Ciekawostki o Piotrze I Wielkim

Jeden z największych władców Rosji

Piotr I Wielki
Piotr I Wielki uważany jest za jednego z największych władców Rosji. Był wielkim reformatorem, strategiem, budowniczym, który jako pierwszy z carów odbył zagraniczne podróże aby się uczyć i podpatrywać jak rozwija się świat. Nie miał oporów, aby działając incognito podjąć się fizycznej pracy. Wszystkie doświadczenia zdobyte w innych krajach starał się przenieść na grunt rosyjski. Wygrywał wojny, budował miasta, zmieniał kraj na lepsze. Jego metody nie zawsze były łagodne i aprobowane przez wszystkich, mówi się, że był wielki ale i okrutny.
1.Piotr I Aleksiejewicz Wielki urodził się w 1672 roku w Moskwie.
Był synem Aleksego I Michajłowicza (cara Rosji w latach 1645-1676, ojca trzech kolejnych carów z dynastii Romanowów - Fiodora III, Iwana V i Piotra I Wielkiego), oraz Natalii Kiryłowej Naryszkiny (carycy Rosji, drugiej żony cara Aleksego I Romanowa).
2.W wieku czterech lat stracił ojca i został oddany pod opiekę bojarzyna Rodiona Streszniewa.
Jego edukacja odbywała się pod okiem światłych nauczycieli, m.in. Symeona Połockiego, ruskiego, wielkolitewskiego pisarza pochodzącego z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Otrzymał staranne wykształcenie, w młodości nauczył się języka niemieckiego i niderlandzkiego, interesował się zagadnieniami technicznymi i wojskowymi.
3.Po śmierci ojca tron objął przyrodni brat Piotra, Fiodor III Romanow.
Śmierć Fiodora po sześciu latach rządów, doprowadziła do konfliktu między Piotrem a jego drugim przyrodnim bratem Iwanem, który był ograniczony umysłowo.
4.Ostatecznie obaj bracia zostali carami, a regentką została ich siostra Zofia.
Bracia współrządzili aż do śmierci Iwana V w 1696 roku.
5.W międzyczasie Piotr ożenił się z Eudoksją Łopuchiną, pochodzącą z bogatej bojarskiej rodziny
Piotra poślubiła krótko przed zamachem na jego życie, przygotowanym przez przyrodnią siostrę cara Zofię Romanową (Piotr zagrażał jej w drodze do tronu). Ze związku z Eudoksją urodziło się trzech synów: Aleksy Piotrowicz (którego później na polecenie ojca uwięziono, torturowano i stracono w Pietropawłowsku), Aleksander Piotrowicz i Paweł Piotrowicz. Małżeństwo jednak nie okazało się szczęśliwe, Piotr oddalił żonę, a później zamknął ją w klasztorze Pokrowskim w Suzdalu.
6.Niedługo po śmierci Iwana V, już jako samodzielny car Rosji odniósł swoje pierwsze zwycięstwo, pokonując Turków i zdobywając twierdzę Azow.
Uświadomiło mu to konieczność posiadania mocnej floty.
7.Piotr I mieszając się w polską elekcję, poparł wybór Augusta II Mocnego na króla Rzeczpospolitej Obojga Narodów w 1697 roku.
8.Był pierwszym carem Rosji, który podróżował za granicę.
W latach 1697-1698 wyruszył w oficjalną misję dyplomatyczną zwaną Wielkim Poselstwem, podróżując po krajach Europy Zachodniej.  W podróż tę udał się incognito jako Piotr Michajłow.
9.Oficjalnym celem tej podróży było uzyskanie potwierdzenia, że europejscy przeciwnicy Turcji gotowi są do kontynuowania wojny z "wrogiem krzyża pańskiego".
Jednak nie tylko względy dyplomatyczne wchodziły w grę. Piotr ciekawy był Europy, chciał ją zobaczyć i poznać. Chciał się nauczyć wszystkiego czego nie wiedział w dziedzinach, które go interesowały.
10.Piotr I marzył o wprowadzeniu Rosji jako silnego, zmodernizowanego, akceptowanego państwa na arenę europejskiej polityki.
Chciał nawiązać stałe stosunki dyplomatyczne z dworami europejskimi, uzyskać poparcie tych dworów w walce przeciwko wspólnemu wrogowi - Imperium Osmańskiemu oraz pozyskać dla swojego kraju specjalistów z różnych dziedzin.
11.Poselstwo składało się z 200-250 osób towarzyszących trzem posłom pełnomocnym (ambasadorom).
Było to trzech namiestników: Nowogrodu, Syberii i Biełowa.
12.Poselstwo odwiedziło Inflanty i Prusy, Niemcy, Holandię, Anglię, Austrię i Rzeczpospolitą.
W kontaktach towarzyskich Piotr I postrzegany był jako mężczyzna atrakcyjny o szlachetnej postawie i miłej aparycji. Doceniano też jego walory intelektualne, lecz dostrzegano również jego brak ogłady towarzyskiej, określano jego zachowanie jako typowe dla przedstawiciela swego kraju.
13.W czasie pobytu w Holandii, Piotr zatrudnił się w stoczni należącej do Kompanii Wschodnioindyjskiej jako prosty robotnik, każąc się nazywać Peter Timmerman van Zaandam (Piotr, cieśla Zaandamski).
Zamieszkał na zamkniętym terenie stoczni. Codziennie chodził do pracy razem z rzemieślnikami budującymi trzydziestometrową fregatę, którą Kompania nazwała imieniem apostołów Piotra i Pawła. Jadał posiłki z kolegami z pracy, którzy zwracali się do niego po imieniu, chociaż wszyscy wiedzieli kim jest w rzeczywistości.
14.Będąc w Hadze regularnie bywał na posiedzeniach parlamentu (jako obserwator), odwiedzał uczonych, zwiedzał pałace, galerie obrazów, muzea.
Interesował się drobiazgami, "starając się z każdej dyscypliny uszczknąć cząstkę na własny użytek". Poczynił zakupy na masową skalę urządzeń technicznych, książek, preparatów biologicznych, itd. Zwerbował też przeszło 100 rzemieślników i wielu oficerów.
15.Podróż Piotra I do Europy Zachodniej kroniki opisują jako jeden z "kamieni milowych" jego panowania.
Następstwami tej podróży były zmiany jakie zaszły w Rosji. Z półorientalnego, pozostającego w izolacji kraju, Rosja zmieniła się w ważnego uczestnika polityki europejskiej. Reformy, które car zaczął wprowadzać po powrocie, dotknęły niemal każdej dziedziny życia kraju i często były nie tylko odwzorowaniem ale też kopią urządzeń i rozwiązań jakie car zobaczył na zachodzie Europy.