Miasta

Ciekawostki o Zielonej Górze

Znaleźliśmy 25 ciekawostek na temat Zielonej Góry

Polska stolica wina

Zielona Góra to miasto w zachodniej Polsce, stolica województwa lubuskiego. Położona w malowniczym regionie, stanowi  niezwykłe połączenie historii, kultury i piękna natury. Jest miastem, które przez wieki kształtowało swoją tożsamość, zyskując znaczenie jako centrum winiarskie, ośrodek akademicki i miejsce bogate w zabytki oraz kulturalne wydarzenia.

Historia Zielonej Góry splata się z historią Polski. Przez wieki miasto przechodziło transformacje, kształtując swoje oblicze od lokalnego ośrodka po dynamicznie rozwijające się miasto regionalne. Liczne zabytki stanowią świadectwo bogatej przeszłości tego miejsca.

Zielona Góra to również oaza natury, otoczona zielenią i malowniczymi parkami. To tutaj, w urokliwym otoczeniu winnic, narodziła się długa tradycja winiarska, a coroczne Święto Winobrania przyciąga miłośników wina z różnych zakątków świata. Jest miastem pulsującym życiem kulturalnym, z teatrami, galeriami sztuki i różnorodnymi wydarzeniami kulturalnymi, a także centrum akademickim, które otwiera drzwi dla przyszłych liderów i innowatorów, oferując nowoczesne uczelnie i bogatą ofertę edukacyjną. Zielona Góra wciąż ewoluuje, zachowując swoją niepowtarzalną tożsamość.

Zielona Góra
1
Zielona Góra jest największym miastem województwa lubuskiego, położonym w zachodniej Polsce.

Znajduje się blisko granicy polsko-niemieckiej (około 55 km) oraz kilku międzynarodowych szlaków drogowych i kolejowych łączących Skandynawię z Europą Południową, a także Warszawę z Berlinem. Od Warszawy dzieli Zieloną Górę 413 km, od Berlina 160 km, od Pragi 290 km, od Poznania 130 km, a od Wrocławia 160 km.

Jest miastem na prawach powiatu, siedzibą organów samorządu województwa, marszałka i zarządu województwa lubuskiego, Sejmiku oraz starosty powiatu, a także diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Należy do Związku Miast Polskich, a wraz z Sulechowem i Nową Solą tworzy tak zwane Lubuskie Trójmiasto.

2
Miasto zamieszkuje ponad 139 tysięcy osób - pod względem liczby mieszkańców Zielona Góra lokuje się na dwudziestym czwartym miejscu w kraju.

 W 2015 roku Zielona Góra powiększyła się o obszar gminy Zielona Góra. W wyniku tego połączenia, na terenie dawnej gminy Zielona Góra utworzono dzielnicę Nowe Miasto, która obecnie funkcjonuje jako część administracyjna miasta Zielona Góra.

Na obszarze gminy znajdował się florystyczny rezerwat przyrody Zimna Woda, utworzony w 1959 roku na powierzchni 31,55 ha. W 1989 roku powiększono go do 88,69 ha i objęto ochroną ścisłą. Rezerwat ten chroni kompleks łęgów (zbiorowisko leśne nad rzekami, potokami) olszowo-jesionowych i olsów (bagienny las olszowy) wraz z naturalnymi procesami ich dynamiki. Obecnie znajduje się on niedaleko dzielnicy Zielonej Góry - Kiełpina (do grudnia 2014 roku wieś w gminie Zielona Góra).

3
Zielona Góra leży na zboczu doliny rzeki Odry, w miejscu przecięcia przez nią pasma wzgórz zwanego Wałem Zielonogórskim.

Wał Zielonogórski jest wschodnią, najwyższą częścią Wzniesień Zielonogórskich rozciągających się między doliną dolnej Nysy Łużyckiej, a doliną Odry. Wzniesienia Zielonogórskie zajmują powierzchnię 1411 km2, a ich wysokości dochodzą do 221 m n.p.m. w Wale Zielonogórskim. Obszar ten odznacza się dużym zalesieniem - przylegające lasy stanowią około połowę całkowitej powierzchni miasta. Panujący tam łagodny klimat i dobre nasłonecznienie, szczególnie na Wale Zielonogórskim, sprzyja uprawie winorośli, którą prowadzi się tam od czasów średniowiecza.

4
Historycznie i kulturowo Zielona Góra jest częścią Dolnego Śląska (leży na jego północnej granicy).

Niemalże przez całą swoją historię Zielona Góra związana była z księstwem głogowskim, historycznym księstwem na Dolnym Śląsku. Nigdy nie wchodziła w skład ziemi lubuskiej ze stolicą w mieście Lubusz (obecnie niemieckie miasto). Istniejący wówczas gród posiadał fortyfikacje i zamek (najpewniej drewniany, bo nie pozostał po nim ślad materialny, a jedynie ulica Zamkowa).

5
Początki Zielonej Góry sięgają wczesnego średniowiecza.

 Przyjmuje się, że miasto powstało za panowania księcia Henryka Brodatego w 1222 roku, który sprowadził tu osadników. W 1320 roku zostało lokowane na prawie magdeburskim, a trzy lata później książę głogowsko-żagański Henryk IV Wierny nadał Zielonej Górze prawa miejskie. 

W 2022 roku władze i mieszkańcy Zielonej Góry obchodzili 800-lecie powstania miasta i 700-lecie uzyskania praw miejskich.

Nadanie praw miejskich skutkowało wzmożonym osadnictwem niemieckim w mieście, co spowodowało rozpoczęcie procesu depolonizacji Zielonej Góry, a w rezultacie utratę związku z Koroną w 1335 roku. Mimo, iż w wyniku politycznych posunięć ówczesnych rządzących Zielona Góra wraz ze Śląskiem przeszła w zwierzchnictwo czeskie, Piastowie sprawowali tam władzę aż do ostatnich dziesięcioleci XV wieku. 

 

6
Na przestrzeni dziejów miasto występowało pod różnymi nazwami.

Po łacinie nazwa ta brzmiała Thalloris, po niemiecku Grünberg in Schlesie,a po polsku Zielona Góra. Jako  Grünberg in Schlesie po raz pierwszy pojawiła się na mapie Śląska z 1561 roku, autorstwa śląskiego pedagoga i kartografa, autora pierwszej mapy Śląska, Martina Helwiga.

7
W XVI i XVII wieku miasto było silnym ośrodkiem ruchu kalwińskiego.

Z Zielonej Góry wywodził się profesor teologii kalwińskiej, kapelan króla Czech, Fryderyka I, Abraham Scultetus, a także matematyk, astronom i teolog kalwiński Bartłomiej Pitiscus, który jako pierwszy użył terminu trygonometria. Imieniem Pitiscusa nazwany jest krater na Księżycu.

W Zielonej Górze urodził się także jeden z najwybitniejszych polskich malarzy XVIII wieku, Tadeusz Kuntze, znany także jako Tadeusz Konicz lub Taddeo Pollacco. Był on nadwornym artystą biskupa Stanisława Załuskiego. Najpopularniejszym wątkiem jego twórczości było malarstwo religijne. Obrazy i freski Kuntzego zdobią liczne ołtarze, ściany i sklepienia świątyń Krakowa, Kocka, Warszawy, Wojnicza i Rzymu, gdzie Kuntze spędził większość swego życia.

W 2012 roku sprowadzono do Polski odnaleziony w prywatnych zbiorach włoskich obraz Kuntzego "Śmierć Priama", przedstawiający scenę napadu i zabicia króla Troi Priama. Obraz ten nabył Zamek Królewski na Wawelu.

W Muzeum Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze znajduje się galeria poświęcona artyście. Jest to wystawa stała tego muzeum.

8
Od 1640 roku w Zielonej Górze odbywały się procesy o czary.

W latach 1652-1669 przed sądami miejskimi stawały kobiety oskarżane o "kontakty z diabłem". Wiele z nich było torturowanych i spalonych na stosie w wyniku tych "procesów czarownic". Pierwszy taki proces odbył się w Zielonej Górze w 1640 roku, w wyniku którego na stosie spłonęły cztery kobiety: żona wachmistrza, żony dwóch żołnierzy i markietanka.

Znajdujący się w Muzeum Ziemi Lubuskiej rękopis "Extract protocolli", jeden z najcenniejszych zabytków działu historycznego tego muzeum, zawiera wyciąg z protokołów przesłuchań oskarżonych o czary kobiet. Zawiera on też informację, że egzekucję nakazał dowódca oddziału szwedzkiego stacjonującego w Zielonej Górze.

W ciągu zaledwie trzech lat zamordowano 23 kobiety (tortury, przesłuchania, ścinanie głów, palenie na stosie i in.). Były to głównie kobiety z okolicznych wsi oskarżane o "kontakty z diabłem", później zaczęto sięgać też po kobiety z dobrych mieszczańskich domów, co zaczęło budzić oburzenie społeczne i sprzeciw.

"Procesy czarownic" odbywały się też w innych miastach, m.in. w Bytomiu, Zbąszynie, Sulechowie, Świebodzinie, Krośnie Odrzańskim, Szprotawie, Głogowie, Gorzowie, ale w Zielonej Górze trwały najdłużej. Ostatnią kobietę spalono tam na stosie 6 lutego 1665 roku.

Dowiedz się więcej ...
9
W 1740 roku Zielona Góra została włączona do Królestwa Prus i podporządkowana władzy pruskiej.

Prusacy wprowadzili tolerancję religijną (wybudowano protestancki kościół parafialny Zum Garten Christ, który po II wojnie światowej został ponownie konsekrowany na kościół katolicki Matki Boskiej Częstochowskiej) i unowocześnili miejski przemysł tekstylny, który pod koniec XVIII wieku przeżywał tam rozkwit. Król pruski Fryderyk II Wilhelm podarował w 1797 roku cechowi sukienników zielonogórskich maszynę przędzalniczą skonstruowaną przez mechanika Hoppego z Berlina.

Aby umożliwić rozwój miasta, rozebrano dużą część murów miejskich. W 1871 roku otwarto w Zielonej Górze linię kolejową, dzięki czemu miasto uzyskało połączenie z innymi ośrodkami.

10
W 1898 roku w Zielonej Górze powstało Towarzystwo Polskich Rzemieślników.

Towarzystwo istniało od lipca 1898 do 1935 roku. Działało w okresie przynależności Zielonej Góry do Cesarstwa Niemieckiego, Republiki Weimarskiej III Rzeszy. Przez całą działalność kierował nim Kazimierz Lisowski, który całą swą działalność poświęcił na propagowanie polskości w tamtym rejonie. Gdy do władzy doszedł Hitler, wobec Lisowskiego rozpoczęły się represje, które zakończyły się jego śmiercią w siedzibie zielonogórskiego gestapo, w czasie przesłuchania w 1935 roku.

11
W 1939 roku Zielona Góra była dużym ośrodkiem przemysłowym i znaczącym węzłem kolejowym.

Wówczas, wśród ponad 26 tys. mieszkańców miasta, Polacy stanowili jedynie około 350 osób. W czasie II wojny światowej w mieście znajdowało się 11 obozów pracy przymusowej, 4 obozy jenieckie w Żaganiu przeznaczone dla jeńców francuskich, włoskich i radzieckich oraz filia niemieckiego obozu koncentracyjnego Groß-Rosen.

12
W Zielonej Górze znajduje się wiele ważnych obiektów historycznych.

Zachowało się średniowieczne Stare Miasto, XIII-wieczny Rynek, kamienice, pałace, parki, a także słynna Palmiarnia na Winnym Wzgórzu - jedna z najbardziej rozpoznawalnych atrakcji turystycznych miasta.

Palmiarnia Zielonogórska położona jest na szczycie Winnego Wzgórza i otoczona jest tzw. Parkiem Winnym porośniętym winoroślami. Prezentuje ona około 150 gatunków roślin ze strefy równikowej i zwrotnikowej, m.in. daktylowiec kanaryjski (palma królewska). We wnętrzu palmiarni podziwiać można egzotyczne ryby, m.in. jesiotra ostronosego i piranie. Na terenie palmiarni znajduje się też wybudowany w 1818 roku domek winiarza, który należał do Augusta Gremplera, założyciela wytwórni win musujących.

13
Na Winnym Wzgórzu znajduje się też rzeźba "Chłopiec ze źrebięciem"

Pomnik chłopca z konikiem jest autorstwa berlińskiego rzeźbiarza Hansa Krückeberga i pochodzi z pierwszej połowy lat 30. XX wieku. Autor podarował rzeźbę koszarom Wehrmachtu w Krośnie Odrzańskim, gdzie służył jego syn. Rzeźba stała w Krośnie Odrzańskim do końca lat 50. XX wieku, a następnie przewieziono ją do Zielonej Góry, gdzie w 1961 roku ustawiono ją na schodach prowadzących do Palmiarni. Jest ona nieformalnym symbolem Zielonej Góry.

14
W Zielonej Górze doszło do jednego z największych protestów w PRL-u w okresie od Poznańskiego Czerwca 1956 do grudnia 1970 roku.

Protest ten zwany wydarzeniami zielonogórskimi był starciem ulicznym mieszkańców Zielonej Góry z funkcjonariuszami MO i ZOMO, do jakich doszło 30 maja 1960 roku. Protestowano przeciwko działaniom władz zmierzającym do likwidacji salek katechetycznych i odebrania Domu Katolickiego parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej.

W starciu wzięło udział około 5000 osób. Milicjanci użyli pałek i gazu łzawiącego, a tłum odpowiedział kamieniami i kostkami brukowymi wyrywanymi z jezdni. Protestujący spalili też dwa milicyjne samochody. Wiele osób odniosło obrażenia, znaczna część protestujących została zatrzymana, aresztowana, a później skazana. Część uczestników protestu została zmuszona do opuszczenia wraz z rodzinami Zielonej Góry na zawsze.

15
Zielona Góra była miejscem, gdzie w latach 1965-1989 odbywał się Festiwal Piosenki Radzieckiej.

Pierwsze edycje festiwalu organizowało Towarzystwo Przyjaźni Polsko Radzieckiej, z czasem do organizacji dołączyło Ministerstwo Kultury i Sztuki. Głównymi nagrodami były Złote, Srebrne i Brązowe Samowary.

Wśród prowadzących festiwale znajdowali się czołowi spikerzy tamtych czasów, m.in. Krystyna Loska, Jan Suzin, Tadeusz Sznuk, Edyta Wojtczak. Wśród jury pojawiały się takie nazwiska, jak Aleksander Bardini, Czesław Niemen, Władysław Szpilman, Wojciech Trzciński i in. Uczestnikami festiwali byli m.in. Małgorzata Ostrowska, Michał Bajor, Mieczysław Fogg, Anna German, Irena Jarocka, Grażyna Łobaszewska, Alicja Majewska, Maryla Rodowicz, Janusz Panasewicz, Irena Santor, Urszula Sipińska, Izabela Trojanowska, Budka Suflera, Czerwone Gitary i inni.

16
Zielona Góra jest polską stolicą wina.

Tradycje winiarskie sięgają tam XI wieku, gdy na te tereny przybyli doświadczeni w uprawie winogron osadnicy z Niemiec, z Frankonii, skąd przywieźli sadzonki i umiejętności. Na przestrzeni dziejów na terenie miasta i jego okolic powstało wiele wytwórni win.

W 1890 roku winorośl uprawiano tam na powierzchni 1400 hektarów, a w okresie międzywojennym w okolicach Zielonej Góry istniało około 300 hektarów winnic. Wśród siedmiu znaczących wytwórni win, w 1826 roku powstały słynne zakłady Gremplera. Była to pierwsza w Niemczech wytwórnia wina musującego, która po II wojnie światowej została zastąpiona przez Lubuską Wytwórnią Win.

Obecnie w regionie lubuskim istniej około stu winnic. Na terenie Zielonej Góry znajduje się kilkanaście dobrze zachowanych piwnic winiarskich, w tym unikatowa z 1786 roku, jako jedyna tego typu piwnica w Polsce, charakterystyczna dla regionu Bordeaux we Francji.

17
Co roku, w pierwszej połowie września, w ramach Dni Zielonej Góry, odbywa się Święto Winobrania.

Jest to największe święto wina w Polsce i największa coroczna impreza kulturalna odbywająca się w Zielonej Górze. Winobranie jako święto istnieje w tym mieście od 1842 roku. Jest to inicjatywa rady miasta. Święto trwa dziewięć dni, podczas których odbywają się różne imprezy, koncerty, jarmarki handlowe i prezentacje produktów regionalnych, przede wszystkim lubuskich win.

Najbardziej efektownym elementem obchodów Winobrania jest korowód, za organizację którego zwykle odpowiedzialny jest Teatr Lubuski. Kilkaset osób przechodzi główną ulicą miasta, krocząc za królem winobrania - Bachusem. Na jadących platformach prezentują się poszczególne winnice, a winiarze częstują obserwatorów winem.

Organizowane jest też Miasteczko Winiarskie, gdzie winiarze z całego regionu, w maleńkich, drewnianych domkach prezentują swoje wina.

18
Najstarszym zabytkiem Zielonej Góry jest konkatedra pw. św. Jadwigi Śląskiej.

Jest to kościół ufundowany w drugiej połowie XIII wieku przez księcia Konrada I głogowskiego, poświęcony św. Jadwidze, której fundator był wnukiem.

W maju 1952 roku przebywał w Zielonej Górze prymas Polski Stefan Wyszyński, który w kościele św. Jadwigi udzielił sakramentu bierzmowania.

W 1992 roku papież Jan Paweł II powołał do istnienia diecezję zielonogórsko-gorzowską przenosząc jej stolicę z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry, a dotychczasowy kościół parafialny św. Jadwigi podniósł do godności konkatedry (współkatedra, drugi kościół archidiecezji, druga siedziba biskupa) diecezji zielonogórsko-gorzowskiej.

Przy południowej stronie katedry znajduje się figura św. Jana Nepomucena, która jest najstarszym pomnikiem w mieście, ufundowanym w 1740 roku przez burmistrza  Leopolda von Breitfelda za rządów Habsburgów. Ze starego XVIII-wiecznego pomnika do czasów dzisiejszych zachował się jedynie cokół, na którym stoi od 1900 roku figura ceramiczna, którą zastąpiono kamienną rzeźbę.

19
W Zielonej Górze istnieje Muzeum Dawnych Tortur.

Muzeum to jest stałą galerią Muzeum Ziemi Lubuskiej i jest największą w Polsce ekspozycją pokazującą egzekwowanie prawa karnego, systemu wykonywania wyroków oraz metod tortur w średniowieczu i w czasach nowożytnych. W mrocznych piwnicach prezentowane są obiekty i repliki narzędzi stosowanych m.in. podczas procesów o czary oraz egzekucji skazańców.

20
Stary Rynek wraz z deptakiem w Zielonej Górze tworzą jeden z najdłuższych ciągów spacerowych w Polsce.

Spacerując tym deptakiem można podziwiać kolorowe kamienice, kościoły, urokliwe uliczki, skwery i place, a także pomnik Bachusa - symbol stolicy wina.

