Miasta

Ciekawostki o Szczecinie

Znaleźliśmy 31 ciekawostek na temat Szczecina

Miasto nad Odrą

Szczecin istniał już na mapie średniowiecznej Europy jako najważniejszy gród na Pomorzu Zachodnim. Dziś jest stolicą województwa zachodniopomorskiego i największym jego miastem.

Podczas setek lat historii tego miejsca, zmieniało ono wielokrotnie właścicieli. Od państwa Polan poczynając, poprzez Szwecję, Brandenburgię, Prusy i Niemcy aby po wojnie wrócić do Polski.

Szczecin to stare portowe miasto, które wbrew pozorom nie leży nad morzem, a nad Odrą i aby dotrzeć ze Szczecina nad Bałtyk trzeba pokonać jeszcze ponad 90 km. Bogata historia Szczecina widoczna jest obecnie w jego architekturze. Otoczony wieloma przestrzeniami zieleni, jezior, bogaty w liczne pomniki przyrody, stanowi piękne miejsce do życia dla wielu jego mieszkańców. Każdy niemalże Polak kojarzy Szczecin poprzez jego sztandarowy produkt, którym jest paprykarz szczeciński, a także wódka "Starka" i śledź który kiedyś był głównym produktem eksportowym tego miasta. A nad wszystkim od niedawna czuwa "szef wszystkich szefów" - Krzysztof Jarzyna ze Szczecina.

Szczecin
1
Szczecin to miasto w północno-zachodniej Polsce przy granicy polsko-niemieckiej.
Jest miastem na prawach powiatu, stolicą województwa zachodniopomorskiego i jego największym miastem.
2
Powierzchnia miasta wynosi 300,55 km2, z czego 1202,8 km2 zajmują grunty pod wodami, co stanowi 24% ogólnej powierzchni.
Jest trzecim pod względem zajmowanej powierzchni i siódmym pod względem liczby ludności miastem Polski - według danych GUS z 2021 r. liczył 396 472 mieszkańców.

Szczecin znajduje się w centrum aglomeracji szczecińskiej, która jest jedną z ośmiu polskich metropolii.
3
W anegdocie o Szczecinie turysta pyta: którędy nad morze?
Szczecin nie leży nad morzem, leży u ujścia Odry, w odległości około 65 km (w linii prostej) od morza i 30 km od Zalewu Szczecińskiego, który jest laguną morską. Drogą lądową odległość z centrum Szczecina do Morza Bałtyckiego wynosi około 94 km (do Międzyzdrojów).

Odra dopływa do miasta dwoma nurtami: wschodnim - Odra Wschodnia (Regalica) i zachodnim - Odra Zachodnia. W granicach miasta są również zbiorniki wód stojących, główne, jak Jezioro Dąbie i Jezioro Głębokie oraz jeziora: Szmaragdowe, Rusałka i Słoneczne.
4
Szczecin leży w odległości pięciu kilometrów od granicy polsko-niemieckiej.
Terytorium miasta graniczy z gruntami gmin: Dobra, Kołbaskowo, Gryfino, Stare Czernowo, Kobylanka, Goleniów i Police.
5
Miasto leży na terenie makroregionu Pobrzeże szczecińskie, który składa się z jedenastu mezoregionów.
Szczecin ulokowany jest na obszarze czterech z nich: Doliny Dolnej Odry, Równiny Goleniowskiej, Wzgórz Szczecińskich, składających się ze Wzgórz Warszawskich i Wału Stobniańskiego oraz Wzgórz Bukowych.
6
W granicach administracyjnych miasta znajdują się niewielkie fragmenty Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" oraz północna część obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 "Dolina Dolnej Odry".
Na południu miasto graniczy z Parkiem Krajobrazowym Dolina Dolnej Odry i otoczone jest przez trzy puszcze: Wkrzańską, Bukową i Goleniowską.

Na terenie miasta znajduje się 7 zespołów przyrodniczo krajobrazowych, 6 użytków ekologicznych, stanowisko dokumentacyjne "Margle kredowe nad jeziorem Szmaragdowym", 12 uroczysk leśnych, w tym 7 zwanych parkami leśnymi, 9 parków miejskich oraz 9 większych skwerów i zieleńców.

