Architektura

Ciekawostki o Masadzie

Znaleźliśmy 19 ciekawostek na temat Masady

Izraelskie Termopile

Starożytna twierdza położona nad Morzem Martwym była miejscem krwawych walk pomiędzy żydowskimi powstańcami a Rzymianami. Postawa zelotów podczas obrony twierdzy dla współcześnie żyjących Izraelczyków, stała się symbolem heroicznego oporu do samego końca. Wobec zbliżającej się klęski podjęto decyzję o zbiorowym samobójstwie, a zakończenie oblężenia było równoznaczne z końcem trwającego od siedmiu lat powstania żydowskiego.
1
Masada to starożytna twierdza żydowska wzniesiona na szczycie wolno stojącego płaskowyżu we wschodniej części Pustyni Judzkiej nad Morzem Martwym.

W tamtym czasie ludność Palestyny w czasie niebezpieczeństwa szukała schronienia w górskich twierdzach, które powstawały w najmniej dostępnych miejscach.

Masada zarówno pod względem położenia geograficznego jaki i wyglądu zewnętrznego jak najbardziej odpowiadała określeniu “górska twierdza”. Wznoszący się na wysokość 410 metrów nad poziomem Morza Martwego płaski szczyt Masady ma kształt rombu o wymiarach 600 metrów długości i około 320 metrów szerokości. Szczytu bronią strome, kilkusetmetrowe zbocza. Już sama góra stanowiła naturalne miejsce obronne.

2
Powstanie twierdzy datuje się na II wiek przed naszą erą. 
Zbudowana została przez arcykapłana Jonatana, który również nadał jej nazwę - nazwa jest hebrajska: “Mezadah” = “górska forteca”. Sporne jest, kim był Jonatan. Jedni badacze łączą postać arcykapłana Jonatana z bratem Judy Machabeusza (jeden z przywódców żydowskiego powstania przeciwko Seleucydom), inni opierając się na danych, że Aleksander Janneusz z dynastii hasmonejskiej był królem i posiadał równocześnie tytuł arcykapłana, a Janneusz jest skróconą formą imienia Jonatan, uznają, że Masadę zbudował król Aleksander Janneusz (król Judei od 103 r. p.n.e.).
3
W ciągu około 100 lat po wybudowaniu, twierdza nie odgrywała znaczącej roli.
Twierdza leżała na spalonych słońcem terenach pustynnych, z dala od miast ( około 50 km od Jerozolimy) i urodzajnych dolin, na skraju suchej kotliny Morza Martwego.
4
Masada rozbudowana została przez Heroda Wielkiego około 37 r. p.n.e. - twierdza była jednym z jego największych sukcesów budowniczych.

W 40 r. p.n.e. Herod uciekał przed Partami (Królestwo Partów leżało na terenie starożytnego Iranu) i Antygonem z dynastii Hasmoneuszy (król Judei od 40 r. p.n.e.). Doceniając strategiczne położenie Masady, schronił się w niej wraz z rodziną. Następnie osadził w twierdzy 800 swoich najlepszych żołnierzy, a sam wyruszył do Rzymu w poszukiwaniu pomocy. Wkrótce rozpoczęło się oblężenie Masady przez Antygona.

Po powrocie z  Rzymu Herod zebrał armię najemników i ludności judejskiej i wyruszył na odsiecz Masadzie. Po zdobyciu twierdzy,  już jako król Judei (od 37 r. p.n.e.), zdecydował się ją rozbudować i ufortyfikować.

5
Rozbudowa Masady przebiegała w trzech etapach.
  • Po 37 r. p.n.e. zbudowano system irygacyjny (wykuto w skale 12 zbiorników na wodę), rozpoczęto budowę pałacu zachodniego, zbudowano trzy mniejsze pałace, magazyny i koszary. Warownia umocniona została trzema wieżami na południowym krańcu płaskowyżu.
  • W 25 r. p.n.e. zbudowano pałac północny, magazyny na żywność, łaźnie oraz nowe skrzydło do pałacu zachodniego.
  • W 15 r. p.n.e. cały wierzch góry otoczono białym murem kamiennym o wysokości 5 - 6,5 m, dokończono również budowę pałacu zachodniego.  Na obwodzie muru znajdowało się  37 wież o wysokości 27 m. Obwód muru wynosił 1400 m, a grubość 4 m.
6
Po rozbudowie  Masada uchodziła za najpotężniejszą ze wszystkich twierdz w Judei.
7
W 6 r. n.e. Masada zajęta została przez Rzymian - służyła jako strażnica graniczna.  Stacjonował w niej garnizon żołnierzy rzymskich.
8
W 66 r. n.e. Masada zajęta została przez Sykariuszy (Sykaryjczyków) - najbardziej radykalny odłam zelotów (ugrupowanie sprzeciwiające się rzymskiemu panowaniu nad Palestyną).

Pozostając pod dowództwem Menachema - jednego z liderów powstania przeciwko Rzymianom, Sykariusze rozbili garnizon rzymski i obsadzili fortecę własnymi ludźmi. Mieli do dyspozycji duże zapasy żywności, która zgromadzona była jeszcze od czasów Heroda (zdatna do spożycia dzięki suchemu klimatowi, sposobie zabezpieczenia i przechowywania).

Dzięki uprawom mieli także świeżą żywność, hodowali bydło. Mieli dostęp do wody, która była zgromadzona w wybudowanych w przeszłości zbiornikach.

    Dowiedz się więcej...
9
W 73 r. n.e. zajęta przez Sykariuszy Masada była jednym z trzech ostatnich punktów oporu przeciwko Rzymianom.
W twierdzy znajdowało się około 1000 osób, w tym wiele kobiet i dzieci. Obroną Masady kierował Eleazar ben Jair, który był spokrewniony z Menachemem.
10
Oblężeniem Masady kierował rzymski generał Flawiusz Silwa, który dowodził armią liczącą - według różnych źródeł -  od 5000 do 15000 żołnierzy.
W skład armii wchodziły: X Legion Fretensis (legion sformowany przez Oktawiana, przypuszczalnie na Sycylii, który specjalizował się w działaniach oblężniczych) oraz 6 kohort pomocniczych.
    Dowiedz się więcej...

Najnowsze tematy

Ciekawostki o padalcu zwyczajnym
Choć padalec przypomina węża w rzeczywistości jest beznogą jaszczurką. W toku ewolucji nastąpił u tych zwierząt zanik kończyn ale w szkielecie nadal w ...
Ciekawostki o Florencji
Florencja jest stolicą Toskanii i jej najbardziej zaludnionym miastem. W okresie średniowiecza była jednym z najbogatszych miast tamtej epoki. Wielu n ...
Ciekawostki o Masadzie
Starożytna twierdza położona nad Morzem Martwym była miejscem krwawych walk pomiędzy żydowskimi powstańcami a Rzymianami. Postawa zelotów podczas obro ...
Ciekawostki o wilkach
Wilki zawsze były obecne w ludzkiej kulturze, najczęściej w negatywnym kontekście a jednocześnie fascynowała ich niezależność, siła i wytrwałość. Daw ...
Ciekawostki o tygrysach
Ten jeden z największych drapieżników lądowych jest zwinnym, dobrze skaczącym i świetnie pływającym, samotnie polującym osobnikiem. Zawsze budził groz ...
Ciekawostki o Kosie zwyczajnym
Jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli drozdowatych. Według szacunków, globalna populacja tych ptaków może wynosić nawet pół mil ...
Ciekawostki o Meksyku
Meksyk jest krajem o bogatej i burzliwej historii. W epoce prekolumbijskiej istniały tu liczne cywilizacje o bardzo nietypowych cechach i zwyczajach. ...
Ciekawostki o Egipcie
Od pierwszego zjednoczenia i uformowania większej państwowości minęło już ponad pięć tysięcy lat, jednak Egipt był zamieszkiwany przez różne plemiona ...