To właśnie na tym ciągu spacerowym odbywają się cykliczne imprezy w mieście, takie jak Lato Muz Wszelakich czy Winobranie.

21
W centrum miasta na deptaku znajduje się pomnik Bachusa - rzymskiego bożka wina, urodzaju i rozpusty.

Jest to pomnik dłuta krakowskich rzeźbiarzy: Jacka Gruszeckiego i Roberta Dyrcza, odsłonięty w Zielonej Górze w 2010 roku. Postać Bachusa została wykonana z brązu, waży ponad 600 kg i liczy ponad 2 metry wysokości. Usytuowana jest na dwustopniowym, 1,5 - metrowym postumencie.

22
Pomnik Bachusa zainspirował miejscowych artystów do tworzenia niewielkich rzeźb Bachusików, które ustawiane są w różnych miejscach miasta.

Ich pomysłodawcą był redaktor Gazety Lubuskiej Tomasz Czyżniewski. Pierwsze dwa Bachusiki zostały zamontowane 2 września 2010 roku, a obecnie jest ich ponad 50. Swoim wyglądem nawiązują do winiarskich tradycji miasta, a ich autorami są miejscowi rzeźbiarze. 

Bachusiki są jedną z atrakcji miasta, tworzą szlak, którym można podążać.

23
Zielona Góra jest prawdopodobnie najbardziej zasroczonym miastem Europy!

Według profesora Leszka Jerzaka z Uniwersytetu Zielonogórskiego, w Zielonej Górze gniazduje ponad 600 par srok wywodzących tutaj lęgi. Na jeden kilometr kwadratowy zurbanizowanej części miasta, gdzie najczęściej te ptaki gniazdują, przypada 30 par.

Nieoficjalnie mówi się nawet o 715 parach lęgowych.

24
System komunikacji miejskiej w Zielonej Górze oparty jest niemal całkowicie na autobusach elektrycznych.
25
Od 2010 roku patronem miasta jest św. Urban, papież i męczennik.

W tradycji chrześcijańskiej święty uznawany jest za patrona winiarzy, ogrodników, rolników, winnej latorośli oraz dobrych urodzajów.

Uroczyste publiczne ogłoszenie patronatu odbyło się 5 września 2010 roku, a rok później, podczas Winobrania, odbyło się uroczyste wprowadzenie relikwii św. Urbana. Od tego czasu Dni Zielonej Góry rozpoczynają się obchodami ku czci patrona. Ma miejsce tzw. "Noc św. Urbana", która rozpoczyna się mszą św. w kościele patronalnym na wzgórzu Braniborskim. Po mszy barwny orszak z figurą i relikwiami patrona udaje się do konkatedry św. Jadwigi Śląskiej.

W 2018 roku na pl. Powstańców Wielkopolskich został odsłonięty pomnik Św. Urbana.

Lubisz ciekawostki?

