Wrocław

Pochodzenie nazwy miasta nie jest do końca znane, istnieje kilka hipotez na ten temat.

Fragment artykułu 37 ciekawostek o Wrocławiu
Najstarsze zapisy nazwy pochodzą ze średniowiecza, z zapisków Thietmara, biskupa merseburskiego, kronikarza, autora "Kronik" będących ważnym źródłem historii Niemiec i Polski. Określał on Wrocław jako Wrotizlaensem i Wortizlava, a potem jako Vuartizlau. Sugerowało to pochodzenie nazwy miasta od konkretnej osoby nazywającej się Wrocław, Wrocisław czy Warcisław - było to popularne imię wśród polskiego średniowiecznego rycerstwa.
Inna hipoteza zakłada, że nazwa miasta pochodzi od imienia zmarłego w 921 roku księcia czeskiego Vratislava I. Jest to mało prawdopodobne, gdyż Vratislav I zmarł przed założeniem grodu, które datuje się na lata 940-970.

Istnieje jeszcze niemiecka nazwa miasta - Breslau, która ma słowiańskie korzenie. Zastąpienie litery "W" na "B" wynikało prawdopodobnie z trudności jej wymowy przez Niemców.

Polska nazwa "Wrocław" jest skrótem od staropolskiego imienia Wrócisław lub Vratislav.
Więcej o Wrocławiu

Podobne tematy