Wrocław

W 1335 roku, po 350 latach panowania  we Wrocławiu książąt i królów polskich, miasto przeszło pod panowanie Czech.

Fragment artykułu 37 ciekawostek o Wrocławiu

Po śmierci Ludwika II Jagiellończyka w 1526 roku Wrocław wraz z Królestwem Czech został włączony do monarchii Habsburgów.

Podczas wojen śląskich w 1741 roku Wrocław wraz z większością Śląska, stał się częścią Prus. Zmieniła się wówczas nazwa miasta, która brzmiała teraz: Królewskie Stołeczne i Rezydencjalne Miasto Wrocław.

21 czerwca 1749 roku we Wrocławiu doszło do wybuchu baszty prochowej, będącej elementem południowo-zachodniego odcinka murów miejskich (obecnie pałac Ballestremów i jego ogród przy ulicy Włodkowica). Trzykondygnacyjna, osiemnastometrowa baszta z XVII wieku została przerobiona na magazyn prochu, w który owego feralnego dnia trafił piorun, co spowodowało gigantyczną eksplozję zgromadzonego w niej prochu.

Zniszczeniu uległa baszta, okoliczne zabudowania (prawie 100 domów), a przede wszystkim zginęło około 60 osób, a 300 odniosło dotkliwe rany. Ilość poszkodowanych osób była tak duża, ponieważ sporo ludzi przybyło  do Wrocławia na jarmark świętojański, a większość z nich zatrzymała się w karczmach zlokalizowanych w pobliżu baszty. Dużą część poszkodowanych stanowili Żydzi (ponad 30 zabitych i 118 rannych).

Wśród zniszczonych wybuchem budynków znajdowała się pierwsza w czasach nowożytnych synagoga wrocławska, klasztor franciszkanów reformatorów, kościół św. Antoniego, a także będący w trakcie budowy kościół kalwiński Dworskiego. Wrocławska społeczność żydowska (w 1750 roku liczyła ona 505 osób) przez szereg lat po tragedii kolejne jej rocznice traktowała jako dzień żałoby.

W 1816 roku na miejscu dawnej baszty prochowej umieszczono tablicę pamiątkową.

Więcej o Wrocławiu

Podobne tematy