Ciekawostki o strefie śródziemnomorskiej

Strefa śródziemnomorska
Znaleźliśmy 16 ciekawostek na temat strefy śródziemnomorskiej

Granica drzewa oliwnego

Świat śródziemnomorski był od najdawniejszych czasów jednym z centralnych regionów świata. W starożytności w krajach położonych nad Morzem Śródziemnym rozwijały się zaawansowane cywilizacje starożytnych Egipcjan, Hetytów, Izraelitów, Fenicjan, Greków i Rzymian. Morze Śródziemne było pomostem pomiędzy Wschodem i Zachodem w dziedzinie handlu i wymiany kulturalnej, było też granicą między chrześcijańskim Zachodem na północy, a światem islamskim na południu. Obecnie jest to region o zróżnicowanym składzie etnicznym, wielu językach i religiach. Jest terenem silnie zurbanizowanym, posiadającym dużą liczbę gęsto zaludnionych obszarów. Gospodarka regionu śródziemnomorskiego oparta jest na rolnictwie, handlu i transporcie, ale przede wszystkim na turystyce.

1
Strefa śródziemnomorska, zwana też basenem Morza Śródziemnego, obszarem śródziemnomorskim lub Mediterraneum, to duży obszar wokół Morza Śródziemnego.
Jest to obszar międzykontynentalny obejmujący Morze Śródziemne z jego wyspami oraz przybrzeżne regiony kontynentalne trzech kontynentów: Europy, Azji i Afryki.
2
Obszar ten obejmuje w sumie ponad 1,3 mln km2 lądu i 2,5 mln km2 obejmujących Morze Śródziemne.
Jego granice są ściśle określone. Na południu graniczy z Saharą, na wschodzie z Pustynią Syryjską, na północy z Górami Dynarskimi, Alpami i Masywem Centralnym.
3
Region Morza Śródziemnego podzielony jest na trzy kontynenty: Europę, Afrykę i Azję.
W Europie rozciąga się w całości lub częściowo - z zachodu na wschód - przez Portugalię, Hiszpanię, Andorę, Francję, Monako, Włochy, San Marino, Watykan, Maltę, Słowenię, Chorwację, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Albanię, Grecję i europejską część Turcji. Część azjatycka obejmuje Turcję w Azji Mniejszej, a także Syrię, Liban, Izrael, Terytorium Palestyny, Jordanię i Cypr.

W Afryce region śródziemnomorski obejmuje północne części Egiptu, Libii, Algierii i Maroka.4
Region Morza Śródziemnego jest określany także przez pasma górskie otaczające je.
Należą do nich: Pireneje, Alpy, Góry Dynarskie, Rodopy, Taurus, Liban i Atlas.
5
Region ten wyznaczany jest także przez naturalny i potencjalny zasięg drzewa oliwnego, dlatego nazywany jest on również granicą drzewa oliwnego.
Kraje, które zlokalizowane są na tym obszarze noszą nazwę krajów śródziemnomorskich. Większość tych krajów należy tylko w niewielkiej części do Morza Śródziemnego, jak np. Francja, Turcja, czy kraje Afryki Północnej. Portugalia i Jordania są przypisywane do świata śródziemnomorskiego ze względów kulturowych i klimatycznych, choć w ogóle nie posiadają wybrzeża tego morza.
6
Strefa śródziemnomorska charakteryzuje się zróżnicowaną i kontrastową topografią.
Występują tam stale zmieniające się krajobrazy: wysokie góry, skaliste wybrzeża, nieprzeniknione zarośla, półpustynne stepy, przybrzeżne mokradła, piaszczyste plaże i niezliczone wyspy o różnych kształtach i rozmiarach.

W europejskiej części regionu w krajobrazie wyróżniają się wzgórza oraz płaskowyże (200-500 m n.p.m.) ciągnące się pomiędzy niskimi pasmami górskimi. Wybrzeża są skaliste z piaszczystymi plażami i zatokami. Zróżnicowana topografia terenu jest wynikiem aktywności tektonicznej, która spowodowała wypiętrzenie się tam dużych pasm górskich, jak Apeniny, Sierra Nevada, Pindos i Taurus, oraz  wulkanicznej tych obszarów.  Występuje tam kilka czynnych wulkanów, jak Etna, Wezuwiusz , Stromboli.
7
Strefa śródziemnomorska bogata jest w liczne wyspy, których jest około 5000.
Należą do nich: Cypr, Kreta, Malta, Sycylia, Korsyka, Sardynia, Baleary i wyspy Morza Egejskiego. Ich wybrzeże liczy łącznie około 18 tys. km, co stanowi prawie 40% całego wybrzeża Morza Śródziemnego (długość wybrzeża wynosi ponad 46 tys. km).
8
Od nazwy regionu wziął nazwę występujący tam klimat - klimat śródziemnomorski.
Jest to rodzaj klimatu podzwrotnikowego (subtropikalnego). Jego charakterystyczną cechą są ciepłe i suche lata, o temperaturze powyżej 20°C oraz łagodne zimy o temperaturze powyżej 0°C , a także fakt, że występuje głównie bezpośrednio nad morzem. Opady tam są bardzo rzadkie. Klimat ten sprzyja rozwojowi rolnictwa i turystyki masowej.
9
Region Morza Śródziemnego charakteryzuje się szczególną różnorodnością gatunków - bioróżnorodność szacuje się na 400 do 600 tys. gatunków zwierząt i roślin, co odpowiada około 1/12 globalnej różnorodności biologicznej.
Samo Morze Śródziemne jest domem dla 13 tys. z 300 tys. endemicznych gatunków na świecie.
10
Roślinność w strefie śródziemnomorskiej powstała w wyniku zmian klimatu i selekcji naturalnej w trzeciorzędzie.
Wraz z końcem epoki lodowcowej, w regionie tym dominowały wiecznie zielone rośliny twardolistne lub iglaste. Choć pierwotna roślinność tego regionu jest trudna do ustalenia, prawdopodobnie był on pokryty całkowicie lasami tych gatunków. Typowymi przedstawicielami na zachodzie są dąb ostrolistny (Quercus ilex) i dąb korkowy (Quercus suber), na wschodzie drzewo oliwne (Olea europaea) i szarańczyn strąkowy (karob).

Na wilgotnych terenach do dziś przetrwały resztki lasów wawrzynowych. Ponad to dominują tam sosny, cyprysy i cedry. Na terenach zalewowych i dolinach rzecznych pospolite są drzewa liściaste, takie jak: wiązy, topole, jawory i kasztanowce. Granice tych form roślinności tworzą: wilgoć na północy, susza na południu i wschodzie oraz zimno na dużych wysokościach.

Na przestrzeni wieków rozwinęła się zdegenerowana forma lasu twardolistnego, osiągającego wysokość do 5 m, znacznie bogatsza w gatunki, gdzie występuje runo leśne - makia, a także jej bardziej zdegenerowana postać - garig.

O roślinności w klimacie stepowym decydują sukulenty, cierniste krzewy i inne kserofity. Trawa halfa, cierń syryjski (cierń Chrystusa), piołun są gatunkami endemicznymi ale rozpowszechnione są także rośliny introdukowane, takie jak opuncja i agawa.