Architektura

Ciekawostki o Zamku w Malborku

Znaleźliśmy 24 ciekawostki na temat Zamku w Malborku

Największy na świecie gotycki zamek

Zamek w Malborku jest najpotężniejszą twierdzą średniowiecznej Europy i najznakomitszym przykładem ówczesnej architektury obronno-rezydencyjnej. Był symbolem potęgi Zakonu Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie, jednego z trzech największych, obok joannitów i templariuszy, chrześcijańskich zakonów rycerskich - Zakonu Krzyżackiego. Był jego stolicą i rezydencją wielkich mistrzów.

Zamek niszczony, odbudowywany, przebudowywany na przestrzeni stuleci, do dziś prezentuje się bardzo okazale i stanowi ogromną atrakcję turystyczną dla zwiedzających z całej Europy, chcących odbyć niepowtarzalną lekcję historii.

Zamek w Malborku
1
Krzyżacy budowali zamek w kilku etapach, od 1278 do 1457 roku.
Początkowo zamek był konwentualną siedzibą komtura. Komtur, zwany także komandorem, był zwierzchnikiem domu zakonnego w niektórych zakonach rycerskich (krzyżacy, joannici, templariusze). Później, w państwie zakonnym, był zarządcą komturii (prowincji), złożonej z jednego lub kilku zamków i przyległego terytorium.
2
W pierwszym etapie budowy powstała warownia komturska - Zamek Wysoki.

W latach 1280 -1283 wielki mistrz krzyżacki Konrad von Feuchtwangen rozpoczął budowę zamku-twierdzy na miejscu starodawnego pruskiego grodu Zantyru. Budowę przygotowywano wcześniej od wycinki lasu i gromadzenia budulca, częściowo z materiałów uzyskanych z rozbiórki starych zabudowań klasztornych grodu w Zantyrze.

Dowiedz się więcej ...
3
Gdanisko pełniło funkję wieży ustępowej (latryny), a także funkcje obronne, ponieważ zaopatrzone było w ambrazury (otwory strzelnicze).
Na zamku malborskim droga do gdaniska oznaczona była rzeźbionymi wspornikami w kształcie diabełków, których ogony wskazywały właściwy kierunek. Jako że gdanisko pełniło rolę toalety, nad nią można było znaleźć liście kapusty bądź siano, co zastępowało papier toaletowy. Gdanisko w Malborku zawierało również zapadnię, przy pomocy której pozbywano się niewygodnych braci korzystających z toalety. Trafiali oni wprost do fosy.
4
Gdy podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby wielkiego mistrza zakonu z Wenecji do Malborka, konieczne stało się rozbudowanie zamku.

W 1309 roku Malbork stał się stolicą Państwa Zakonnego. Wraz z wielkim mistrzem do Malborka przybyła duża liczba braci zakonnych, co wymagało przebudowy i rozbudowy istniejącego obiektu. Powstał Zamek Średni z wielkim refektarzem, później pałac wielkiego mistrza, a następnie Zamek Niski. Zamek, klasztor, rezydencja to trzy podstawowe funkcje uzupełnione świetnie zorganizowanym zapleczem gospodarczym i militarnym.

Dowiedz się więcej ...
5
Na fasadzie budynku, we wnęce okiennej prezbiterium, umieszczono 8-metrową figurę Matki Boskiej z Dzieciątkiem.
Była wykonana ze sztucznego kamienia i pokryta mozaiką ze szkła weneckiego. Figura, wraz ze wschodnią częścią kościoła, uległa zniszczeniu w 1945 roku, podczas ostrzału artyleryjskiego Armii Czerwonej. We wrześniu 2014 roku rozpoczęto jej rekonstrukcję, a jej uroczyste odsłonięcie nastąpiło w 2016 roku. Do rekonstrukcji mozaiki użyto 350 tys. kostek wykonanych z dwóch rodzajów szkła weneckiego oraz szkła, w którym zatopiono płatki złota.
6
Zamek w Malborku rozciąga się na obszarze 18 hektarów, jest największym zamkiem średniowiecznym w Europie.
Twierdzę wzniesiono z ponad 30 mln cegieł.
7
Państwo krzyżackie było potęgą militarną i ekonomiczną.
Na przełomie XIV i XV wieku było jedynym państwem w Europie, które nie posiadało długów. Przeciwnie, to Krzyżacy pożyczali pieniądze innym.
8
Krzyżacy sprowadzali do Malborka przysmaki, które bardzo rzadko gościły na innych europejskich stołach, zwłaszcza w północnej Europie.

Były to rodzynki, daktyle, cytryny, cukierki anyżkowe (szczególnie ulubione przez braci zakonnych). Pod koniec XIV w. sprowadzali cukier w głowach oraz najdroższy w owym czasie ryż.

Sprowadzano także najlepsze gatunki win z południowej Europy i najlepsze gatunki piwa. Do dziś zachowała się w Pałacu Wielkich Mistrzów piwnica win, w której panują znakomite warunki temperaturowe do przechowywania trunków.

