Ołomuniec

W Ołomuńcu istniała duża społeczność żydowska.

Fragment artykułu 19 ciekawostek o Ołomuńcu

Żydzi osiedlili się tam już w 906 roku. Od 1060 roku musieli mieszkać w wydzielonej części miasta i nosić żółtą odznakę w kształcie koła (tak oznaczani byli Żydzi w średniowieczu). W 1454 roku wszystkich Żydów wypędzono z Ołomuńca - prawo to obowiązywało do 1848 roku.

W 1865 roku w Ołomuńcu założono żydowskie stowarzyszenie wyznaniowe, z którego w 1892 roku wyłoniła się samodzielna gmina żydowska Ołomuniec. Jej pierwszym rabinem został Berthold Oppenheim. Zainicjował on budowę synagogi, którą ukończono w 1897 roku. Pod koniec lat 20. XX wieku gmina żydowska w Ołomuńcu była trzecią co do wielkości na Morawach.

W 1939 roku po zajęciu kraju przez Wehrmacht, synagoga została podpalona i spłonęła. Aresztowano około 800 Żydów i wywieziono ich do obozu koncentracyjnego w Dachau. Część ławek z synagogi udało się uratować z pożaru i przez długi czas służyły one w kościele wiejskim koło Prostějova. Ostatecznie w 2004 roku zostały one umieszczone w odnowionej synagodze w Krnovie. Niektóre z nich znajdują się obecnie w synagodze w Losticach i upamiętniają obywateli żydowskich zamordowanych w obozach koncentracyjnych.

Honorowe miejsce poświęcone jest Bertholdowi Oppenheimowi, który w 1942 roku został zamordowany w obozie zagłady w Treblince.

Więcej o Ołomuńcu

Podobne tematy