Na terenie miasta znajduje się wiele pomników przyrody. Są to m.in. dąb szypułkowy o obwodzie pnia 404 cm i wysokości 25 m, dęby książęce, lipa "Walpurga", aleja 212 platanów klonolistnych, tulipanowiec amerykański, buki, cisy, dęby, m.in. "Krzywoustego", "Tata i Mama", a także lipa Świętego Ottona, klon "Sułtan".
7
Od października 1939 roku, całkowicie w granicach Szczecina znajduje się deltowe jezioro w Dolinie Dolnej Odry - Jezioro Dąbie.
Powierzchnia lustra wody wynosi 54,08 km2, co stanowi 4. miejsce w Polsce i 1. miejsce w województwie. Maksymalna długość jeziora wynosi 15 km, a maksymalna szerokość 7,5 km. Średnia głębokość to 2,61 m.

Dzięki kanałom łączącym główny nurt Odry z jeziorem, powstało kilkanaście wysp o łącznej powierzchni 1389 ha. Główne z nich to Dębina, Czarnołęka, Mewia Wyspa, Radolin, Ostrów Grabowski i inne.

Jezioro Dąbie obejmuje 18% powierzchni Szczecina. Znajduje się w wykazie śródlądowych dróg wodnych i ma klasę żeglowną Vb. Przez jezioro przebiega tor wodny o długości 14,5 km, szerokości 150 m i głębokości 10 m, który łączy port Schwedt/Oder z Zatoką Pomorską.

Jezioro Dąbie jest jedynym jeziorem w Polsce dostępnym dla statków pełnomorskich. Nad jego brzegiem znajduje się 5 marin żeglarskich, 2 przystanie żeglarskie stowarzyszeń oraz 2 przystanie turystyczne. Dąbie w całości znajduje się w obszarze specjalnej ochrony ptaków "Dolina Dolnej Odry".
8
Szczecin uznawany jest za historyczną stolicę Pomorza Zachodniego. Założyli go Wkrzanie na przełomie VII/VIII w. na dzisiejszym Wzgórzu Zamkowym.
Historia miasta zaczyna się od powstania tam w I w. n.e. słowiańskiej osady. Najstarsze ślady osadnictwa wczesnośredniowiecznego Szczecina sięgają końca IX  i początków X w. Książęta słowiańscy zbudowali gród otoczony fosą, u podnóża którego rozwinęła się osada handlowo-rybacka. Warowny gród składał się z grodu, podgrodzia i portu handlowo-rybackiego. Rozciągał się on na błotnistych terenach lewego brzegu Odry oraz na wyspie Łasztowni.

Przekazy Ibrahima ibn Jakuba z połowy X w. mówią o dużym słowiańskim mieście portowym nad Odrą, które nazywało się Sadżin lub Sasin.
9
Szczecin uchodził wówczas za najstarsze i najznakomitsze miasto - matkę innych grodów. Był ważnym ośrodkiem kultu pogańskiego.
Gród posiadał cztery świątynie pogańskie, z których najważniejsza była świątynia Trygława (bóstwa słowiańskiego), stojąca w centralnym punkcie grodu. Trzy pozostałe były mniejsze, mniej ozdobne i mniej czczone.

Kiedy w 1121 roku miasto zdobył Bolesław Krzywousty, zmusił mieszkańców do chrztu. W wyniku misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu, w 1124 roku mieszkańcy Szczecina przyjęli chrzest. Biskup Otton założył dwie chrześcijańskie świątynie: św. Piotra i Pawła (przed obwarowaniami miasta) oraz św. Wojciecha (w pobliżu placu targowego).
10
W latach 1237-1243 książę Barnim I nadał Szczecinowi szereg przywilejów, na mocy których stał się on niezależnym ośrodkiem miejskim - miasto uzyskało lokację na prawie magdeburskim.
Jeszcze w XIII w. Szczecin wstąpił do Związku Miast Hanzeatyckich, stając się ważnym ośrodkiem handlu rybami, z dostępem do łowisk u wybrzeży Skanii. Druga połowa XIV w. była dla Szczecina ostatnim okresem świetności. Miasto liczyło wtedy 17-18 tys. mieszkańców, było wiodącym armatorem i eksporterem wśród miast zachodniopomorskich. Handlowano tu drewnem, wełną, skórami, sprowadzano sól, towary kolonialne, tkaniny, wina, metale.

W 1630 r. miasto przeszło w ręce Szwedów, a w 1713 zostało przekazane Prusom. Szczecin uzyskał status stolicy prowincji pomorskiej. Rozpoczęła się intensywna rozbudowa fortyfikacji miasta. W latach 1806-1813 miasto przeżyło okupację wojsk napoleońskich i odzyskało twierdzę.

Kolejne lata były okresem odbudowy i rozwoju Szczecina. Postępowała industrializacja, powstawały nowe zakłady przemysłowe. Szczególnym znaczeniem odznaczał się przemysł stoczniowy, maszynowy, rosła produkcja szczecińskiej cukrowni i fabryk chemicznych. Potentatami były cementownie, browary i młyny. W 1898 r. otwarty został port wolnocłowy, który przyciągał nowych inwestorów. W 1873 r. zniesiono status twierdzy i miasto mogło się rozbudowywać.
11
Do wybuchu I wojny światowej Szczecin prężnie się rozwijał.
Powstawały nowe inwestycje, rozwijała się żegluga i produkcja. Szczecińskie stocznie Nuscke, Vulcan o Oderwerke słynęły z budowy nowoczesnych jednostek. W przemyśle maszynowym dominowały zakłady Stoewera produkujące maszyny do szycia, pisania, prania, rowery, motocykle i samochody.

W latach 1902-1921 powstała reprezentacyjna zabudowa na nadodrzańskiej skarpie dawnego fortu - obecne Wały Chrobrego.
12
15 października 1939 roku uchwałą rządu niemieckiego utworzono Wielkie Miasto Szczecin.
W jego skład weszło 31 gmin powiatu Randów, kilka gmin z powiatów Gryfino i Nowogard oraz miasta Police i Dąbie. Obszar miasta powiększył się z 81 do 461 km2. Zamieszkiwało go 383 tys. osób. Szczecin stał się trzecim co do wielkości miastem Rzeszy.
13
W czasie II wojny światowej naloty alianckie spowodowały ogromne zniszczenia miasta, głównie w rejonach nadodrzańskich, porcie i dzielnicach przemysłowych.
26 kwietnia 1945 r. do miasta wkroczyła Armia Czerwona, a 5 lipca nastąpiło przejęcie Szczecina przez władze polskie (port pozostał w jurysdykcji rosyjskiej do 1955 roku). Pierwszym polskim prezydentem miasta został Piotr Zaremba - urbanista, współtwórca polskiej szkoły planowania przestrzennego, inicjator utworzenia w Szczecinie Szkoły Inżynierskiej.
14
Podczas tzw. wydarzeń grudniowych w 1970 roku w Szczecinie śmierć poniosło 16 osób.
Miasto odegrało też istotną rolę podczas Sierpnia 1980 oraz strajków w 1988 roku. 30 sierpnia 1980 r. w Szczecinie podpisano pierwsze porozumienie sierpniowe pomiędzy rządem PRL a komitetami strajkowymi.

W 1990 r. nastąpiło podpisanie traktatu granicznego, zgodnie z którym Niemcy nieodwołalnie uznały przynależność Szczecina do Polski.
15
Szczecina ma ponad 400 tysięcy mieszkańców przy średniej gęstości zaludnienia wynoszącej około 1350 osób/km².
Miasto podzielone jest na cztery dzielnice i 37 osiedli administracyjnych.
16
Szczecin znajduje się na Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego.
Jest to turystyczna trasa obejmująca miasta z ceglaną architekturą gotycką w krajach położonych nad Morzem Bałtyckim, głównie w Danii, Niemczech i Polsce.
17
W Szczecinie znajduje się największy w Polsce i jeden z największych na świecie cmentarzy.
Cmentarz Centralny w Szczecinie ma powierzchnię 172,33 hektara. Został otwarty 6 grudnia 1901 roku.
18
W mieście znajduje się około 270 objętych ochroną prawną zabytków.
Wizytówką miasta są słynne Wały Chrobrego (Taras Hakena) - taras widokowy o długości około 500 metrów wzdłuż Odry. Wraz z Muzeum Narodowym, Zamkiem Książąt Pomorskich i katedrą św. Jakuba tworzą one nadodrzańską sylwetkę miasta, widoczną z głównych tras dojazdowych od wschodu, biegnących przez mosty i wiadukty.

Zaprojektowano je i wzniesiono według projektu Wilhelma Meyera-Schwartau w latach 1902-1921 z inicjatywy nadburmistrza Hermanna Hakena, na cześć którego został taras pierwotnie nazwany.
19
Przy obecnej alei Wojska Polskiego 2 (wcześniej Falkenwalder Straße 2) znajduje się jedno z najstarszych kin na świecie.
Kino Pionier 1907 (pierwotnie „Helios”) zostało otwarte 26 września 1909 roku, choć w tym miejscu wyświetlano już filmy nawet 2 lata wcześniej. Pierwszym właścicielem i założycielem kina był Otto Blauert.
20
Największym muzeum w mieście jest Muzeum Narodowe w Szczecinie.
Można w nim znaleźć zarówno zbiory sztuki dawnej jak i współczesnej, eksponaty etnograficzne, historyczne, archeologiczne czy numizmatyczne.
21
Szczecin był siedzibą książęcą, dlatego powstał tam Zamek Książąt Pomorskich.
Jest to renesansowy zamek usytuowany na Wzgórzu Zamkowym, w sąsiedztwie Odry. Jest to historyczna siedziba rodu Gryfitów, władców księstwa pomorskiego. Początki dzisiejszego zamku sięgają 1346 r., kiedy to Barnim III rozpoczął wznoszenie na Wzgórzu Zamkowym tzw. kamiennego domu. Po pożarze w 1530 roku rozpoczęto przebudowę zamku, która trwała 7 lat. Rozbudowano wówczas kamienny dom w stylu renesansu w dwupiętrową budowlę z dwuspadowym dachem i wieżą zegarową. W latach 1573-1582 do zamku doprowadzono wodociąg.

Po wymarciu dynastii Gryfitów, od 1637 r. zamek był siedzibą namiestnika szwedzkiego, a od 1720 - garnizonu pruskiego. W 1752 r. Fryderyk II Wielki założył tam mennicę. Zamek bardzo ucierpiał podczas nalotów alianckich w czasie II wojny światowej. W latach 1958-1980 zamek został odbudowany, przywrócono mu XVI-wieczny renesansowy wygląd. Obecnie w zamku działają różne instytucje kultury.
22
W Szczecinie 2 maja 1729 roku przyszła na świat Caryca Katarzyna II Wielka.
W katedrze szczecińskiej spoczywa serce niemieckiego muzyka okresu romantyzmu - Carla Loewe, który od roku 1820 żył i tworzył w Szczecinie.
23
O przeszłości miasta świadczą również pozostałości umocnień miejskich, jak Baszta Siedmiu Płaszczy czy Brama Portowa i Brama Królewska.
Jedną z wyróżniających się budowli Szczecina jest bazylika św. Jakuba Apostoła, główny kościół rzymskokatolicki w mieście. Wzniesiona w XIV i XV w. należy do dzieł gotyku ceglanego. W średniowieczu wraz z nieistniejącym od 1831 r. kościołem NMP, pełniła funkcję fary miejskiej, a od 1534 do 1945 r. należała do pomorskiej gminy luterańskiej.
24
W Szczecinie znajduje się wiele byłych rezydencji.
Należą do nich: Pałac pod Głowami, Pałac Klasycystyczny, Pałac pod Globusem, Pałac Joński, Pałac Sejmu Stanów Pomorskich, Pałac Ziemstwa Pomorskiego oraz kamienice: Kamienica Loitzów, Domki Profesorskie.

W średniowieczu wybudowano w mieście Ratusz Staromiejski (w którym obecnie mieści się Muzeum Historii Szczecina) z Rynkiem Siennym, a także Czerwony Ratusz.
25
Szczecin to ośrodek gospodarki morskiej.
Port morski obsługuje armatorów z całego świata i jest portem macierzystym dwóch przedsiębiorstw żeglugowych: Polskiej Żeglugi Morskiej i Euroafrica.
26
Szczecin słynie z kilku produktów.
Pierwszym z nich jest paprykarz szczeciński, typowy dodatek do kanapek, drugim są szczecińskie paszteciki robione z ciasta drożdżowego. Regionalnym produktem była też szczecińska wódka Starka, produkowana z żyta, obecnie tylko w tutejszej wytwórni wódek - Szczecińskiej Fabryce Wódek "Starka". Swój smak zawdzięcza długiemu leżakowaniu w dębowych beczkach z niewielkim dodatkiem liści lipowych lub jabłkowych.
27
Stolica Pomorza Zachodniego jest jednym z najważniejszych polskich ośrodków kultury.
Do najważniejszych instytucji kultury należą: Muzeum Narodowe, Zamek Książąt Pomorskich, Książnica Pomorska i Filharmonia im. Mieczysława Karłowicza. W mieście odbywa się Festiwal Artystów Ulicy oraz Dni Morza, a także Rajd Magnolii, najbardziej prestiżowa impreza motoryzacyjna w województwie zachodniopomorskim.