9
Krzyżacy byli rycerzami niewielkiego wzrostu. Świadczą o tym m.in. niewielkie łóżka w dormitoriach.
Jednak nie wzrost zakonników determinował wielkość posłania, a to, że sypiali oni w pozycji półsiedzącej. Wierzyli, że jeśliby położyli się całkowicie w łóżku, to sprowadziliby na siebie śmierć, bo ta zabierała ze sobą wszystkich leżących.
10
Mur rozdzielający kaplicę św. Anny posiadał dwa niewielkie otwory, z którymi wiąże się legenda.
Opowiadano, że otwory te polecono zamurować. Jednak każda próba ich zamurowania kończyła się tym, że następnego dnia luki znów się pojawiały, a cegły do tego użyte znikały. Mówiono, że otworami tymi przechodzą duchy zmarłych wielkich mistrzów Zakonu.
11
Wzdłuż potężnych, 7-metrowych murów twierdzy rozciągała się głęboka fosa wypełniona wodą.
Woda nie pochodziła jednak z Nogatu, nad którym wznosi się zamek, a z pobliskiego jeziora, skąd była doprowadzana szeregiem sztucznych kanałów. Obecnie fosa jest sucha.
12
Gdy po bitwie pod Grunwaldem król Władysław Jagiełło wraz z wojskami polsko-litewskimi oblegał zamek Malbork, wewnątrz zamku znajdował się zdrajca, który wywiesił w oknie refektarza czerwoną flagę.
Miał to być znak dla oblegających, że w refektarzu letnim zgromadziły się najznakomitsze osobistości zakonu. Oblegający wystrzelili 80-kilogramową kulę, która miała trafić w jeden z filarów podtrzymujących całą konstrukcję. Kula jednak ominęła nieznacznie filar i trafiła w mur nad kominkiem refektarza. Do dziś jej fragment tkwi w murze.
13
Po bitwie pod Grunwaldem i wskutek wcześniejszych działań wojennych w latach 1409 -1411 skarb krzyżacki, do tej pory najpotężniejszy, najbardziej zasobny w Europie, zaczął świecić pustkami.
Utworzony z niezadowolonych poddanych (mieszczanie i rycerze świeccy) Państwa Krzyżackiego Związek Pruski wypowiedział posłuszeństwo Zakonowi, co doprowadziło do zaatakowania jednocześnie wszystkich krzyżackich zamków, które w większości zostały zdobyte w ciągu paru dni. Nie udało się zdobyć jedynie dwóch lub trzech zamków, wśród których znajdował się Malbork. Dopóki Malbork pozostawał w rękach krzyżackich, wojna nie była wygrana, wobec czego powstańcy udali się po pomoc do króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka.
14
Wojsko polskie wzięło udział w zdobywaniu Malborka, co trwało 13 lat (wojna trzynastoletnia). Jednak zamek w Malborku nie został zdobyty orężem, a za pieniądze.
Zamek Malbork był twierdzą nie do zdobycia, więc dogadano się z zaciężnymi krzyżackimi (głównie pochodzenia niemieckiego i czeskiego), którzy nie otrzymywali dłuższy czas żołdu, że to Polska wypłaci im ten zaległy żołd, a oni w zamian oddadzą zamki, w tym Malbork. Kupiono Malbork (a także zamki w Iławie i Tczewie) za 190 tysięcy florenów (złota moneta o masie około 3,5 g), co stanowiło równowartość 665 kg złota.
15
W 1457 roku król Kazimierz Jagiellończyk wjechał uroczyście na zamek w Malborku, który w Królestwie Polskim pozostał przez ponad 300 lat.
Malbork był zamkiem królewskim, czasową rezydencją króla, powiewała nad nim chorągiew Królestwa Polskiego, choć na co dzień króla na zamku reprezentował starosta malborski. Zamkowi podlegały przyległe ziemie, przede wszystkim Żuławy.
16
Zamek Malbork w tamtym czasie pełnił także rolę więzienia stanu, czyli więzienia państwowego.
Przetrzymywani byli w nim złoczyńcy istotni dla państwa.
17
W Malborku odbywały się lokalne parlamenty, zebrania reprezentantów stanów pruskich.
Zebrania te odbywały się w Pałacu Wieklich Mistrzów. Biskupa warmińskiego kilkukrotnie reprezentował na nich Mikołaj Kopernik. Wysyłano go do różnych trudnych zadań, gdyż uchodził za osobę niezwykle bystrą.
18
Zamek w Malborku był twierdzą nie do zdobycia, w średniowieczu nikomu się to nie udało. Jednak udało się zdobyć zamek Szwedom.
W 1626 roku Szwedzi pod dowództwem Gustawa II Adolfa, przy użyciu nowoczesnej artylerii, zdobyli zamek w ciągu dwóch dni i pozostali w nim na kilka dobrych lat.
19
Po potopie zamek nadal był siedzibą starosty i administracji lokalnej, ale stracił swoje znaczenie militarne.
Szwedzi zamek zniszczyli, splądrowali i ograbili.
20
Przez cały XVIII wiek zamek podupadał coraz bardziej, aż w 1772 roku, gdy nastąpił pierwszy rozbiór Polski, Malbork wraz z należącymi do niego ziemiami został przejęty przez Prusy Fryderyka II, zwanego Wielkim.
Od tej pory Malbork wchodził w skład rozmaitych form państwa niemieckiego, aż do czasów III Rzeszy.
21
Na przełomie XIX i XX wieku Niemcy przeprowadzili na zamku bardzo szeroko zakrojone prace regotyzacyjne.
Na przestrzeni dziejów zamek przybierał różne formy, zmieniał się styl budowli, a Niemcy postanowili przywrócić mu pierwotny, gotycki charakter. Prace te powierzono niemieckiemu konserwatorowi zabytków Konradowi Steinbrechtowi i po 20 latach prac konserwatorskich uroczyście otwarto odbudowany Zamek Wysoki. Odbudową Zamku Średniego i Zamku Niskiego Steinbrecht kierował tylko do 1921 roku, kiedy przeszedł na emeryturę. W zamku zaczęło funkcjonować muzeum, w którym można było dokładnie zobaczyć, jak żyli krzyżacy. Było tak realistyczne, jak gdyby mieszkańcy dopiero opuścili to miejsce.
22
Przez cały okres II wojny światowej, aż do 1945 roku, zamek w Malborku praktycznie pozostał nietknięty działaniami wojennymi.
Gdy od wschodu nadciągnął drugi front białoruski, oddziały niemieckie były w większości rozbite, część z nich zamknęła się w tej średniowiecznej twierdzy i stworzyła tam swoisty punkt oporu. Walki trwały ponad dwa miesiące, użyto przede wszystkim artylerii czołgowej, a w wyniku jej działania ponad 50% zabytkowego zamku uległo zniszczeniu całkowitemu. Zamek stał się ruiną i w takim stanie powrócił do Polski.
23
W 1961 roku powołano Muzeum Zamkowe w Malborku i rozpoczęto odbudowę zamku.
Rozpoczęła się systematyczna odbudowa zamku, oparta na badaniach naukowych. W tej chwili zamek w dużej mierze przypomina siedzibę wielkich mistrzów zakonnych i królów polskich.
24
W 1997 roku zamek w Malborku został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO jako budowla autentyczna i integralna.
Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

22 ciekawostki o bitwie pod Grunwaldem
22 ciekawostki o bitwie pod Grunwaldem
Pycha kroczy przed upadkiem
Jedna z większych bitew średniowiecznego rycerstwa, która przełamała potęgę zakonu krzyżackiego. Była to bardzo dobrze zaplanowana i zorganizowana kam ...
35 ciekawostek o zamku Czocha
35 ciekawostek o zamku Czocha
Najbardziej nawiedzone miejsce w Polsce
Tuż obok niewielkiego miasteczka Leśna na Dolnym Śląsku leży wieś Czocha, w której nad malowniczym zalewem na rzece Kwisa, znajduje się jeden z najpię ...
29 ciekawostek o Zamku Książ
29 ciekawostek o Zamku Książ
Dziedzictwo Hochbergów
Zamek Książ jest monumentalnym, pięknie położonym kompleksem architektonicznym, wyjątkowym w skali całej Europy. Znajduje się w Wałbrzychu, w dzielni ...
26 ciekawostek o zamku w Krasiczynie
26 ciekawostek o zamku w Krasiczynie
Renesansowa rezydencja magnacka
Zamek w Krasiczynie położony w pobliżu przeprawy przez San, jest jednym z najpiękniejszych obiektów i jednym z cenniejszych zabytków architektury pols ...
20 ciekawostek o zamku w Niedzicy
20 ciekawostek o zamku w Niedzicy
Zamek w Niedzicy, jego historia i legendy
Zamek w Niedzicy jest jednym z najpiękniejszych zamków w Polsce. Powstawał na ziemiach węgierskich a w granicach naszego kraju znalazł się dopiero w r ...
17 ciekawostek o zamku Ogrodzieniec
17 ciekawostek o zamku Ogrodzieniec
Najchętniej odwiedzane ruiny Jury Krakowsko-Częstochowskiej
Zamek Ogrodzieniec jest bardzo dobrze zlokalizowaną fortyfikacją, pamiętającą jeszcze dynastię piastowską. Pierwotnie znajdowała się tu drewniana waro ...
15 ciekawostek o Krzyżtoporze
15 ciekawostek o Krzyżtoporze
Krzyż obrona, Krzyż podpora, Dziatki naszego Topora
Zamek Krzyżtopór jest położony w miejscowości Ujazd w województwie świętokrzyskim. Przez krótki czas cieszył się mianem największej europejskiej budow ...
Zamek w Świerklańcu - nieistniejący już piastowski zamek na Górnym Śląsku
Zamek w Świerklańcu - nieistniejący już piastowski zamek na Górnym Śląsku
Przetrwał wieki, by w XX wieku ulec całkowitemu unicestwieniu przez nierozważnych urzędników
Historia zamku sięga XIV wieku, kiedy to należał on do Piastów. Później przeszedł na sto lat w ręce Hohenzollernów, następnie Habsburgów, a w końcu w ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy