Islam

Jednym z dwóch głównych odłamów islamu jest sunnizm.

Fragment artykułu 53 ciekawostki o islamie

Założenia w państwie sunnickim (kalifacie) są takie, aby religia, moralność oraz prawo państwowe były ze sobą nierozerwalnie związane. W praktyce jednak tylko niektóre państwa (Arabia Saudyjska i Afganistan) zrównały prawo religijne (szariat) z państwowym. 

W większości islam uznawany jest za fundament państwa, a Koran za źródło prawa świeckiego. W wielu krajach muzułmańskich nie są respektowane postanowienia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ dotyczące wolności (zakaz krytyki religii), czy wolności sumienia (zakaz apostazji - w 12 muzułmańskich krajach karany jest śmiercią). Islam sunnicki nakazuje bezwzględne posłuszeństwo kalifowi i udział w prowadzonych przez niego wojnach.

Więcej o islamie

Podobne tematy