez miasto boso, odziani jedynie w koszule.
Za nimi podążało 50 największych buntowników, również boso, w białych koszulach i ze stryczkami na szyi - na znak, że za bunt przeciwko cesarzowi zasłużyli sobie na szubienicę. Musieli uklęknąć przed cesarzem i błagać o wybaczenie. Do dziś mieszkańców Gandawy nazywa się stroppendragers - tymi, którzy noszą stryczek.
25
Wydarzenie to urosło do rangi symbolu nieugiętości Gandawy.
Do dziś, co roku w centrum miasta odbywa się w czasie Gentse Feesten pochód sroppendragers. Teraz przejście ze stryczkiem na szyi jest zaszczytem, którego dostępują jedynie członkowie gildii Stroppendragers.
26
Gandawa była także miejscem działania inkwizycji.
Od 1559 roku niemal w każdym miesiącu płonęli na stosach heretycy. Reakcją na te okrucieństwa była w Niderlandach tzw. rewolta ikonoklastów (powstanie, w czasie którego zwolennicy reformacji niszczyli w kościołach katolickich ołtarze, obrazy, naczynia liturgiczne itp.), w czasie której szczególnie ucierpiała Gandawa. Zagrożony był Ołtarz Baranka Mistycznego, który cudem udało się uratować. Zawarta tzw. Pacyfikacja Gandawska wprowadziła pokój religijny pomiędzy protestantami a katolikami.
27
W latach 1577-1584 Gandawa stała się kalwinistyczną republiką.
W tym czasie w mieście powstał pierwszy uniwersytet teologiczny, który dziś jest częścią Uniwersytetu Gandawskiego.
28
Gdy władzę w mieście przejął książę Parmy, w 1584 roku rozpoczęły się prześladowania kalwinistów.
Miasto opuściło wówczas około 15 tys. mieszkańców.
29
Jedną z najbardziej zasłużonych postaci miasta był Antoon Triest, biskup, wielki miłośnik i mecenas sztuki
To on zamawiał dla miasta dzieła u Rubensa, Van Dycka i rzeźbiarza Jerooma Duqquesnoya.
30
Wybudowano nowy kanał wodny Gandawa - Brugia, który potem przedłużono do portów w Ostendzie i Dunkierce.
Korzystało z niego około 50 tys. osób rocznie, a jednym z najznakomitszych pasażerów był car Rosji Piotr Wielki.
31
W połowie XVIII wieku, pod rządami cesarzowej Marii Teresy, Gandawa osiągnęła status największego miasta Belgii.
W mieście pojawiły się cukrownie i pierwsze prawdziwe fabryki nie związane z sukiennictwem. W 1737 roku została otwarta ufundowana przez przemysłowców nowa opera przy placu Kouter.
32
W domach budowanych w XVIII wieku w Gandawie gościły znamienite postacie: król Francji Ludwik XVIII, car Aleksander, król Niderlandów Wilhelm I, Wellington zanim wyruszył pod Waterloo, amerykańska delegacja z przyszłym prezydentem Johnem Quincy Adamsem.
Doszło tam też do podpisania tzw. traktatu gandawskiego, kończącego drugą wojnę brytyjsko-amerykańską.
33
Gandawa była pierwszym miastem w Europie, gdzie dotarła rewolucja przemysłowa.
Zmechanizowano przemysł tekstylny, dzięki przemyconemu z Anglii projektowi maszyny przędzalniczej - Przędącej Jenny.
34
Pierwszy pociąg parowy przyjechał do Gandawy 28 września 1837 roku.
W 1874 roku pojawiły się na ulicach tramwaje - na początku konne, a od 1905 roku elektryczne.
35
W Gandawie powstały pierwsze w Belgii nowoczesne związki zawodowe.
36
W 1873 roku w Gandawie nastąpiło założycielskie zebranie Instytutu Prawa Międzynarodowego.
37
W 1913 roku Gandawa była gospodarzem wystawy światowej EXPO.
Wystawę zorganizowano w specjalnie wybudowanym kompleksie. Wybudowano też wtedy dworzec Sint-Pieters, hotel Flandria Palace oraz odrestaurowano wiele zabytków miasta.
38
Od początku XX wieku Gandawa posiadała około 15 dużych hoteli, salę kinową Valentino, gdzie filmy wyświetlano już w 1901 roku.

Po I wojnie światowej Gandawa stała się miastem kultury i rozrywki. Rozpoczęto organizację m.in. Gentse Feesten i jarmarku z okazji Środopościa, które organizowane są co roku do czasów obecnych.

39
W 1932 roku w Gandawie rozpoczęło działalność największe kino w Belgii, gdzie wyświetlano filmy dźwiękowe - Capitole.
Gandawa w latach 30. posiadała swoją radiostację, a Uniwersytet Gandawski stał się pierwszą szkołą wyższą w kraju, gdzie wykładano w języku niderlandzkim. W 1938 roku jeden z profesorów tego uniwersytetu - Corneille Heymans otrzymał Nagrodę Nobla.
40
W czasie II wojny światowej w walkach o wyzwolenie miasta brała udział polska Pierwsza Dywizja Pancerna generała Stanisława Maczka.
1 stycznia 1945 roku nad podgandawskim lotniskiem St. Denijs Westrem miała miejsce jedna z największych bitew powietrznych końca II wojny światowej, zwana bitwą nad Gandawą. W bitwie udział brały polskie dywizjony lotnicze 302, 308 i 317.
41
Gandawa pod względem liczby studentów jest najważniejszym miastem uniwersyteckim Belgii.
Na samym uniwersytecie studiuje około 28 tys. osób. W mieście studiuje wielu studentów zagranicznych, w tym spora grupa studentów z Polski (w ramach Erasmusa).
42
Gandawa jest ważnym portem morskim.
Podstawą gospodarki jest przemysł włókienniczy, elektromaszynowy, chemiczny, skórzany, przetwórstwa spożywczego. Jest dużym ośrodkiem hodowli kwiatów.
43
Gandawa jest miastem trzech wież.
Są one bardzo charakterystyczne dla panoramy tego miasta: wysoka dzwonnica zwana "smoczą wieżą" - belfort z XIV wieku, zabytek UNESCO, wieża kościoła św. Mikołaja (jeden z najstarszych i najbardziej znanych punktów orientacyjnych w Gandawie), oraz wieża katedry św. Bawona (w katedrze odbył się w1500 roku chrzest Karola V -cesarza Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego w latach 1519-1556).
44
Co roku w Gandawie odbywa się jeden z największych festiwali filmowych w Europie - Film Festival Ghent.
Lubisz ciekawostki?

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy