Ciekawostki o Tadeuszu Kościuszce

Tadeusz Kościuszko
Znaleźliśmy 52 ciekawostki na temat Tadeusza Kościuszki

Bohater północy

Tadeusz Kościuszko uznawany jest za bohatera narodowego Polski, Stanów Zjednoczonych i Białorusi.

Był znakomitym inżynierem i dowódcą wojskowy, jednym z najsłynniejszych postaci w historii Polski a także USA.

1
Tadeusz Kościuszko urodził się w 1746 roku w Mereczowszczyźnie koło Kosowa na Polesiu.
W I połowie XVIII wieku folwark Mereczowszczyzna był własnością Sapiehów. W 1733 roku objął go w zastaw Ludwik Tadeusz Kościuszko, w którego posiadaniu folwark znajdował się do czasu wykupienia w 1764 roku. Kościuszkowie wówczas przenieśli się do rodowego majątku Siechnowicze.
2
Ród Kościuszków wywodzi się od Konstantego Fiodorowicza, dworzanina wielkoksiążęcego Aleksandra Jagiellończyka i Zygmunta I.
Konstanty Fiodorowicz nazywany był zdrobniale "Kostiuszką", co po latach stało się nazwiskiem rodowym. W 1509 roku, Zygmunt I Stary jako wielki książę litewski, nadał Konstantemu (na mocy przywileju spisanego w starobiałoruskim) na własność majątek Siechnowicze, obejmujący jeszcze sąsiednie przysiółki. Z czasem ród się spolonizował.
3
Tadeusz, któremu na chrzcie dano imiona Andrzej Tadeusz Bonawentura Kościuszko, był czwartym dzieckiem Ludwika Tadeusza Kościuszki i Tekli z Ratomskich Kościuszkowej, herbu Roch III.
Ojciec Tadeusza był dworskim urzędnikiem (miecznikiem), pułkownikiem regimentu buławy polnej litewskiej.
4
W wieku dziewięciu lat, wraz ze starszym bratem Józefem, rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie.
W 1760 naukę przerwał, obaj bracia wrócili do domu z powodu finansowych kłopotów po śmierci ojca.
5
Dziedzicem niewielkiego majątku został Józef, dlatego Tadeusz wybrał karierę wojskową.
Dzięki wsparciu Czartoryskich, wstąpił 18 grudnia 1765 roku do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej. Szkoła Rycerska powstała z inicjatywy Stanisława Augusta Poniatowskiego, a jej celem było przygotowanie kadry oficerów, ludzi światłych, postępowych i dobrych obywateli.
6
Był bardzo zdolnym, wyróżniającym się spośród innych uczniem.
Studiował tam historię Polski i historię powszechną, filozofię, łacinę, język polski, francuski, niemiecki, prawo, ekonomię, arytmetykę, geometrię i miernictwo.
7
Jako zdolny student uczęszczał na specjalny kurs inżynierski dla wyróżniających się słuchaczy.
Pozostał w szkole jako instruktor podbrygadier w stopniu chorążego, a ukończył ją w stopniu kapitana.
8
W 1769 roku wyjechał do Paryża jako stypendysta królewski.
W czasie tego pobytu pogłębiał swoją wiedzę w Akademii Wojskowej szwoleżerów gwardii królewskiej w Wersalu, gdzie uczył się o nowoczesnych fortyfikacjach. Studiował też w Akademii Malarstwa i Rzeźby.
9
Pobyt Kościuszki w Paryżu trwał pięć lat.
Przedrewolucyjna Francja w tym czasie wywarła na nim ogromne wrażenie, co przełożyło się na jego przekonania polityczne i społeczne.
10
Po powrocie do Polski, w której trzy lata wcześniej Rosja, Austria i Prusy dokonały rozbioru, nie znalazł zatrudnienia w wojsku (ówczesna armia polska zredukowana była do 10 tys. żołnierzy).
Nie posiadał majątku (w rodzinnym gospodarzył brat), co było przeszkodą w jego planach małżeńskich związanych z Ludwiką Sosnowską, córką hetmana polnego litewskiego Józefa Sylwestra Sosnowskiego.