Szczecin był kandydatem do tytułu Europejska Stolica Kultury w roku 2016.
28
Miasto kojarzone jest też z produktami ze śledzi - Szczecin był głównym niemieckim eksporterem tych ryb.
Miłośników śledzi przyciąga restauracja "Na Kuncu Korytarza" w Zamku Książąt Pomorskich. Ryba serwowana jest tam na 15 sposobów. Przy restauracji działa Klub Śledziożerców - każdy może zostać jego członkiem, pod warunkiem, że wniesie oryginalny przepis. Mieszkańcy Szczecina twierdzą, że miasta nie sposób zrozumieć bez śledzika Na Kuncu Korytarza.
29
Architektura miasta to nie tylko zabytki.
Od 2014 roku symbolem miasta jest nowoczesny budynek filharmonii, którego sylwetka przypomina "lodową górę". Budynek stoi w miejscu zburzonego w czasie wojny Domu Koncertowego. Sala symfoniczna ma 953 miejsca siedzące. Wykonane na zamówienie fotele zaprojektowano tak, aby pochłaniały jak największą ilość dźwięku. Specjalnie zaprojektowane krzywizny na ścianach i suficie pozwalają na uzyskanie w sali jednorodnego dźwięku na bardzo wysokim poziomie.

Według ekspertów, akustyka w sali symfonicznej jest akustycznie zbliżona do sali koncertowej Wiener Philharmoniker. Sala nazywana jest "Salą Słońce", gdyż jej ściany pokryte są cienkimi płatkami "szlagmetalu" (cieniutkie płatki złota), a numery na fotelach zostały wyszyte złotą nicią. Scenę wykonano z wysokiej jakości drewna dębowego, może ona pomieścić 120-osobową orkiestrę oraz 110-osobowy chór.
30
Do 1945 roku mieszkańcy Szczecina mówili gwarą środkowopomorską języka dolnoniemieckiego.
W pierwszych latach po wojnie Szczecin został zasiedlony głównie przez ludność pochodzącą z dawnych Kresów Wschodnich, Polski Wschodniej i centralnej. Początkowo ludność posługiwała się językiem polskim z dużą ilością wyrażeń gwarowych. Ujednolicenie języka dokonało się w ostatnim półwieczu i obecnie mieszkańcy Szczecina posługują się polszczyzną najbardziej zbliżoną do języka literackiego spośród wszystkich mieszkańców Polski.

W Szczecinie nie wykształciła się typowa gwara miejska (jak np. w Poznaniu).
31
Szczecin posiada jedyny w swoim rodzaju pomnik Szefa Wszystkich Szefów - Pomnik Krzysztofa Jarzyny ze Szczecina, ikony popkultury z filmu "Poranek Kojota".
Pomysł, aby upamiętnić "szefa wszystkich szefów" jest jednym ze zwycięskich projektów Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego z 2019 roku. Pomnik stanął tuż obok innego zwycięskiego projektu - wielkiego napisu SZCZECIN. Krzysztof Jarzyna z czarną walizką ma nienachalnie królować w tłumie odwiedzających szczecińską Łasztownię.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

17 ciekawostek o zamku Ogrodzieniec
17 ciekawostek o zamku Ogrodzieniec
Najchętniej odwiedzane ruiny Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Zamek Ogrodzieniec jest bardzo dobrze zlokalizowaną fortyfikacją, pamiętającą jeszcze dynastię piastowską. Pierwotnie znajdowała się tu drewniana waro ...
35 ciekawostek o zamku Czocha
35 ciekawostek o zamku Czocha
Najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce
Tuż obok niewielkiego miasteczka Leśna na Dolnym Śląsku leży wieś Czocha, w której nad malowniczym zalewem na rzece Kwisa, znajduje się jeden z najpię ...
13 ciekawostek o Giewoncie
13 ciekawostek o Giewoncie
Tatrzański śpiący rycerz
Jest jednym z najbardziej charakterystycznych masywów górskich w Polsce. Rozpościera się nad zakopiańską panoramą, rzucając cień na okoliczne doliny. ...
21 ciekawostek o Puławach
21 ciekawostek o Puławach
Polskie Ateny
Puławy to nieduże miasto w województwie lubelskim, leżące nad Wisłą. Są stolicą powiatu, lokalnym ośrodkiem nauki, przemysłu i turystyki. Wraz z Kazim ...
20 ciekawostek o zamku w Łańcucie
20 ciekawostek o zamku w Łańcucie
Zamek Lubomirskich i Potockich
Zamek w Łańcucie jest jedną z najpiękniejszych rezydencji arystokratycznych w Polsce, historyczną siedzibą rodów Pileckich, Lubomirskich i Potockich. ...
31 ciekawostek o Polsce
31 ciekawostek o Polsce
Jak dobrze znasz swój kraj?
Historia Polski ma już przeszło 1000 lat. Wydaje się że wiemy o naszym kraju wystarczająco dużo - są jednak rzeczy, które mogą zaskoczyć. Poniżej prze ...
37 ciekawostek o Warszawie
37 ciekawostek o Warszawie
Warszawa, stolica Polski i województwa mazowieckiego, największe polskie miasto położone nad Wisłą.
Historia miasta sięga XII lub XIII wieku kiedy to powstał historycznie najstarszy na terenach dawnej Warszawy dwór książąt mazowieckich Jazdów (obe ...
22 ciekawostki o Rysach
22 ciekawostki o Rysach
Najwyższy polski szczyt
Rysy są jednym z najczęściej odwiedzanych szczytów w Tatrach. Przy dobrej pogodzie na zdobywców wierzchołka czeka niezapomniany widok, w którym dostrz ...

Najnowsze tematy

19 ciekawostek o Kirunie
19 ciekawostek o Kirunie
Szwedzkie miasto z lokalną anomalią magnetyczną
Kiruna, miasto zakorzenione w sercu Laponii, stanowi nie tylko ośrodek górniczy, lecz także fascynujące centrum kultury, historii i natury arktycznej. ...
16 ciekawostek o Bali
16 ciekawostek o Bali
Wyjątkowe miejsce na ziemi
Bali to wyspa w archipelagu Indonezji, jedna z najbardziej popularnych wysp w regionie Azji Południowo-Wschodniej. Słynie z bogatej kultury i tradycji ...
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
9 ciekawostek o żółwiu Jonathanie
Najstarsze znane żyjące zwierzę lądowe
Żółw Jonathan to wyjątkowa postać w krainie zwierzęcych legend. Jego imponujący wiek i niezwykła historia życia uczyniły go jednym z najbardziej znany ...
19 ciekawostek o Aleksandrze Wielkim
19 ciekawostek o Aleksandrze Wielkim
Strategiczny geniusz, którego rządy rozpoczęły epokę hellenistyczną
Aleksander Macedoński, znany także jako Aleksander Wielki, jest jedną z najbardziej fascynujących postaci w historii starożytnej. Uważany za militarne ...
17 ciekawostek o Auguste Rodinie
17 ciekawostek o Auguste Rodinie
Francuski Michał Anioł
Auguste Rodin, jeden z najwybitniejszych rzeźbiarzy XIX wieku, pozostaje jedną z najbardziej wpływowych postaci w historii sztuki. Jego prace, odznacz ...
21 ciekawostek o Hatszepsut
21 ciekawostek o Hatszepsut
„Pierwsza z dostojnych kobiet”
Otrzymała imię Hatszepsut, które znaczyło „Pierwsza z dostojnych kobiet”. Była królową Górnego i Dolnego Egiptu - jedną z czterech kobiet noszących ty ...
15 ciekawostek o Gustavie Klimcie
15 ciekawostek o Gustavie Klimcie
Malarz kobiet
Gustav Klimt był austriackim malarzem symbolizmu i jednym z najbardziej znanych przedstawicieli secesji wiedeńskiej. Jego prace znane są ze swojego ch ...
21 ciekawostek o Kajmanach
21 ciekawostek o Kajmanach
Wyspy o niezwykle liberalnym systemie bankowym
Kajmany to trzy wyspy na Morzu Karaibskim, które stanowią terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii. Swoje korzenie maja one w kolonizacji hiszpańskiej i ...

Podobne tematy