Stanisław August Poniatowski

Stanisław August popierał Familię Czartoryskich, był z nimi związany politycznie i z poparcia Familii objął urząd stolnika litewskiego.

Dzięki staraniom Familii wyjechał do Petersburga jako prywatny sekretarz brytyjskiego ambasadora Charlesa Hanbury Williamsa. W czasie tego pobytu poznał żonę następcy tronu carskiego Katarzynę, przyszłą cesarzową Rosji. W grudniu tego samego roku nawiązał z nią romans, a Katarzyna już wtedy obiecała mu wsparcie w uzyskaniu polskiej korony. 

Ambasador Williams chcąc bronić swojego sekretarza odesłał go w sierpniu 1756 roku do Polski. Jednak Katarzyna wymogła na kanclerzu Aleksym Bestużewie, by zażądał od dworu saskiego ponownego przysłania Poniatowskiego w misji dyplomatycznej. Poniatowski wrócił do Petersburga, gdzie kontynuował romans z Katarzyną, a jego owocem była ich córka Anna Piotrowna (dziecko żyło tylko około 3 miesięcy).

Para kochanków została kiedyś przyłapana na gorącym uczynku przez męża Katarzyny wielkiego księcia Piotra - uszli oni przed jego gniewem dzięki Franciszkowi Ksaweremu Branickiemu.

Więcej o Stanisławie Auguście Poniatowskim

Podobne tematy