Podobne tematy

18 ciekawostek o Winogronach
18 ciekawostek o Winogronach
Winogrona nie pochodzą wyłącznie od jednego gatunku winorośli
Chodź wywodzi się z bliskiego wschodu, rozpowszechniło się na cały świat. To dzięki tej roślinie możliwe jest delektowanie się niezliczoną ilością odm ...
22 ciekawostki o Zakopanem
22 ciekawostki o Zakopanem
Zakopane jest najpopularniejszym miejscem na mapie Podhala
Swoją popularność i turystyczny charakter zyskało pod koniec XIX wieku, gdy zachwycili się nim polscy malarze i pisarze. Duży wkład w obecny charakter ...
27 ciekawostek o Białymstoku
27 ciekawostek o Białymstoku
Stolica województwa podlaskiego
Białystok to największe miasto w północno-wschodniej Polsce. Wyrosło i uzyskało prawa miejskie w 1692 roku. Tradycyjnie było jednym z wiodących ośrodk ...
20 ciekawostek o Kazimierzu Dolnym
20 ciekawostek o Kazimierzu Dolnym
Prawdziwa perła
Kazimierz Dolny jest jednym z najbardziej urokliwych miast o charakterze turystyczno-wypoczynkowym w Polsce. Jest znany zarówno w kraju jak i za grani ...
32 ciekawostki o Łodzi
32 ciekawostki o Łodzi
Stolica województwa łódzkiego
Początki istnienia miasta Łodzi sięgają XV wieku, kiedy to król Władysław Jagiełło nadał jej prawa miejskie. Miasto było w posiadaniu biskupów kujawsk ...
32 ciekawostki o Lublinie
32 ciekawostki o Lublinie
Dziewiąte co do wielkości miasto w Polsce
Lublin nazywany stolicą wschodniej Polski jest największym i najprężniej rozwijającym się miastem po prawej stronie Wisły. Jest miastem o bogatej hist ...
34 ciekawostki o Florencji
34 ciekawostki o Florencji
Kolebka renesansu
Florencja jest stolicą Toskanii i jej najbardziej zaludnionym miastem. W okresie średniowiecza była jednym z najbogatszych miast tamtej epoki. Wielu n ...
32 ciekawostki o Kielcach
32 ciekawostki o Kielcach
Miasto w Górach Świętokrzyskich
Kielce maja ponad 900-letnią historię, jednak dokładna data ich powstania nie została ustalona. Miasto było niegdyś ważnym ośrodkiem wydobycia wapie ...

Najnowsze tematy

10 Ciekawostek o Kawie Speciality
10 Ciekawostek o Kawie Speciality
Kawa Speciality
Kawa speciality – to nie tylko napój, ale i prawdziwa uczta dla zmysłów, która zachwyca swoją różnorodnością smaków i aromatów. Czy wiesz, co sprawia, ...
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Jak wygląda praca w firmie zarządzającej nieruchomościami?
Zarządzanie nieruchomościami to kompleksowy biznes. Firmy mogą zajmować się różnego typu własnościami, od budynków mieszkalnych po te użytkowe i przem ...
27 ciekawostek o mrówkach
27 ciekawostek o mrówkach
Żyją na świecie od ponad 100 milionów lat i nadal mają się świetnie
Występują w praktycznie każdej szerokości geograficznej. Znane są ze swojej pracowitości i struktury organizacyjnej. Zdolne są do przenoszenia przedmi ...
22 ciekawostki o Okapi
22 ciekawostki o Okapi
Kuzyn żyrafy
Znane było lokalnie już w starożytnym Egipcie, gdzie odnaleziono wyrzeźbiony posąg tego zwierzęcia. Okapi to bardzo ciekawe nietypowe zwierze o ciekaw ...
25 ciekawostek o Paryżu
25 ciekawostek o Paryżu
La Ville Lumière - Miasto Świateł
Paryż to miasto bardzo chętnie odwiedzane przez turystów. Zaskakuje ilością zabytków i bogatą architekturą z różnych okresów historycznych. Na spragni ...
24 ciekawostki o pingwinach
24 ciekawostki o pingwinach
Władcy lodowych krain i morskich głębin
Pingwiny to jedne z najbardziej fascynujących ptaków na świecie. Są gatunkami morskimi zamieszkującymi zimne morza półkuli południowej. Najliczniej wy ...
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
20 ciekawostek o Wielkim Kanionie Kolorado
Skarb Arizony
Przełom rzeki Kolorado jest arcydziełem przyrody, przez wielu uważany za ósmy cud świata. Ikonę Stanów Zjednoczonych rocznie odwiedza ponad 5 milionów ...
25 ciekawostek o Tokio
25 ciekawostek o Tokio
Kiedyś siedziba siogunatu, później ośrodek władzy centralnej. Wielokrotnie doświadczone przez katastrofy, dziś Tokio rozkwita
Pierwsze wzmianki o osadzie zlokalizowanej w miejscu obecnego Tokio sięgają XII wieku n.e. Tokio pierwotnie było osadą rybacką o nazwie Hirakawa, Prz ...

Podobne tematy