Państwa

Do kiedy należy usunąć banery wyborcze?

Wybory zostały już zakończone, jednak w ciągu dalszym spotkamy miejsca, w których znajdują się różnego rodzaju materiały wyborcze, takie jak plakaty, czy banery. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że przepisy prawa regulują konkretne terminy, w których wywieszone materiały muszą zostać usunięte.

Przepisy kodeksu wyborczego

Kwestie wywieszania i usuwania materiałów umieszczanych w celu prowadzenia kampanii wyborczej reguluje oczywiście Kodeks wyborczy. W artykule 110 tego kodeksu, znajdziemy informacje, gdzie materiały mogą być wywieszane, a są to: ściany budynków, przystanki komunikacji publicznej, tablice i słupy ogłoszeniowe, ogrodzenia, latarnie, urządzenia energetyczne i telekomunikacyjne, pod warunkiem uzyskania zgody właściciela.


Ponadto, jeżeli sposób ich umieszczenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo bezpieczeństwu mienia bądź bezpieczeństwu w ruchu drogowym, to służby porządkowe, takie jak policja, czy straż miejska, są obowiązane do ich usunięcia na koszt danego komitetu.


Jeżeli chodzi o sam termin usunięcia materiałów wyborczych, to zgodnie z art. 110 par.6 Kodeksu wyborczego, muszą zostać one usunięte w ciągu 30 dni od daty wyborów. W przeciwnym razie organ w postaci wójta wyda postanowienie o ich usunięciu, a kosztami obciąży pełnomocników wyborczych, którzy byli do tego zobowiązani.

Od tej zasady istnieje jednak jeden wyjątek. Jeżeli materiały znajdują się na nieruchomościach, obiektach lub urządzeniach nie będących własnością Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub stowarzyszeń, komunalnych osób prawnych oraz spółek, w których większość akcji lub udziałów ma Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, oraz fundacji utworzonych przez organy władzy publicznej, a właściciel wyrazi na to zgodę, to nie muszą być one wcale usuwane. Jednak taka praktyka w Polsce w zasadzie nie ma zastosowania.


Nie musimy zatem się przejmować, jeżeli spotkamy jeszcze jakieś materiały, ponieważ niebawem powinny one zniknąć. Wybory zostały już zakończone, a nasi reprezentanci wybrani. Pamiętajmy jednak, że niebawem ponownie odbędą się wybory, tym razem do Parlamentu Europejskiego. Do tego czasu możemy się skupić jednak na innych sprawach, jak na przykład występ Polski na Euro 2024. Mamy głęboką nadzieję, że Polacy zajdą jak najdalej, a gdy spojrzymy na tabelę euro strzelcy, to znajdziemy tam nazwisko jednego z naszych reprezentantów.

Materiał partnera

Powiązane artykuły